Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Do którego sądu złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-08-05

Po śmierci mojej matki chciałam złożyć w sądzie rejonowym w miejscu jej zamieszkania (w Gdańsku) oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Tam poinformowano mnie, że powinnam udać się do sądu w Piasecznie, gdzie mieszkam. Załatwiłam więc sprawę w Piasecznie, po przeczytaniu różnych informacji w Internecie nie jestem jednak pewna, do którego sądu powinnam była ostatecznie złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku. Jeśli okaże się, że się pomyliłam, co stanie się z przyjętym wnioskiem?

 

Dowiedziałam się także, że aby przyspieszyć sprawę, warto złożyć oświadczenie przed notariuszem. Czy mogę zrobić to teraz?

 

Chciałabym jeszcze wiedzieć, czy po śmierci mamy są naliczane odsetki od kredytów, które pozostawiła, a jeśli tak, czy mogę tego uniknąć.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Właściwość miejscową sądu, do którego należy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, wskazuje art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.):

§ 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

Z treści art. 640 K.p.c. wynika, że właściwym do przyjęcia samego tylko oświadczenia o przyjęciu spadku jest sąd miejsca zamieszkania spadkobiercy – w Pani przypadku sąd rejonowy w Piasecznie. 

Sąd właściwy do przyjęcia oświadczenia o przyjęciu spadku przekazuje go do sądu spadku – tj. sadu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego – w tym wypadku do sądu rejonowego w Gdańsku.

Mogłaby Pani złożyć oświadczenie w sądzie rejonowym w Gdańsku, jeżeli jednocześnie złożyłaby Pani wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. 

Zgodnie z § 2 cytowanego powyżej artykułu oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Oświadczenie o przyjęciu spadku pozostaje ważne bez względu na sąd, w którym zostanie złożone. W przypadku pomyłki sąd wydaje postanowienie, w którym stwierdza, że oświadczenie wpłynęło do niewłaściwej placówki, i przekazuje oświadczenie do właściwego sądu.

Pani na razie złożyła jedynie samo oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza bez wniosku o stwierdzenie jego nabycia. Sąd więc do momentu złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku sam z urzędu nie wyda postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a Pani oświadczenie będzie leżało w aktach sądu rejonowego w Piasecznie.

Do Pani należy decyzja, czy wybierze Pani sądowe stwierdzenie nabycia spadku, czy też notarialne potwierdzenie dziedziczenia.

W przypadku wyboru notarialnego potwierdzenia dziedziczenia nie będzie Pani musiała ponownie składać oświadczenia o przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż już je Pani skutecznie złożyła – na co ma Pani dowód w postaci kopii z potwierdzeniem daty wpływu do sądu i pobrania opłaty skarbowej.

Teoretycznie nawet gdyby Pani złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a w międzyczasie uzyskałaby Pani u notariusza potwierdzenie nabycia spadku, to sąd poinformowany o tym fakcie umorzyłby swoje postępowanie.

Nabycie spadku następuje w momencie otwarcia spadku – to znaczy w momencie śmierci spadkodawcy. W tym samym momencie następuje zmiana dłużnika – dług ze spadkodawcy przechodzi na spadkobiercę. Nie następuje więc jakiekolwiek przerwanie naliczania odsetek.

Chcąc uniknąć naliczenia odsetek, może Pani spłacić dług matki, zanim jeszcze uzyska Pani sądowe lub notarialne potwierdzenie, że jest spadkobierczynią. Bank nie może bowiem odmówić Pani prawa do uregulowania zadłużenia matki. Zgodnie bowiem z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego „jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do spłaty pożyczki po śmierci ojca

Dostałam wezwanie do spłaty pożyczki, którą zaciągnął mój ojciec przed śmiercią (zmarł w 2005 r.). Nic nie wiedziałam o tym...

 

Zachowek dla przyrodniej siostry

Mój mąż ma córkę z dawnego związku. Nigdy nie interesowała się ojcem, nie wiemy, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Mąż zawsze łożył alimenty....

 

Nabycie spadku po zmarłej matce

Rodzina wniosła sprawę do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej matce, która nie zostawiła testamentu. Każdy z pięciu spadkobierców otrzymał 1/5...

 

Stwierdzenie nabycia spadku i spis inwentarza po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Mój wujek będący w podeszłym wieku przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej siostrze – jest jedynym spadkobiercą...

 

Spadek po wdowcu który nie miał dzieci

Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda procedura nabycia spadku po zmarłym, który był wdowcem i nie miał dzieci – najbliższą rodzinę stanowiły...

 

Dzielenie spadku z uwzględnieniem darowizn

Zmarł mój mąż, majątek wspólny to dom z działką, poza tym mąż miał majątek odrębny – gospodarstwo rolne o znacznej wartości....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »