Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-01

Nie odrzuciłam na czas spadku po krewnym w imieniu mojej małoletniej córki po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego (źle zinterpretowałam czas odrzucenia). W tej chwili (po 3 latach) ZUS chce odzyskać dług po krewnym i dostałam wezwanie na sprawę w celu stwierdzenia nabycia spadku. Czy w takiej sytuacji moja córka bądź my jako opiekunowie prawni będziemy zobowiązani do spłaty długów? Ja spadek odrzuciłam w terminie. Czy mam szansę na uchronienie córki przed wierzycielami? Co należy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że obecne brzmienie art. 1015 Kodeksu cywilnego stanowi, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jednak Pani pytanie dotyczy okresu sprzed 3 lat, a więc należy zapoznać się z treścią przepisu w roku 2012.

Zgodnie z ówczesnym brzmieniem przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (czyli tak, jak zgodnie z literą prawa przyjęła spadek Pani córka) oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości masy spadkowej.

Oznacza to, że ZUS będący wierzycielem może żądać od Pani córki – jako spadkobiercy – spłaty długów krewnego do wysokości majątku, jaki krewny pozostawił.

Tak więc Pani córka nie jest odpowiedzialna za wszystkie możliwe długi, a jedynie za te, które da się spłacić z masy spadkowej.

Wymaga to jednak podjęcia pewnych kroków.

Po pierwsze należy w imieniu córki złożyć do sądu wniosek o dokonanie spisu inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy. Szacuje on wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań go obciążających. Gdy ostatecznie policzy aktywa i pasywa spadku, prześle akta z dokumentacją do sądu, który zlecił mu dokonanie spisu inwentarza.

Wówczas będzie wiadomo jaki majątek pozostawił spadkodawca i ile długów z tego majątku może zostać pokryte.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek...

 

Prywatny spis inwentarza czy sporządzony przez komornika?

Przyjęłam spadek w imieniu małoletniej córki z dobrodziejstwem inwentarza. W skład majątku po zmarłym byłym mężu wchodzą: 2 mieszkania...

 

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Podczas sprawy spadkowej druga strona zadłużyła mieszkanie, które było częścią spadku. Zadłużenie to spółdzielnia oddała do sądu, a następnie do...

 

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

W roku 2010 moja mama pożyczyła wnuczce (córce swojego syna, a mojego brata) 40 tys. zł na wesele. Młodzi mieli oddać to w ciągu 2 lat, czego nigdy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »