Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-12-05

Rodzice są od 20 lat po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich. Nigdy nie dokonali podziału majątku wspólnego. Mama się wyprowadziła i nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania. Tata sprzedał samochód z okresu małżeństwa i nie podzielił się tymi pieniędzmi. Ja jako ostatnie dorosłe dziecko swoich rodziców mieszkam z tatą w tym mieszkaniu. Jak by się miała sprawa spadkowa w wypadku śmierci któregoś z rodziców? Czy pozostały przy życiu rodzic mógłby np. stwierdzić, że ma prawo do większej części mieszkania niż do domyślnej połowy? Czy ma tu jakieś znaczenia moje zameldowanie i zamieszkanie w tym właśnie mieszkaniu?

Problematyka rozliczeń nakładów i ustalenia nierównych udziałów była przedmiotem rozważań judykatury.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest uzasadnionej podstawy do uzależniania dopuszczalności działu spadku, w skład którego wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową od uprzedniego albo równoczesnego z działem spadku przeprowadzenia podziału majątku wspólnego spadkodawcy i drugiego małżonka w sytuacji, gdy w chwili działu spadku on także już nie żyje, a krąg spadkobierców po obojgu małżonkach jest taki sam.

„Udział spadkodawcy we współwłasności rzeczy należących do majątku wspólnego jest ściśle określony w częściach ułamkowych, zatem wbrew stanowisku Sądu Rejonowego, nie zachodzą trudności z ustaleniem przez Sąd spadku składu i wartości spadku (art. 684 kpc).”

Przepis art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego o opiekuńczego (K.r.o.) stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, co oznacza, że jest to zasada w odniesieniu do czasu po ustaniu wspólności. Ta zasada może zostać zmodyfikowana, gdy jeden z małżonków wystąpi z roszczeniem o ustanowienie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Natomiast spadkobiercy małżonka mogą wystąpić o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym tylko, jeśli spadkodawca wytoczył powództwo o rozwód, unieważnienie małżeństwa bądź wystąpił o orzeczenie o separacji (art. 43 § 2 K.r.o.).

Jako spadkobierca będzie Pan mógł wystąpić o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Oczywiście jest to zasadne przez fakt niezamieszkiwania i nie partycypowania przez matkę w kosztach utrzymania mieszkania. W tym celu już teraz warto byłoby zgromadzić materiał uzasadniający przyszłe roszczenie – dowody wpłat na poczet utrzymania mieszkania za okres od chwili ustania wspólności ustawowej.

Kwestia zameldowania w tym wypadku nie ma znaczenia. Zameldowanie jest aktem administracyjnym potwierdzającym jedynie fakt zamieszkiwania w lokalu, za którym to aktem nie idą żadne prawa do tegoż lokalu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Czy dziecko może zrzec się spadku?

Zmarł ojciec biologiczny mojego adoptowanego dziecka, który miał spore długi. Czy moje dziecko coś po nim dziedziczy? Jeśli tak, to czy dziecko może zrzec...

Przejęcie spadku po tacie i przekazanie go mamie

Niedawno zmarł tata, nie pozostawiając testamentu. Ustawowo dziedziczą: nasza mama, czyli żona taty, pozostająca z nim we wspólności ustawowej, ja...

Udokumentowanie pierwotnego stanu domu na potrzeby rozliczeń z rodzeństwem

Obawiam się sprawy spadkowej po żyjących jeszcze rodzicach. M ieszkam  obecnie wspólnie z rodzicami w ich domu. Czworo rodzeństwa...

Prawo do spadku po bezdzietnym kawalerze

Kto ma prawo do spadku po zmarłym przed 3 miesiącami bezdzietnym kawalerze? Jego rodzice nie żyją od 5 lat, a jego jedyny brat (nie miał sióstr) zmarł...

Wynajem lokali użytkowych po zmarłym przed zakończeniem postępowania spadkowego

Mam pytanie z zakresu prawa spadkowego i procedury podatkowej – podatku dochodowego i VAT. Mój starszy brat był właścicielem 4 lokali...

Spadek po dziadku na ojca i spadek po ojcu na dzieci

Sprawa dotyczy spadku po moim dziadku. Mienie jest wciąż zapisane na mojego dziadka. Chodzi o działki pod zabudowę. Mój ojciec niestety nie żyje. Mam...

Jedyny spadkobierca i zarazem dłużnik alimentacyjny

Zmarła właścicielka mieszkania. Jedynym spadkobiercą jest jej syn, który ma dwoje dzieci. Problem polega na tym, że wobec dzieci jest on dłużnikiem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »