Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana udziałów w spadku

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-04-08

Czy istnieje możliwość zamiany udziałów w spadku pomiędzy dwoma osobami dziedziczącymi – ale jeszcze przed sądowym orzeczeniem o nabyciu spadku?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Zarówno sam spadek, jak i udział w nim stanowią pewną wyodrębnioną masę majątkową, która może stanowić przedmiot czynności prawnej. Art. 1051 Kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość przeniesienia spadku lub udziału w spadku (czyli również zamianę udziałów), a także ich ułamkowej części. Zbycie takie następujące między spadkobiercą oraz nabywcą wchodzącym we wszystkie prawa i obowiązki (lub ich ułamkową część), jakie z tytułu dziedziczenia przysługują zbywcy.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Umowa taka, czyli np. zamiany udziałów, zostaje zawarta pomiędzy spadkobiercą, który przyjął spadek, a nabywcą. Nabywcą może być osoba spoza kręgu spadkobierców, ale może to być także jeden ze współspadkobierców. Ustawa nie dopuszcza możliwości zbycia spadku lub udziału w spadku przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku albo przed upływem 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego).

Ustawa nie wymaga, aby spadkobierca przed zawarciem omawianej umowy uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Z punktu widzenia interesów nabywcy wysoce pożądane jest jednak, aby spadkobierca–zbywca legitymował się takim postanowieniem. Dopiero postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa w sposób ostateczny wielkość udziału danego spadkobiercy. Potwierdza także przysługiwanie praw do spadku po określonym spadkodawcy, co daje pełne prawo np. do zamiany udziałów. W wyniku zdarzeń, które mogą mieć miejsce już po przyjęciu spadku przez spadkobiercę–zbywcę (np. odrzucenie spadku przez współspadkobiercę, uznanie go za niegodnego), jego udział spadkowy może okazać się inny, niż był w chwili zawierania umowy. W razie zawierania umowy przed uzyskaniem stwierdzenia nabycia spadku strony umowy powinny określić wyraźnie, co jest jej przedmiotem.

Przedmiotem zbycia może być spadek (lub udział w spadku) przypadający spadkobiercy zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu. Jeżeli przedmiotem zbycia jest udział przypadający spadkobiercy na podstawie testamentu, a okaże się, że spadkobierca ten uzyskuje także udział w spadku na podstawie ustawy, przedmiotem rozporządzenia jest jedynie udział przypadający na podstawie testamentu. Tylko wyraźne postanowienie umowy może wywołać inny skutek.

Art. 1051 ma zastosowanie jedynie do zbycia spadku lub ułamkowo określonego udziału w nim. Tylko w takich przypadkach występuje sukcesja generalna. Zbycie konkretnego przedmiotu należącego do spadku podlega ogólnym regułom odnoszącym się do zbycia prawa przez uprawnionego. Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku uzależnione jest od zgody pozostałych spadkobierców.

Umowa o zbycie udziału spadkowego winna być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »