Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana udziałów w spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-04-08

Czy istnieje możliwość zamiany udziałów w spadku pomiędzy dwoma osobami dziedziczącymi – ale jeszcze przed sądowym orzeczeniem o nabyciu spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno sam spadek, jak i udział w nim stanowią pewną wyodrębnioną masę majątkową, która może stanowić przedmiot czynności prawnej. Art. 1051 Kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość przeniesienia spadku lub udziału w spadku (czyli również zamianę udziałów), a także ich ułamkowej części. Zbycie takie następujące między spadkobiercą oraz nabywcą wchodzącym we wszystkie prawa i obowiązki (lub ich ułamkową część), jakie z tytułu dziedziczenia przysługują zbywcy.

Umowa taka, czyli np. zamiany udziałów, zostaje zawarta pomiędzy spadkobiercą, który przyjął spadek, a nabywcą. Nabywcą może być osoba spoza kręgu spadkobierców, ale może to być także jeden ze współspadkobierców. Ustawa nie dopuszcza możliwości zbycia spadku lub udziału w spadku przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku albo przed upływem 6 miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego).

Ustawa nie wymaga, aby spadkobierca przed zawarciem omawianej umowy uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Z punktu widzenia interesów nabywcy wysoce pożądane jest jednak, aby spadkobierca–zbywca legitymował się takim postanowieniem. Dopiero postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa w sposób ostateczny wielkość udziału danego spadkobiercy. Potwierdza także przysługiwanie praw do spadku po określonym spadkodawcy, co daje pełne prawo np. do zamiany udziałów. W wyniku zdarzeń, które mogą mieć miejsce już po przyjęciu spadku przez spadkobiercę–zbywcę (np. odrzucenie spadku przez współspadkobiercę, uznanie go za niegodnego), jego udział spadkowy może okazać się inny, niż był w chwili zawierania umowy. W razie zawierania umowy przed uzyskaniem stwierdzenia nabycia spadku strony umowy powinny określić wyraźnie, co jest jej przedmiotem.

Przedmiotem zbycia może być spadek (lub udział w spadku) przypadający spadkobiercy zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu. Jeżeli przedmiotem zbycia jest udział przypadający spadkobiercy na podstawie testamentu, a okaże się, że spadkobierca ten uzyskuje także udział w spadku na podstawie ustawy, przedmiotem rozporządzenia jest jedynie udział przypadający na podstawie testamentu. Tylko wyraźne postanowienie umowy może wywołać inny skutek.

Art. 1051 ma zastosowanie jedynie do zbycia spadku lub ułamkowo określonego udziału w nim. Tylko w takich przypadkach występuje sukcesja generalna. Zbycie konkretnego przedmiotu należącego do spadku podlega ogólnym regułom odnoszącym się do zbycia prawa przez uprawnionego. Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku uzależnione jest od zgody pozostałych spadkobierców.

Umowa o zbycie udziału spadkowego winna być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odprawa pośmiertna i zaległe wynagrodzenie a odrzucenie spadku

Mój ojciec zmarł w czasie wykonywania pracy w wyniku pęknięcia tętniaka. Wiem, że przysługuje naszej rodzinie odprawa pośmiertna , a także...

 

Wydziedziczenie w testamencie z powodu zaniedbywania obowiązków rodzinnych

Jakiś czas temu zmarł mój tata. Na wniosek drugiej żony taty ma się odbyć sprawa spadkowa. Podobno jest testament notarialny, w którym zostałam...

 

Do którego sądu złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Po śmierci mojej matki chciałam złożyć w sądzie rejonowym w miejscu jej zamieszkania (w Gdańsku) oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem...

 

Przedłużenie terminu na odrzucenie spadku

Mój mąż otrzymał spadek, który odrzucił. Złożył też wniosek o pozwolenie na odrzucenie spadku przez nasze małoletnie dzieci; niestety nawet jeśli sąd...

 

Podstawienie powiernicze

Mąż ma mieszkanie nabyte przed naszym ślubem. On ma troje swoich dorosłych dzieci, ja mam dwoje. Mąż chciałby, abym w przypadku jego śmierci otrzymała to...

 

Zbycie udziału w spadku

Zbycie udziału w spadku

Po śmierci mojej żony prawo do lokalu, w którym mieszkaliśmy wspólnie, odziedziczyło oprócz mnie jeszcze pięć osób (przeprowadzono już postępowanie...

Zasiedzenie udziału w spadku

Moi dziadkowie byli właścicielami działki z domem. Zmarli w latach 80. Przeprowadzono postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, z którego...

 

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »