Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

• Data: 2023-11-03 • Autor: Iryna Kowalczuk

Zagadnienia dziedziczenia są często źródłem sporów i niejasności, szczególnie kiedy w grę wchodzą kwestie finansowe związane z kontami bankowymi zmarłego. Polskie Prawo bankowe umożliwia klientom banków realizację specjalnych dyspozycji na wypadek śmierci, co pozwala na wyłączenie pewnych środków z ogólnej masy spadkowej. Omawiany artykuł przybliża temat tych dyspozycji, wyjaśniając, jak funkcjonują w kontekście prawnym i jakie konsekwencje niosą dla spadkobierców. Omówimy te zagadnienia na przykładzie sprawy, z jaką zwróciła się do nas pani Elwira.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Upoważnienie do konta bankowego na wypadek śmierci

Niedawno zmarła mama pani Elwiry. Mama miała pieniądze na koncie oszczędnościowym, a panią Elwirę uczyniła pełnomocnikiem do tego konta oraz osobą upoważnioną do ulokowanych na nim pieniędzy na wypadek śmierci matki. Pani Elwira zapytała, czy jej rodzeństwo ma prawo do dziedziczenia tych pieniędzy, a jeśli nie, czy może je po prostu wypłacić.. Oprócz tego mama pani Elwiry miała jeszcze jedno konto bankowe, na które wpływała jej emerytura, ale do tego konta pani Elwira miała tylko upoważnienie, do czego uprawnia takie upoważnienie po śmierci właściciela rachunku?

Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci właściciela rachunku

Możliwość polecenia bankom wypłaty wskazanym osobom określonych środków pieniężnych daje klientom banków art. 56 Prawa bankowego. Zgodnie z tym przepisem dyspozycji na wypadek śmierci mogą dokonać posiadacze rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych lub rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej.

Aby dyspozycja wkładem była skuteczna, musi zostać skierowana do banku na piśmie, a wskazanie osoby, której wypłacone mają być pieniądze, musi ograniczać się do następujących osób najbliższych:

  1. małżonka,
  2. wstępnych (rodziców, dziadków),
  3. stępnych (dzieci, wnuków),
  4. rodzeństwa.

Można wydać jedną lub więcej dyspozycji na wypadek śmierci, jednak w sumie wypłata z rachunku bankowego na rzecz wszystkich uprawnionych osób nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Jeżeli łączna suma dyspozycji przekracza limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Zobacz również: Wypłata środków z rachunku bankowego zmarłego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy środki wypłacone na mocy dyspozycji bankowej wchodzą w skład spadku?

Środki z rachunku zmarłej osoby wypłacone na mocy dyspozycji bankowej nie wchodzą w skład spadku, a co za tym idzie – nie trzeba czekać do zakończenia postępowania spadkowego, aby je otrzymać.

Reasumując, środki pieniężne będące przedmiotem zapisu bankowego zostają wyłączone ze spadku po posiadaczu rachunku. Prawa majątkowe wskazane przez posiadacza rachunku przechodzą wraz z jego śmiercią na rzecz zapisobiercy, niezależnie od tego, czy jest on powołany do dziedziczenia z mocy testamentu lub ustawy.

Czy wiesz, że maksymalna suma, jaką można przeznaczyć na specjalne dyspozycje bankowe na wypadek śmierci, wynosiła w sierpniu 2023 roku 147271,40 zł? To kwota oparta na przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce, które w tym okresie osiągnęło poziom 7363,57 zł. Aby uzyskać aktualne informacje o przeciętnych wynagrodzeniach, warto odwiedzić stronę Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zobacz również: Współwłaściciel konta bankowego a urząd skarbowy

Kto dziedziczy po śmierci matki środki zebrane na rachunku bankowym?

Tak więc środki pieniężne, do których została powołana pani Elwira na wypadek śmierci, może wypłacić w każdej chwili po śmierci mamy, należą one tylko do niej. Natomiast pieniądze z konta, do którego pani Elwira ma tylko upoważnienie, będą normalnie dziedziczone przez wszystkich spadkobierców mamy.

Przykłady z życia wzięte

Przykład 1

W skład spadku po zmarłym ojcu pani Eli wchodzą między innymi środki pieniężne, a uprawnionymi są matka, pani Ela oraz jej przyrodnia siostra. Czy słusznie przyrodnia siostra rości sobie prawa do pieniędzy ojca wypłaconych z jego konta, gdy jeszcze żył? Pani Ela była upoważniona do tego konta i miała prawo nimi dysponować.

 

Przykład 2
Pani Monika uczyniła swoją mamę współwłaścicielką konta bankowego rok temu. Po niedawnym zgonie mamy pani Monika zastanawia się, czy środki zgromadzone na wspólnym koncie bankowym powinna zgłosić do urzędu skarbowego jako część spadku, czy są to środki wyłączone z dziedziczenia.

 

Przykład 3
Pan Adam nie miał problemu z wypłatą środków z konta bankowego swojej zmarłej żony, a dzięki nim ceremonia pogrzebowa i stypa były bardzo piękne i wzruszające. To dzięki dyspozycji na wypadek śmierci, którą małżonkowie zrealizowali na swoją rzecz co do kont bankowych. Zgromadzone środki nie weszły do masy spadkowej i od razu mógł nimi dysponować małżonek.

Podsumowanie

W świetle polskiego prawa dyspozycje bankowe na wypadek śmierci stanowią ważne narzędzie pozwalające na jasne określenie losów środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Jak pokazuje przykład pani Elwiry, pozwalają one na szybkie i bezproblemowe przekazanie środków wyznaczonej osobie, bez konieczności czekania na zakończenie postępowania spadkowego. Tym samym dyspozycje te wyłączają wskazane środki z masy spadkowej, dając pewność co do finansowej przyszłości bliskich. Kluczowe jest przy tym, aby pamiętać o odpowiednim sformułowaniu dyspozycji oraz o zachowaniu wymaganego przez prawo limitu.

Oferta porad prawnych przy dziedziczeniu środków pieniężnych

Czy masz pytania dotyczące dziedziczenia środków na koncie bankowym? Nasi specjaliści z zakresu prawa spadkowego są dostępni online, aby wyjaśnić Ci wszelkie niejasności. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach dziedziczenia i Prawa bankowego. Aby skorzystać z naszych usług, wystarczy, że opiszesz swoją sytuację w formularzu znajdującym się poniżej, a my nawiążemy z Tobą kontakt.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »