Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział pieniędzy z konta zmarłego

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-07-16 • Aktualizacja: 2022-05-16

Do kwietnia 2019 r. mój ojciec miał w banku wspólne konto z macochą, potem przekształcił je w konto indywidualne, a od lipca 2019 r. uczynił mnie drugim posiadaczem tego konta. Macocha postąpiła tak samo wobec swej córki. Ojciec zmarł 3 miesiące temu. Korzystam z pieniędzy z tego konta, aby uregulować sprawy pogrzebowe, spadkowe – rodzina wyraziła na to zgodę. Konta nie zamknęłam, wpisałam go do masy spadkowej do podziału we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek już złożyłam w sądzie. Mam pięcioro rodzeństwa i jest jeszcze macocha. Jak w opisanej sytuacji będzie wyglądał podział pieniędzy z konta bankowego zmarłego ojca? Kiedy można będzie je podzielić? Czy mogę to zrobić po rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku, czy trzeba czekać na dział spadku? Wspomnę, że nie ma zgody co do działu całego majątku, czy można wobec tego podzielić tylko pieniądze z konta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział pieniędzy z konta zmarłego

Dziedziczenie ustawowe po ojcu i mężu

Co do zasady, obecnie jesteście Państwo współwłaścicielami środków zgromadzonych na koncie w udziale odpowiadającym przy dziedziczeniu ustawowym. Jeżeli środki na koncie należały tylko do taty – Pani nie posiada roszczenia o uznanie połowy środków za Pani własność – to należy je podzielić zgodnie z udziałem spadkowym. Jeżeli jest konflikt w przedmiocie działu spadku, należy poczekać do końca procedury o dział spadku i wtedy dokonać podziału zgodnie z orzeczeniem sądu. Jeżeli jest jednak między Państwem zgoda, mogą Państwo podzielić środki po dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku – wszystko zależy od Państwa porozumienia i woli.

Zgodnie bowiem z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. § 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak Pani widzi, w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Jeżeli macocha była formalnie żoną Pani taty, to obejmuje ona większy udział, albowiem dziedziczy ona na mocy ustawy udział w wymiarze ¼. Pozostała część czyli ¾ dzielona jest między Państwem jako dziećmi zmarłego – w częściach równych.

Zobacz również: Śmierć udziałowca spółki z o.o

Podział pieniędzy zmarłego zgromadzonych na koncie bankowym

Pieniądze zgromadzone na koncie bankowym stanowią taką samą masę spadkową jak inne ruchomości i nieruchomości wchodzące w skład spadku – podziału dokonuje się więc w ten sam sposób. Jeżeli jest między Państwem porozumienie, mogą Państwo dokonać podziału dowolnie – proszę jednak dla celów dowodowych wszelkie podziały dokonywać w formie pisemnej z podpisami spadkobierców.

Jeżeli nie ma między Państwem zgody, nie powinna Pani rozdysponowywać pieniędzy samodzielnie, a czekać na orzeczenie sądu w tym przedmiocie. Dział może nastąpić poprzez przyznanie jednemu spadkobiercy całości z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych lub także podział fizyczny, proporcjonalnie do posiadanych udziałów z podziałem na wartości tych udziałów.

Zobacz również: Dopisanie współwłaściciela do konta bankowego

Wniosek o dział spadku

Wniosek o dział spadku powinien złożyć przynajmniej jeden ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia masy spadkowej, a więc nieruchomości. We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, spadkobierców, wartość masy spadkowej i proponowany podział. W przypadku braku porozumienia stron, sąd mimo to i tak orzeknie o ewentualnym podziale.

Zatem podsumowując, jeżeli nie dojdą Państwo do porozumienia, powinni Państwo na drodze sądowej dokonać działu spadku i stosownie do Państwa upodobania dokonać działu spadku.

Zobacz również: Wypłata spadku przez bank

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »