Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w banku a przyjęcie spadku

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-04-03

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku, żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi rodzice nie żyją. Teraz dziedziczę ja i nasze dwie siostry, potem nasze dzieci i wnuki – czy mam rację? Czy lepiej, żebyśmy też odrzucili spadek, czy też przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy takie oświadczenia muszą też złożyć nasze dzieci i wnuki?

 

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Na wstępie należy zaznaczyć, że w skład każdego spadku wchodzą aktywa, tj. prawa majątkowe, oraz pasywa, czyli długi.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Kolejność osób uprawnionych do majątku z mocy ustawy (czyli wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu) określa się w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Od 28 czerwca 2009 r. rozszerzył się krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkobiercy.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  • w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  • dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni);
  • następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  • w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  • dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  • następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych);
  • pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  • na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

  

Nabycie spadku, następujące w chwili jego otwarcia (art. 925), nie jest definitywne do czasu, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku (lub nie powstaną okoliczności pozwalające przyjąć, iż spadkobierca oświadczenie takie złożył). W tym czasie spadkobierca jest jednak rzeczywistym spadkobiercą.

  

W ciągu sześciu miesięcy od chwili śmierci Pana siostry całe jej rodzeństwo (łącznie ze swoimi zstępnymi) oraz dodatkowo dziadkowie zmarłej (jeżeli nadal żyją) powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłej lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie takie należy złożyć w sądzie lub przed notariuszem.

Odrzucenie spadku spowoduje, że spadkobierca zmarłego traktowany będzie tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za długi w banku zmarłej. W przypadku odrzucenia przez Pana spadku, Pana pełnoletnie dzieci również będą musiały tak postąpić. Dotyczy to również niepełnoletnich wnuków (w ich imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku musi złożyć ich prawny opiekun za zgodą sądu rodzinnego).

Z kolei, jeżeli przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to za długi siostry (tu: długi w banku) będzie Pan odpowiadał do wysokości majątku (aktywów), jaki pozostawiła po sobie Pana siostra. Oznacza to, że po Pana stronie pojawi się obowiązek spłaty wierzycieli zmarłej siostry, ale tylko do wysokości wartości spadku po niej. Pana osobisty majątek, jak również majątek małżeński pozostaną bezpieczne.

Uważam, iż w Pana sytuacji najlepiej będzie, aby całe rodzeństwo odrzuciło spadek. Tak będzie najbezpieczniej bowiem, jak Pan napisał, po siostrze zostały same długi. Proszę pamiętać że odrzucenie spadku przez spadkobiercę prowadzi do tego że spadek przechodzi na jego zstępnych (dzieci, wnuków), dlatego oni również muszą złożyć takie oświadczenie. Najlepiej iść całą rodziną do notariusza i tam każdy po kolei takie oświadczenie złoży. Co się tyczy Pana wnuków, to sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ zgodę na oświadczenie o odrzuceniu spadku musi wyrazić sąd rodzinny, a, jak wiadomo, postępowanie przed sądem trochę potrwa. Jednakże małoletni, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie złożą żadnego oświadczenia, nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zabezpieczenie małoletnich, aby nie byli oni obciążani długami spadkodawców. Tak więc nawet jeżeli małoletni spadkobiercy nie odrzucą spadku, to i tak odziedziczą go tylko z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ich odpowiedzialność za długi w banku będzie ograniczona tylko do majątku, który odziedziczą. Jeżeli zatem po Pana siostrze pozostały tylko długi w banku i nie ma ona żadnego majątku, który przedstawiałby jakąś wartość, to wówczas małoletni nie odziedziczą nic, ale również nie będą odpowiadali za długi zmarłej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »