Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w banku a przyjęcie spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-04-03

Kilka miesięcy temu zmarła moja siostra (wdowa). Zostawiła po sobie tylko długi w banku, żadnego majątku. Jej dzieci odrzuciły spadek. Nasi rodzice nie żyją. Teraz dziedziczę ja i nasze dwie siostry, potem nasze dzieci i wnuki – czy mam rację? Czy lepiej, żebyśmy też odrzucili spadek, czy też przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Czy takie oświadczenia muszą też złożyć nasze dzieci i wnuki?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi w banku a przyjęcie spadku

Krąg spadkobierców ustawowych

Na wstępie należy zaznaczyć, że w skład każdego spadku wchodzą aktywa, tj. prawa majątkowe, oraz pasywa, czyli długi.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 1012 i następne Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Kolejność osób uprawnionych do majątku z mocy ustawy (czyli wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu) określa się w zależności od stopnia pokrewieństwa.

Od 28 czerwca 2009 r. rozszerzył się krąg spadkobierców ustawowych dziedziczących po spadkobiercy.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

  • w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy;
  • dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy (gdy dziecko nie dożyło otwarcia spadku udział po nim obejmują jego zstępni);
  • następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  • w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  • dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  • następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych);
  • pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  • na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Nabycie spadku, następujące w chwili jego otwarcia (art. 925), nie jest definitywne do czasu, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku (lub nie powstaną okoliczności pozwalające przyjąć, iż spadkobierca oświadczenie takie złożył). W tym czasie spadkobierca jest jednak rzeczywistym spadkobiercą.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

W ciągu sześciu miesięcy od chwili śmierci Pana siostry całe jej rodzeństwo (łącznie ze swoimi zstępnymi) oraz dodatkowo dziadkowie zmarłej (jeżeli nadal żyją) powinni złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłej lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie takie należy złożyć w sądzie lub przed notariuszem.

Odrzucenie spadku spowoduje, że spadkobierca zmarłego traktowany będzie tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za długi w banku zmarłej. W przypadku odrzucenia przez Pana spadku, Pana pełnoletnie dzieci również będą musiały tak postąpić. Dotyczy to również niepełnoletnich wnuków (w ich imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku musi złożyć ich prawny opiekun za zgodą sądu rodzinnego).

Skutki prawne przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Z kolei, jeżeli przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to za długi siostry (tu: długi w banku) będzie Pan odpowiadał do wysokości majątku (aktywów), jaki pozostawiła po sobie Pana siostra. Oznacza to, że po Pana stronie pojawi się obowiązek spłaty wierzycieli zmarłej siostry, ale tylko do wysokości wartości spadku po niej. Pana osobisty majątek, jak również majątek małżeński pozostaną bezpieczne.

Uważam, iż w Pana sytuacji najlepiej będzie, aby całe rodzeństwo odrzuciło spadek. Tak będzie najbezpieczniej bowiem, jak Pan napisał, po siostrze zostały same długi. Proszę pamiętać że odrzucenie spadku przez spadkobiercę prowadzi do tego że spadek przechodzi na jego zstępnych (dzieci, wnuków), dlatego oni również muszą złożyć takie oświadczenie. Najlepiej iść całą rodziną do notariusza i tam każdy po kolei takie oświadczenie złoży. Co się tyczy Pana wnuków, to sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ zgodę na oświadczenie o odrzuceniu spadku musi wyrazić sąd rodzinny, a, jak wiadomo, postępowanie przed sądem trochę potrwa. Jednakże małoletni, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie złożą żadnego oświadczenia, nabywają spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to zabezpieczenie małoletnich, aby nie byli oni obciążani długami spadkodawców. Tak więc nawet jeżeli małoletni spadkobiercy nie odrzucą spadku, to i tak odziedziczą go tylko z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ich odpowiedzialność za długi w banku będzie ograniczona tylko do majątku, który odziedziczą. Jeżeli zatem po Pana siostrze pozostały tylko długi w banku i nie ma ona żadnego majątku, który przedstawiałby jakąś wartość, to wówczas małoletni nie odziedziczą nic, ale również nie będą odpowiadali za długi zmarłej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uprawnienie drugiej żony do dziedziczenia

Uprawnienie drugiej żony do dziedziczenia

Sprawa dotyczy drugiego małżeństwa i dziedziczenia. Mój syn ożenił się ponownie. Ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa (jego druga żona nie ma...

Jak odrzucić spadek?

Jak odrzucić spadek?

Niedawno zmarł mój ojciec. Z moją mamą byli rozwiedzeni. Ojciec miał długi, dlatego chcę odrzucić spadek w imieniu swoim i moich...

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców?

Czy odpowiadam za długi rodziców? Jak wygląda sytuacja, gdy oni nie spłacają np. swoich kredytów? Czy ja jestem zobowiązany do uregulowania...

Dziedziczenie zobowiązań wynikających z poręczenia długu

Właśnie dowiedziałam się, że 14 lat temu tata podżyrował pożyczkę szwagra. Tata nie żyje od 2 lat. Szwagier wyjechał za granicę i nie płaci długów....

 

Odrzucenie spadku przez osobę ubezwłasnowolnioną

Przed rokiem zmarł wujek (brat mojego ojca), pozostawiając po sobie duże długi. Wujek był rozwiedziony i miał jedną córkę. Żyje też jego siostra;...

 

Prywatny spis inwentarza czy sporządzony przez komornika?

Przyjęłam spadek w imieniu małoletniej córki z dobrodziejstwem inwentarza. W skład majątku po zmarłym byłym mężu wchodzą: 2 mieszkania...

 

Formalności związane z przyjęciem spadku po małżonku na mocy testamentu

Zgodnie z odręcznym testamentem mojej zmarłej nie dawno żony jestem jej jedynym spadkobiercą, nie mieliśmy dzieci. Rodzice żony nie żyją, kilkoro...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »