Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2013-08-23

Czy odpowiadam za długi rodziców? Jak wygląda sytuacja, gdy oni nie spłacają np. swoich kredytów? Czy ja jestem zobowiązany do uregulowania takich należności? Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda moja sytuacja zarówno za życia rodziców, jak również (hipotetycznie) po ich śmierci.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Kiedy dzieci odpowiadają za długi rodziców?

Odpowiadając na Pana pytanie: za życia rodziców nie musi Pan w żadnym razie spłacać zobowiązania kredytowego, gdzie stroną umowy są Pana rodzice – o ile oczywiście nie poręczył Pan za rodziców lub w inny sposób, przez inną czynność prawną, nie przyjął Pan zobowiązania za ten dług na siebie.

Sytuacja będzie natomiast wyglądać inaczej po śmierci Pana rodziców, gdyż spadkobiercy mogą odpowiadać za długi spadkodawcy, o ile spadku np. nie odrzucą. Generalnie bowiem w skład spadku – zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) – wchodzą również długi zmarłego. Pan jako syn dziedziczy spadek z ustawy w pierwszej kolejności.

Jak uchronić się przed dziedziczeniem długów po rodzicach?

Poniżej postaram się Panu wytłumaczyć, jak się można przed taką odpowiedzialnością wybronić. Otóż, jak stanowi art. 1012 K.c., spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Są to 3 możliwe rozwiązania: przyjmując spadek wprost, dziedziczy Pan długi rodziców, przyjmując z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada Pan za długi do wartości spadku (tj. do wartości jego aktywów), a odrzucając spadek, pozbywa się Pan niejako wszystkiego: i aktywów, i pasywów. W Pana sytuacji, gdyby rodzice przestali spłacać zadłużenie, może Pan albo spadek odrzucić, albo przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli rodzice mają poza długami – hipotetycznymi jak na ten moment – jakiś majątek; inwentarz ten sporządza komornik.

Odrzucenie spadku po śmierci rodziców

Gdyby istniała po śmierci rodziców sytuacja, o jakiej mówimy, proszę pamiętać, że zgodnie z art. 1015 K.c.:

„Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Podstawowym skutkiem złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest wyłączenie odrzucającego od dziedziczenia [B. Kordasiewicz (w:) System prawa prywatnego, t. 10, s. 411 i następne], w drodze fikcji prawnej z art. 1020 K.c. jest on bowiem traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak odrzucić spadek z długami?

Moja mama zmarła ponad rok temu, zaś tata – 5 tygodni temu. Wiem, że rodzice byli zadłużeni w paru bankach. Jak odrzucić spadek z...

 

Długi w banku a przyjęcie spadku

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku , żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi...

 

Spłata długów spadkowych

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu...

 

Spłata długów zmarłego i domaganie się spłaty od spadkobiercy

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca....

 

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do...

 

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie...

 

Solidarna odpowiedzialność za długi

Mój dziadek zmarł w 2010 r. Nie zostawił żadnego majątku, ponieważ „rozdał” go za życia. Teraz okazało się, że dziadek miał długi...

 

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica...

Co należy do długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »