Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wytłumaczyć nieobecność na rozprawie spadkowej?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-01-25

Trzy lata temu zmarła moja mama. Pozostawiła testament, w którym swoje mieszkanie zapisała mojemu bratu. Nie mam do tego zastrzeżeń i nie zależy mi na zachowku. Dostałem wezwanie do sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. Stawiennictwo obowiązkowe. Przebywam jednak na stałe za granicą i nie mogę przyjechać na rozprawę. Jak mogę wytłumaczyć nieobecność? Czy mogę wysłać do sądu xero zagranicznego paszportu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przebywanie za granicą nie usprawiedliwia automatycznie niestawiennictwa na wezwanie sądu. Sugeruję mimo wszystko podjąć próbę takiej organizacji własnego czasu, aby w tym dniu stawić się w sądzie.

Skoro został Pan wezwany do stawiennictwa obowiązkowego, a nie zamierza Pan się pojawić w sądzie, to musi mieć Pan naprawdę ważny powód. Samo przedstawienie paszportu, jak Pan pisze, nic nie da. Takim ważnym powodem usprawiedliwiającym niestawiennictwo może być np. choroba. W takiej sytuacji należy przed rozprawą dostarczyć do sądu zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych dostępna jest m.in. na stronie internetowej właściwego sądu. Zgodnie z przepisem art. 2141 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego”.

Z oczywistych względów uzyskanie stosownego zaświadczenia czyni konieczną obecność w Polsce, ale nie jest wykluczone (a w praktyce procesowej często się to zdarza), że sąd uzna niestawiennictwo z powodu choroby za usprawiedliwione, mimo że nie będzie poświadczone przez lekarza sądowego, ale przez zwykłego lekarza rodzinnego. Gdyby było to zaświadczenie wystawione za granicą, konieczne będzie dostarczenie przysięgłego tłumaczenia. Jeżeli powody niestawiennictwa są inne, należy w miarę możliwości przedstawić dokumenty (np. pismo od pracodawcy, kopię biletu lotniczego), z których wynika przymus przebywania w innym miejscu w dniu wyznaczonej rozprawy.

Jeżeli w wezwaniu na rozprawę ma Pan napisane, że stawiennictwo jest obowiązkowe z powodu konieczności złożenia zapewnienia spadkowego, to drugą opcją jest złożenie do sądu pisma z informacją, iż nie jest Pan w stanie przyjechać w wyznaczonym terminie, bowiem przebywa Pan za granicą – np. z powodu braku urlopu i środków finansowych na przylot i wnioskuje Pan o przesłuchanie Pana przez polskiego konsula w kraju, w którym Pan przebywa. Art. 1134 K.p.c. wskazuje bowiem, iż sądy mogą występować do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego o przeprowadzenie dowodu lub o doręczenie pisma, jeżeli osoba mająca być przesłuchana lub odbiorca pisma jest obywatelem polskim przebywającym za granicą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy dziedziczę z przyrodnim rodzeństwem?

Moja mama zmarła 15 lat temu, ojciec 18. W trakcie trwania małżeństwa mama zakupiła tylko na swoje nazwisko dom i działkę. Jestem jedyną córką...

 

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?

Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie, które było współwłasnością. Po śmierci męża części spadkowe odziedziczyły nasze małoletnie dzieci. Po...

 

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

 

Jak dziedziczy adoptowany?

Mój syn początkowo przebywał u nas w ramach rodziny zastępczej. Cztery lata temu został usynowiony i nosi tylko nasze nazwisko. Obecnie ma 19...

 

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości

Trzy lata temu wraz z rodzeństwem nabyliśmy spadek po rodzicach – dom w równych częściach. Jedna z sióstr ma długi i wierzyciel...

 

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »