Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku po siostrze ciotecznej (III grupa podatkowa)

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-03-19

Otrzymałam z sądu postanowienie o nabyciu spadku po siostrze ciotecznej (III grupa podatkowa). Postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się 1 lipca br. Jestem jedyną spadkobierczynią. We wniosku o nabycie spadku nie wskazałam, co jest w masie spadkowej. Sąd nie rozpatrywał sprawy pod tym kątem. W skład spadku wchodzi tylko (albo aż) mieszkanie własnościowe. W księdze wieczystej oczywiście cały czas figuruje zmarła jako właścicielka. Hipoteka nieruchomości nie jest obciążona. Wiem też, że zmarła miała długi w banku. Nie wiem jeszcze, w jakiej wysokości. Bank nie chciał rozmawiać, dopóki nie miałam postanowienia sądu o nabyciu spadku. Jakie kroki należy teraz wykonać oprócz wizyty w banku? I co z deklaracją podatkową podatku od spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ukrywam, że z opisu sprawy wynika, iż nie zachowała Pani odpowiedniej ostrożności przy realizacji procedur spadkowych. Może to doprowadzić do sytuacji bardzo korzystnej dla banku jaku Pani wierzyciela, zaś niepomyślnej z Pani punktu widzenia jako dłużnika. Wszystko jednak zależy od tego, o co Pani przed sądem wnioskowała w ramach sprawy spadkowej: o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czy o przyjęcie spadku wprost.


Jeśli przejęła Pani ten drugi wariant, to bank bardzo na tym skorzysta. Oto bowiem za długi spadkowe przyjęte wprost w ramach spadku będzie Pani odpowiadała do ich pełnej wysokości jak  zmarła dłużniczka. Gdyby przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza – Pani odpowiedzialność ograniczona byłaby za długi tylko do wysokości wartości majątku spadkowego.

Niezależnie od powyższego – teraz powinna Pani w pierwszej kolejności żądać od banku stosownych dokumentów zmarłej dłużniczki co do wysokości sposobu realizacji ciążących zobowiązań. Jeżeli część zobowiązań np. uległą przedawnieniu lub wskazane zostaną kary, które zależały jeszcze za życia od dłużniczki – proszę żądać od banku (nie negocjować z bankiem!) pomniejszenia długu o te kwoty.

Dopiero po uzyskaniu  pełnych informacji o zadłużeniu proszę udać się do urzędu skarbowego w celu złożenia wniosku o ustalenie należnego podatku. We wniosku powinna Pani ujawnić zarówno majątek odziedziczony, jak i odziedziczone zadłużenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Nabycie spadku przed 2007 rokiem a podatek

Dostałem zawiadomienie z sądu o konieczności zapłacenia podatku od nieruchomości, którą otrzymałem po moim zmarłym w 2006 roku ojcu....

Nieujęcie całego spadku w zeznaniu SD-3

Przed 2 laty w testamencie otrzymałam po mamie wszystko, co posiadała. Było to mieszkanie i również ogród działkowy. U notariusza zapomniałam...

Spadek po ojcu i niezgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Mój tata zmarł w kwietniu 2007 r., jedynym spadkiem jest mieszkanie lokatorskie własnościowe, w którym nadal mieszka moja mama. Jestem jedynaczką...

Najem mieszkania po mamie a ulga podatkowa

W 2015 roku odziedziczyłam po zmarłej mamie mieszkanie własnościowe, w którym cały czas mieszkam i jestem zameldowana. Za kilka tygodni zaczynam...

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania zakupionego w ramach ulgi mieszkaniowej

W 2014 r. sprzedałem mieszkanie odziedziczone rok wcześniej  po mamie . Złożyłem w US deklarację, że pieniądze ze sprzedaży tego...

Należność spadkowa wypłacona przez komornika a obowiązek podatkowy

W tym miesiącu otrzymałam od komornika pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości spadkowej po mamie w wysokości odpowiadającej ilości moich...

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy

Jestem jednym ze spadkobierców po zmarłym stryju, otrzymałem 1/4 spadku. Natomiast drugi stryj chce mi przekazać swoją część spadku (także 1/4). Jakie są...

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?

W 2016 r. aktem poświadczenia dziedziczenia objęłam spadek (mieszkanie) po zmarłym w 1994 r. dziadku i babci zmarłej w 2016 r. Dziadek zostawił...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »