Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się na sprawę spadkową z powodu pracy za granicą - czy grożą jakieś konsekwencje

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-08-13 • Aktualizacja: 2022-05-14

Otrzymałam wezwanie do osobistego stawiennictwa na sprawę spadkową. W tym terminie mam jednak wyjazd do pracy za granicę. Czy mogę wysłać pismo wyjaśniające i określić się w sprawie spadku? Jakie sankcje i konsekwencje(grzywna, koszty sprawy?) czekają mnie w przypadku niestawiennictwa? Mój ojciec zmarł ponad rok temu i nie zajęłam się sprawą spadku. Podejrzewam, że pozostawił po sobie same długi. Czy dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, które już i tak ustawowo się dokonało, zwolni mnie z obowiązku uczestnictwa w sprawie spadkowej? Są jeszcze przyrodni bracia i, o ile wiem, jeden z nich odrzucił spadek, a drugi przebywa za granicą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestawienie się na sprawę spadkową z powodu pracy za granicą - czy grożą jakieś konsekwencje

Brak stawiennictwa na rozprawie spadkowej

Jeśli już dziś wie Pani, że nie będzie mogła się stawić w sądzie w terminie wskazanym w wezwaniu, to proszę odpowiedzieć na owe pismo sądowe, wskazując, że nie będzie Pani obecna i usprawiedliwiając swoje niestawiennictwo poprzez poinformowanie sądu, że będzie Pani przebywała za granicą w tym czasie. Jeśli ma Pani dowody na tę okoliczność (chociażby umowa o pracę), to może Pani je załączyć (ale nie musi).

Zobacz również: Czy obecność na sprawie spadkowej jest obowiązkowa?

Obowiązkowe stawiennictwo i brak usprawiedliwienia nieobecności

Jeśli nie usprawiedliwi Pani swojego niestawiennictwa, to sąd pominie w sprawie dowody z Pani przesłuchania oraz Pani zapewnienie spadkowe. Zwracam uwagę, że sąd wskazał, że Pani stawiennictwo jest obowiązkowe i niezbędne do zakończenia postępowania w sprawie spadkowej, bowiem wymagane jest, aby złożyła Pani przed sądem oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku za opłatą.

Konsekwencje wyjazdu w dacie rozprawy

Jeśli usprawiedliwi Pani swą nieobecność, to sąd nie wymierzy Pani grzywny z powodu Pani nieobecności ani nie zarządzi Pani przymusowego sprowadzenia do sądu; nie obciąży Pani także kosztami. Dlatego tak ważna jest odpowiedź do sądu na owe wezwanie wraz z usprawiedliwieniem Pani nieobecności. Nadto, musi Pani powiadomić sąd o zmianie swego miejsca zamieszkania, wskazując, od kiedy ona nastąpi i wskazując, że będzie to poza granicami Polski. Może Pani od razu wskazać, na jaki adres sąd ma doręczać pisma w sprawie pod Pani nieobecność.

Jeśli sąd otrzyma Pani pismo z usprawiedliwieniem niestawiennictwa, to przełoży termin rozprawy, a o kolejnych terminach/czynnościach w sprawie będzie informował na adres do doręczeń, jaki Pani wskaże (może to adres członka rodziny, przyjaciela – ktoś komu Pani ufa i kto będzie Panią informował o wszelkich pismach, jakie do Pani na jego adres przychodzą w niniejszej sprawie).

Zobacz również: Konsekwencje nieobecności na sprawie spadkowej

Konieczność osobistej obecności na rozprawie

Skoro stawiennictwo osobiste jest obowiązkowe, bowiem sąd wymaga, aby złożyła Pani zapewnienie spadkowe, to nie można tego zastąpić pisemnym złożeniem takiego zapewnienia. Niestety, ale owe zapewnienie spadkowe (czyli informacja o tym, jaki jest Pani stopień pokrewieństwa ze zmarłym, co Pani wie o innych spadkobiercach itd.) może zostać złożone osobiście przez spadkobiercę w sądzie spadku. Na Pani niekorzyść, nie może Pani w tym celu ustanowić pełnomocnika czy wysłać do sądu listu, w którym Pani te informacje poda. Natomiast co do zasady zwykle wystarcza, że owe zapewnienie spadkowe złoży przed sądem tyko jeden spadkobierca. Jeśli więc wie Pani, że na ową rozprawę stawi się chociaż jeden syn zmarłego to wówczas mimo Pani nieobecności sąd poprowadzi rozprawę. Jeśli nikt się nie stawi lub stawi się, ale sąd poweźmie wątpliwości co do kręgu spadkobierców, to wyznaczy kolejny termin rozprawy.

Podsumowując, proszę odpowiedzieć na owe wezwanie sądu, usprawiedliwiając swe niestawiennictwo i wskazując, od kiedy zmieni Pani i na jaki swój adres zamieszkania i gdzie w tym okresie sąd ma doręczać pisma w sprawie. Nadto proszę wskazać, że przyjęła Pani z mocy prawa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli wie Pani, kiedy będzie w Polsce, może Pani wskazać to sądowi (będzie mu łatwiej wyznaczyć kolejny termin, jeśli uzna to za zasadne lub jeśli żaden spadkobierca się nie stawi), a dodatkowo może Pani dodać, że gdyby stawił się którykolwiek ze spadkobierców, to wnosi Pani o dalsze prowadzenie i zakończenie sprawy pod Pani nieobecność zaś doręczenie rozstrzygnięcia niech nastąpi na adres (i wskazać, jaki ma to być adres). Po takim piśmie sąd nie ma podstaw, aby ukarać Pani grzywną czy nałożyć koszty całej sprawy. Natomiast już od uznania sądu zależy, czy wyznaczy kolejny termin, bowiem uważa, że potrzebuje do rozstrzygnięcia sprawy zapewnienia spadkowego od Pani, czy też zakończy sprawę mimo braku Pani obecności (oczywiście usprawiedliwionej). Jeśli jednak stawi się jakiś spadkobierca i złoży zapewnienie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd zakończy sprawę.

Zobacz również: Konsekwencje nieobecności na sprawie spadkowej

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »