Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakiej formie przekazać nieruchomość siostrzenicy?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-05-22

Ciocia, siostra mojej mamy, jest od kilku lat wdową, nie posiada dzieci. Przeprowadziła postępowanie spadkowe po mężu i teraz zdecydowała się przepisać mi dom z działką. Jak to najlepiej zrobić, abym w przeszłości nie musiała przeprowadzać postępowania spadkowego z udziałem mojego kuzynostwa? Jaka forma byłaby dla nas najkorzystniejsza – przekazanie w testamencie czy w formie darowizny albo dożywocia? Nadmienię, że od 10 lat stale pomagam cioci i odwiedzam co drugi weekend, zastępując jej opiekunkę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciocia jak najbardziej może przekazać Pani swoją nieruchomość albo w formie umowy darowizny, albo w testamencie – te dwie formy umożliwiają „przepisanie” domu wraz z działką na inną osobę. Umowa dożywocia również jest dobra, ale jest najdroższą opcją.

Darowizna jest umową, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Umowa darowizny nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Od umowy darowizny będzie trzeba zapłacić:

  1. taksę notarialną,
  2. podatek od spadków i darowizn,
  3. podatek od czynności cywilnoprawnej.

Ad 1. Taksa notarialna to opłata, którą pobiera notariusz za dokonane przez siebie czynności (w tym przypadku za sporządzenie aktu darowizny). Wysokość taksy zależy niestety od wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. Ustawodawca określił górną granicę przedmiotowej taksy (§ 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564):

  1. „do 3.000 zł – 100 zł;
  2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6. powyżej 1.000.000zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł”.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Notariusz pobierze ponadto 23% VAT od ustalonej taksy notarialnej.

Powyższe stawki są wartościami maksymalnymi. Notariusz nie może pobrać większej stawki, ale może pobrać stawkę mniejszą. Warto spróbować wynegocjować z notariuszem mniejszą  opłatę. Opłaty zostaną pobrane od Państwa w gotówce.

Kto natomiast poniesie opłatę, jest bez znaczenia dla prawa, tzn. nie jest ważne, kto zapłaci, byleby zostało zapłacone.

Ad 2. Niestety nie skorzysta Pani ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn po przepisaniu nieruchomości na Pani rzecz. Pani ciocia musiałaby przepisać nieruchomość na rzecz Pani mamy, a jej siostry, żeby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn. Jest Pani bowiem zaliczana do tzw. II grupy podatkowej. Podstawą wysokości podatku będzie stanowiła wartość przedmiotu darowizny. Podatek ten pobierze notariusz przy podpisywaniu umowy darowizny.

Ad 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od wartości umowy darowizny.

Będzie trzeba ponieść także koszty wpisu Pani jako właściciela do księgi wieczystej – opłata sądowa od tej czynności wynosi ok. 200 zł.

Zamiast umowy darowizny w grę może zatem wejść testament. Ciocia może Pani zapisać przedmiotową nieruchomość w testamencie. Najpewniejszym (a jednocześnie niedrogim) rodzajem testamentu jest testament notarialny.

Koszt sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego to 100 zł.

Natomiast Pani – w przypadku odziedziczenia spadku po cioci – będzie musiała zapłacić, podobnie jak w przypadku umowy darowizny, podatek od spadków i darowizn. Podstawę określenia wysokości podatku będzie stanowiła wartość tego, co otrzyma Pani ze spadku. Trzeba będzie też ponieść koszty postępowania spadkowego (w sądzie ok. 50 zł).

Ta forma przekazania nieruchomości dla Pani będzie najtańsza, niemniej właścicielką nieruchomości stanie się Pani dopiero po śmierci cioci i będzie Pani musiała przeprowadzić po niej postępowanie spadkowe. Warto jeszcze pamiętać, że testament może być w każdym czasie przez ciocię odwołany lub zmieniony.

Natomiast zarówno w przypadku darowizny, jak i testamentu uniknie Pani roszczeń o zachowek, gdyż roszczenie o zachowek służy jedynie dzieciom (ewentualnie wnukom), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Innym osobom z rodziny cioci żaden zachowek po jej śmierci lub inna spłata nie będzie się należała.

Jak zatem widać, przepisanie domu na Panią oczywiście jest możliwe, wiąże się jednak z pewnymi opłatami. Jeżeli chce Pani zostać już w tym momencie właścicielką nieruchomości, to najlepiej skorzystać z opcji darowizny, jeżeli może Pani poczekać, to najlepiej aby ciocia przekazała Pani nieruchomość w testamencie, po swojej śmierci, ale wówczas przeprowadzenie postępowania spadkowego będzie konieczne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie

Testament notarialny – najpewniejsze rozwiązanie

Moja żona, wraz ze swoim rodzeństwem (siostra i brat) jest współwłaścicielem mieszkania własnościowego po zmarłych rodzicach. Trzy lata temu, gdy...

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, nie mam rodzeństwa, mojego ojca nie znam. Planuję sporządzić testament notarialny, w którym cały swój majątek...

 

Akta stanu cywilnego przy otwarciu testamentu

Czy składając wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku, musimy załączać odpisy aktów cywilnych...

 

Poszukiwanie dalekich krewnych mimo testamentu

Przed miesiącem zmarła ciocia mojej babci, mała prawie 100 lat. Zostawiła testament notarialny, w którym uczyniła mnie swoją jedyną spadkobierczynią....

 

Podział mieszkania po śmierci męża

Zmarł mój mąż i zostawił testament z podziałem naszego wspólnego mieszkania po połowie dla mnie i dla jego syna z pierwszego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »