Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-01

Nie odrzuciłam na czas spadku po krewnym w imieniu mojej małoletniej córki po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego (źle zinterpretowałam czas odrzucenia). W tej chwili (po 3 latach) ZUS chce odzyskać dług po krewnym i dostałam wezwanie na sprawę w celu stwierdzenia nabycia spadku. Czy w takiej sytuacji moja córka bądź my jako opiekunowie prawni będziemy zobowiązani do spłaty długów? Ja spadek odrzuciłam w terminie. Czy mam szansę na uchronienie córki przed wierzycielami? Co należy zrobić?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że obecne brzmienie art. 1015 Kodeksu cywilnego stanowi, że brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jednak Pani pytanie dotyczy okresu sprzed 3 lat, a więc należy zapoznać się z treścią przepisu w roku 2012.

Zgodnie z ówczesnym brzmieniem przepisu brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (czyli tak, jak zgodnie z literą prawa przyjęła spadek Pani córka) oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości masy spadkowej.

Oznacza to, że ZUS będący wierzycielem może żądać od Pani córki – jako spadkobiercy – spłaty długów krewnego do wysokości majątku, jaki krewny pozostawił.

Tak więc Pani córka nie jest odpowiedzialna za wszystkie możliwe długi, a jedynie za te, które da się spłacić z masy spadkowej.

Wymaga to jednak podjęcia pewnych kroków.

Po pierwsze należy w imieniu córki złożyć do sądu wniosek o dokonanie spisu inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy. Szacuje on wartość przedmiotów i praw wchodzących do spadku oraz określa wartość zobowiązań go obciążających. Gdy ostatecznie policzy aktywa i pasywa spadku, prześle akta z dokumentacją do sądu, który zlecił mu dokonanie spisu inwentarza.

Wówczas będzie wiadomo jaki majątek pozostawił spadkodawca i ile długów z tego majątku może zostać pokryte.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »