Kategoria: Odpowiedzialność za długi
Baner RODO

Porady Prawne przez internet

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata wierzycieli

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2013-03-12

Postanowiłem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Obecnie prowadzona jest wobec mnie egzekucja komornicza (potwierdzona sądownie). Kwota zadłużenia przekracza wartość stanu czynnego spadku. Oprócz tego wierzyciela są jeszcze inni (banki). Żaden z nich nie prowadzi jeszcze egzekucji. Czy wystarczy, że spłacę jednego wierzyciela, czy muszę spłacać długi proporcjonalnie?

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, szczegółowe, wyczerpujące odpowiedzi, bez problemu mogłam zadawać pytania dodatkowe aż dowiedziałam się wszystkiego, co chciałam wiedzieć.
Natalia
odpowiedz jest wyczerpująca i dla mnie jasna, dziekuje
Irena
Serdecznie dziękuję. Opinia bardzo czytelna i zrozumiała. Jeszcze raz dziękuję Panie Mecenasie. 
Dora
Szybko sprawnie i rzeczowo. Polecam każdemu, kto chce skonfrontować swoje rozumienie problemów prawnych z niezależną opinią prawnika. 
Andrzej
Odpowiedź była bardzo konkretna , rzeczowa i wyczerpująca. Odpowiedź na dodatkowe pytanie i wizyta u notariusza z aktualnymi dokumentami pomogła mi podjąć końcową decyzję , na złożenie sprawy do sądu o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Pani stwierdzenie na początku odpowiedzi , że sprawa jest szczególnie złożona sprawdziło się, bo i notariusz to potwierdził i skierował mnie do sądu. Dziękuję za wyjaśnienie problemu i trafne odpowiedzi.
Adam, emeryt
Bardzo dobra
Ala
Pytanie i wyczerpująca odpowiedź, a przecież tego właśnie chce zainteresowany. Brawo.
Marek
Bardzo szybka i rzetelna odpowiedz , na oba pytania otrzymałam wyczerpujące informacje. Bardzo dziękuję.Polecam.
Małgorzata, pedagog terapeuta
Dziękuję bardzo za poradę prawną, teraz już dzięki niej dużo więcej wiem jak postąpić i jakie są zagrożenia.
Jan
Bardzo dobra i profesjonalna porada jak też asysta na całym etapie współpracy. Sprawa zakończona pełnym sukcesem.
Marek
Rozbudowana, dobra odpowiedź. Jednakowoż zabrakło odpowiedzi na zasadniczą kwestię, która została doprecyzowana w pytaniu dodatkowym.
Marek, Kapitan Żeglugi Wielkiej, 52 lata
Dziekuje za pomoc!!! Jestem bardzo zadowolony!
Tomasz, 43 lata
Dobra porada, wymagała dodatkowego pytania uściślającego, ale na nie również otrzymałem odpowiedź.
Paweł, 49 lat
Porada była dla mnie jasna i zrozumiała i pomocna
Piotr
Dziękuję bardzo za zaproponowane rozwiązania mojej sprawy Pani Annie Sufin. Odpowiedź bardzo wyczerpująca i zrozumiała. Czuję się pewniej i lżej w tej trudnej chwili. 
Grażyna
Szybka, profesjonalna pomoc - bardzo polecam!
Daria
Profesjonalne i rzetelne podejście do wykonywanych usług, powodujące, że w przypadku ponownej potrzeby skorzystania z porady prawnej, bez wahania zwrócę się prośbą do Państwa kancelarii.
Beata
Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi otrzymanej od P. Wioletty. Szczególmie ujela mnie deklarscja telefonicznego kontaktu z P. mecenas. Taka możliwość rozwoewa wdzelkie wątpliwości - szczególnie interpretacyjne. Pozdrawiam i polecam. Tylko te ceny :(
Roman
Dziękuję za odpowiedź ocena sytuacji pomogła mi. Opinia utwierdziła mnie w moim toku myślenia. Szkoda mi syna bo w sprawach codziennych dużo mamie pomagał. Jak to się skończy nie wiem. 
Elżbieta, księgowa, 58 lat
Uzyskałam wyczerpujące wyjaśnienia na temat interesującego mnie zagadnienia prawnego i wyczerpujące odpowiedzi na dodatkowe pytania.
Małgorzata, ekonomista, 50 lat
Bardzo szybka i konkretna odpowiedz, która rozwiała moje wątpliwości co do stanu prawnego. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania w razie wątpliwości dodatkowych pytań.
Janusz, 62 lata
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź na moje pytania. Sprawa nie była może zbyt skomplikowana dla prawnika ale budziła mój niepokój. Na pytanie zadane późnym wieczorem odpowiedź otrzymałam już rano następnego dnia, a potem na kolejne pytania udzielano mi prawie natychmiast trafnych odpowiedzi. 
Bogda
Porada była przygotowana bardzo szybko i napisana w sposób przystępny, językiem zrozumiałym dla osoby która nie używa języka prawniczego.
Wiesław
Szybka i profesjonalna porada. 
Paulina, architekt wnętrz, 31 lat
Bardzo wyczerpująca odpowiedź , wyjaśniona bardzo zrozumiale . W przyszłości na pewno skorzystam z tego serwisu gdyż jest bardzo dobrym rozwiązaniem kontaktu z prawnikiem bez wychodzenia z domu.
Agnieszka, 31 lat
Dzień dobry, jestem zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi na moje pytanie. 
Krystyna
Odpowiedź jest dla mnie w pełni zadawalająca.
Iwona
Bardzo wyczerpująca odpowiedź.
Magdalena
Odpowiedź na moje pytanie była szybka, konkretna i wyczerpująca. Cena za usługę przystępna. 
Maria, nauczyciel
szybka odpowiedź, nie mam uwag
Anna

Jeśli pośród wierzycieli spadku są tacy, którzy prowadzą już egzekucję, powinni oni zostać spłaceni w pierwszej kolejności. Wierzyciele nieprowadzący egzekucji winni zostać zaspokojeni w drugiej kolejności, o ile stan czynny spadku, wskazany w spisie inwentarza, na to zezwoli.

Kolejność zaspokajania wierzycieli zależy od tego, czy stan czynny spadku wystarczy na spłatę wszystkich znanych wierzycieli, czy też nie wystarczy. Kiedy długi spadkowe są niższe niż aktywa, spadkobiercy mogą spłacać wierzycieli w kolejności, w jakiej ci będą się zgłaszać. W sytuacji gdy wartość stanu czynnego spadku jest niższa niż wartość długów spadkowych, spadkobierca powinien – pomimo braku stosownego przepisu – kierować się kolejnością przewidzianą w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Stanowisko takie zgodnie zajmują: orzecznictwo i doktryna prawnicza.

Poza tym spadkobierca ma obowiązek respektować szczególną kolejność zaspokajania roszczeń związanych z istnieniem rzeczowego zabezpieczenia należności (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy).

Przepis art. 1025 K.p.c. określa kolejność podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Wedle tego przepisu zaspokaja się wierzytelności w następujących dziesięciu kategoriach:

 1. koszty egzekucyjne;
 2. należności alimentacyjne;
 3. należności za pracę za okres ostatnich 3 miesięcy do wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 4. należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 5. należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym;
 6. niezaspokojone wcześniej należności za pracę;
 7. należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej (składki ZUS, podatki, cła, inne należności publicznoprawne), o ile nie mieszczą się w kat. 5 (czyli np. nie są zabezpieczone w formie hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego);
 8. należności zabezpieczone prawem zastawu (tzw. zwykłego, określonego w Kodeksie cywilnym), które nie zostały zaspokojone wcześniej;
 9. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 10. inne należności.

Po zaspokojeniu wszystkich należności ulegają zaspokojeniu kary pieniężne oraz grzywny sądowe i administracyjne (art. 1025 § 2 K.p.c.). Jeśli nie ma wierzytelności w danej kategorii (tzw. kategoria pusta), przechodzi się do kategorii następnej. Aby przejść do kolejnej kategorii, wszyscy wierzyciele kategorii wyższej muszą zostać zaspokojeni w całości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wierzyciel prowadzący egzekucję należy do kategorii dziewiątej, pozostali wierzyciele cywilnoprawni (inni niż Skarb Państwa, ZUS, jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaległych podatków i opłat) podlegają spłacie w ramach kategorii dziesiątej. Tak więc powinien Pan spłacić wierzyciela prowadzącego egzekucję, na ile stan czynny spadku na to pozwala, a pozostałych znanych wierzycieli poinformować o braku prawnej możliwości zaspokojenia ich należności. Może Pan przedstawić im spis inwentarza, wysokość długu w stosunku do egzekwującego wierzyciela, który przekracza ustalony stan czynny, oraz podać podstawę prawną spłaty (art. 1025 K.p.c.).

Zaznaczam, że porada powyższa nie dotyczy sytuacji, gdyby spadek miał innych wierzycieli, np. publicznoprawnych (urząd skarbowy, ZUS). Wówczas należy obowiązkowo spłacić w całości daną kategorię, aby przejść do kategorii następnej.

Proporcjonalna spłata obejmuje tylko taką sytuację, kiedy wszyscy wierzyciele należą do jednej kategorii, a stan czynny spadku nie wystarczy, aby ich wszystkich spłacić. Wówczas należy ograniczyć wysokość wypłaty dla każdego z wierzycieli proporcjonalnie do udziału jego kwoty w kwocie, jaką dysponuje spadkobierca. Proporcję oblicza się w ten sposób, że porównuje się udział, w jakim należność konkretnego wierzyciela pozostaje, do sumy, która pozostaje w dyspozycji spadkobiercy.

Jeśli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe (art. 1032 § 2 Kodeksu cywilnego; w skrócie K.c.). Spłacając należycie wszystkie długi spadkowe, postąpi Pan prawidłowo, zaspokajając wierzyciela z kategorii dziewiątej, zatem pozostali wierzyciele znani oraz ewentualnie ujawnieni później nie będą mogli skutecznie domagać się od Pana spłaty ich wierzytelności.

Wyjątek, który uzasadniałby Pana zaostrzoną odpowiedzialność z art. 1032 § 2 K.c., to przykładowo sytuacja zatajenia wierzycieli z kategorii wyższych niż dziewiąta. Informuję również, iż w równym stopniu z należnością podlegają zaspokojeniu odsetki. Dłużnik spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania (art. 462 K.c.). Jest to bardzo istotne uprawnienie dłużnika. Zalecam uzyskiwanie tego dokumentu od każdego z wierzycieli, niezależnie od jego kategorii, o ile pokwitowania wpłaty nie otrzyma Pan od komornika sądowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spłata spadku

Po rodzicach dziedziczyłam ja i brat. Brat dostał dom, połowę jego wartości spłacił na moją rzecz. Ja miałam otrzymać samochód i dokonać spłaty spadku w tej części. Zrobiłam to, ale samochód był obciążony długiem i został zajęty przez Skarb Państwa. Obecnie dostałam też wezwanie z urzędu skarbowego dotyczące zapłacenia podatku od spłat za pojazd, którego przecież nigdy nie otrzymałam. Słyszałam, że skoro składnik majątku przepadł i nie otrzymałam go, a spłaciłam brata ze swoich pieniędzy, powinnam domagać się zwrotu tej kwoty od niego w postępowaniu cywilnym. Czy faktycznie mam jakieś szanse na zwrot tych pieniędzy?

 

Długi spadkowe

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu jako spadkobierczynie po siostrze (jej mąż odrzucił spadek). Mama nie dożyła rozprawy. Spadek po siostrze przyjęłam z dobrodziejstwem inwentarza. Uprawomocniły się już orzeczenia o nabyciu spadku:

 • po siostrze po 1/2 przeze mnie i mamę,
 • po tacie przeze mnie, siostrę i mamę,
 • po mamie przeze mnie.

Czy w tej sytuacji muszę przeprowadzić jakieś dodatkowe działy spadku, skoro ostatecznie wszystko nabyłam ja? W jakiej kolejności mam spłacać długi spadkowe po siostrze? Jak wyliczać należne kwoty wierzycielom? Czy czekać na wezwania wierzycieli? Siostra i jej mąż byli współwłaścicielami działki. Mąż siostry poinformował mnie, że ma oświadczenie napisane przez moją siostrę. Podobno w tym oświadczeniu ona stwierdza, że działka należy do jej męża. Czy faktycznie działka jest jego, skoro nic nie zostało notarialnie załatwione?

Jak odrzucić spadek?

Niedawno zmarł mój ojciec. Z moją mamą byli rozwiedzeni. Ojciec miał długi, dlatego chcę odrzucić spadek w imieniu swoim i moich niepełnoletnich dzieci. Jak mogę to zrobić?

Długi po zmarłym ojcu

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług wobec ZUS-u. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca. Wtedy jego brat (mój wujek) spłacił należność. Rok później ojciec umarł, a ja przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza (w jego skład weszło odzyskane mieszkanie). Czy wuj może teraz domagać się ode mnie pieniędzy za długi mojego zmarłego ojca, które spłacił? Dodam, że nie sporządzili żadnej pisemnej umowy, ale istnieje dowód spłaty długu, w którym jako płatnik figuruje brat taty.

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców? Jak wygląda sytuacja, gdy oni nie spłacają np. swoich kredytów? Czy ja jestem zobowiązany do uregulowania takich należności? Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda moja sytuacja zarówno za życia rodziców, jak również (hipotetycznie) po ich śmierci.

 

Nieodrzucenie spadku i spłata wysokich długów

W 2007 r. zmarł mój ojciec, z którym od lat 80. nie miałam kontaktu, bo zostawił mnie i mamę. Ponieważ nie otrzymałam żadnego spadku, nie interesowałam się jego finansami. Kilka miesięcy temu otrzymałam pismo z kancelarii, że mam spłacać wysokie długi ojca. Próbowałam wygrać tę sprawę w sądzie, ale jak się okazało – nieznajomość prawa (bo nie odrzuciłam spadku) mnie nie uchroniła. Sprawa trafiła do komornika. Wzięłam kredyt na spłatę długu. Obecnie spłacam raty z emerytury i żyję na granicy ubóstwa. Dostałam jednak kolejne pismo w sprawie innego kredytu. Już nie wiem, co robić, proszę o pomoc.

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel mieszkania umarł, a – jak się dzisiaj okazało – jego spadkobiercy już zdążyli je sprzedać, jednak nie mi. Ja w międzyczasie otrzymałam kredyt na zakup nieruchomości. Co mam teraz zrobić? Czy mogę starać się o przeniesienie własności nieruchomości na mnie albo o jakieś odszkodowanie od spadkobierców czy też karę umowną (określoną na 15 tys. zł)? 

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Zmarł nasz syn (nie miał dzieci). Zapewne pozostawił długi. My (rodzice) i nasz drugi syn odrzuciliśmy spadek. Syn i synowa starają się też o odrzucenie spadku w imieniu ich małego dziecka. Pozostali to: babcia, moja siostra i jej dzieci, brat męża. Proszę o informacje o kolejności dziedziczenia i odrzucania spadku.Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »