Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy ojciec coś mi zostawił w spadku?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-05-21 • Aktualizacja: 2022-05-22

Nie wiem, do kogo mam się zwrócić, aby się dowiedzieć, czy odziedziczyłem coś po moim zmarłym ojcu. Od wielu lat mieszkam za granicą i przez ten czas moje kontakty z ojcem nie były zbyt częste, co wynikało z jego kolejnego ożenku i faktu, że jego żona za mną nie przepadała. Jak sprawdzić, czy ojciec coś mi zostawił? Czy powinienem dopełnić jakichś formalności? Tato zmarł miesiąc temu, ale pogrzeb będzie dopiero za 3 tygodnie, czy powinienem z tymi sprawami poczekać do pogrzebu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sprawdzić, czy ojciec coś mi zostawił w spadku?

Stały pobyt za granicą a sprawa spadkowa w Polsce

Uroczystości pogrzebowe nie mają co do zasady znaczenia w przypadku spadkobrania, dlatego – chcąc ewentualnie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, wyjawienia składników należących do masy spadkowej – powinien Pan rozpocząć procedurę spadkobrania jak najszybciej. Jeżeli posiada Pan jakikolwiek kontakt z żoną Pana taty, proponuję rozpocząć rozmowę właśnie z nią i wskazać, iż chce Pan rozpocząć procedurę nabycia spadku.

Jeżeli mieszka Pan poza granicami kraju i nie chce Pan przyjeżdżać, może Pan ustanowić pełnomocnika i zainicjować sprawę w sądzie. W pierwszej kolejności podnoszę, iż po powzięciu informacji, co należy do masy spadkowej oraz czy tata posiadał zadłużenia – w przypadku braku porozumienia z macochą pomocny może okazać się wykaz inwentarza – należy zdecydować, czy przyjmie Pan spadek, czy go odrzuci, co związane jest z zachowaniem terminu.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Ustawodawca w art. 1015 K.c. ustanawia termin, w ciągu którego potencjalny spadkobierca powinien się zdeklarować, czy spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Oświadczenie woli powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art. 1015 § 1 K.c.).

Pod pojęciem „dowiedzenie się o tytule powołania” należy rozumieć stan faktyczny, z którego wynika powołanie spadkobiercy. Podstawowymi jego elementami są: powzięcie przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy i pozytywna wiadomość o faktach, z których wynika jego powołanie do spadku. Zgodnie natomiast z treścią art. 1012 K.c. – spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zatem na podjęcie decyzji ma Pan 6 miesięcy od czasu powzięcia informacji o tytule powołania, a więc od powzięcia informacji o śmierci taty. Jeżeli zdecyduje się Pan na przyjęcie spadku – czy to wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza, należy rozpocząć postępowanie spadkowe.

Zobacz również: Kto informuje o powołaniu do spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 K.c. – sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 K.p.c.). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi. Zgodnie z art. 670 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Jeżeli jest Pan z macochą w konflikcie lub nie może Pan przyjechać do kraju, pozostaje jedynie droga sądowa, albowiem w przypadku spadkobrania u notariusza konieczna jest Państwa osobista obecność.

Zobacz również: Podział mieszkania po śmierci ojca

Stwierdzenie nabycia spadku – dokumenty

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a w przypadku zawarcia związku małżeńskiego także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Należy złożyć testament – najlepiej oryginał, albowiem sąd może zakwestionować kopię. Łączna opłata od wniosku to 100 zł oraz 5 zł. Niniejsze postępowanie jest niezależne od organizacji pochówku. W dalszej części, kolejnym etapem postępowania może być dział spadku, w którym dokonają Państwo działu posiadanej masy spadkowej.

Zobacz również: Brak kontaktu z ojcem a spadek

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »