Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

• Data: 2024-06-02 • Autor: Aleksander Słysz

Po ojcu odziedziczyłyśmy mieszkanie. Sprawę spadkową zrobiłyśmy u notariusza kilka lat temu i nie posiadając wiedzy o obowiązku zgłoszenia przyjęcia spadku do urzędu skarbowego, nie zgłosiłyśmy go do dziś. Kilka dni temu dostałyśmy pisma z urzędu, w których powiadomili nas, że mamy do zapłacenia 7% od wartości spadku (każda z nas). Czy jest z tego jakieś wyjście w przypadku, gdy sytuacja finansowa nie pozwala na opłatę takiej sumy? Czy jest możliwe przedawnienie takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

6-miesięczny termin na złożenie SD-Z2

Chcąc skorzystać ze zwolnienia winny Panie w terminie 6 miesięcy od wizyty u notariusza celem poświadczenia dziedziczenia złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2. Niestety termin ten jest terminem materialnoprawnym i jako taki nie podlega przywróceniu.

W przypadku niespełnienia warunków ww. (i wymienionych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) nabycie w drodze dziedziczenia (spadek) podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Zatem należy złożyć zeznanie SD-3, czego konsekwencją jest wydanie decyzji przez organ podatkowy, w której organ ustala wysokość podatku od spadków i darowizn.

Kwota 9.637 zł nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad ww. kwotę wolną od podatku, podatek w I grupie wynosi 3%, 5% i 7%, a oblicza się go według następującej skali:

  • do kwoty 10.278 zł podatek wynosi 3%;
  • przy kwocie ponad 10.278 zł do 20.556 zł podatek wynosi 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10.278 zł;
  • powyżej kwoty 20.556 zł podatek wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20.556 zł.

Zobacz również: Jaka kara za niezgłoszenie nabycia spadku?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Z ważnych powodów US może odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć zobowiązanie podatkowe

Jeśli nie mają Panie środków na zapłatę podatku, to już po wydaniu decyzji mogą Panie wnioskować np. o umorzenie podatku lub rozłożenie płatności na raty w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem (art. 67a. § 1) organ podatkowy, na wniosek podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Co do przedawnienia to teoretycznie jest to możliwe oczywiście, trudno jednak na to liczyć. Pomijam już fakt, że czynem zabronionym jest tego rodzaju unikanie opodatkowania i jest to zagrożone sankcjami z Kodeksu karnoskarbowego.

Zobacz również: Podatek od darowizny z zagranicy

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Ordynacja wskazuje, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy; niemniej jednak, gdy tak jak w Pań przypadku podatnik nie złożył deklaracji, na wydanie i doręczenie decyzji organ ma 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W opisanym przypadku, jako że nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma, organ może wydać decyzję do końca 2015 roku. W teorii jest to możliwe i później, jeśli z jakiegoś powodu odnowi się obowiązek podatkowy.

Podatek ustalony w decyzji przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ergo, jeśli organ wyda i doręczy decyzję w 2015 roku to zobowiązanie przedawni się z końcem 2020 roku (co również pewne nie jest, bowiem bieg terminu przedawnienia może ulegać przerwaniu i zawieszeniu na skutek różnych działań organów podatkowych).

Przykłady

 
Przypadek Pani Anny

Pani Anna odziedziczyła mieszkanie po swojej matce. Cały proces spadkowy odbył się zgodnie z prawem u notariusza, jednak Pani Anna, nieświadoma obowiązku zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego, nie złożyła formularza SD-Z2 w wymaganym terminie 6 miesięcy. Po kilku latach otrzymała pismo z urzędu skarbowego z informacją, że musi zapłacić 7% wartości odziedziczonego mieszkania. Sytuacja finansowa Pani Anny nie pozwala na natychmiastową spłatę tej kwoty. W związku z tym, złożyła wniosek o rozłożenie płatności na raty, co pozwoliło jej na uregulowanie zobowiązania w dłuższym okresie.

 
Przypadek Państwa Kowalskich

Państwo Kowalscy odziedziczyli dom po zmarłym ojcu. Po zakończeniu sprawy spadkowej u notariusza, z braku wiedzy, nie zgłosili spadku do urzędu skarbowego. Kilka lat później otrzymali decyzję o konieczności zapłaty podatku od spadków. Wysokość należności przekraczała ich możliwości finansowe. Złożyli wniosek o umorzenie części podatku z powodu trudnej sytuacji finansowej. Organ podatkowy, uwzględniając ich trudną sytuację, umorzył część zobowiązania, a pozostałą kwotę rozłożył na dogodne raty.

 
Przypadek Pani Ewy

Pani Ewa odziedziczyła działkę po swoim ojcu. Nie wiedząc o obowiązku zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego, nie złożyła formularza SD-Z2 w terminie. Po pięciu latach urząd skarbowy powiadomił ją o konieczności zapłaty 7% podatku od wartości spadku. Pani Ewa, która była w trudnej sytuacji finansowej, złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Organ podatkowy, biorąc pod uwagę jej sytuację, odroczył termin płatności o 12 miesięcy, co pozwoliło jej na zebranie potrzebnych środków.

 

Podsumowanie

 

Brak zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego w terminie może skutkować nałożeniem wysokiego podatku od spadku. Chociaż przepisy są surowe i termin 6 miesięcy na złożenie formularza SD-Z2 nie podlega przywróceniu, możliwe jest wnioskowanie o rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności lub nawet umorzenie zobowiązania z powodu trudnej sytuacji finansowej. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism – szybka, wygodna i kompleksowa obsługa bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Aleksander Słysz

O autorze: Aleksander Słysz

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »