Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajmowanie mieszkania spadkowego - jak sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 2020-01-27

Jak mam otrzymać swoją część spadku po rodzicach, którym jest mieszkanie własnościowe, jeżeli zamieszkuje w nim mój brat i nie chce się z niego wyprowadzić i zgodzić na sprzedaż? Mieszkanie spadkowe jest zajmowane i uniemożliwia to jego sprzedaż i podział zysków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajmowanie mieszkania spadkowego - jak sprzedać mieszkanie i podzielić pieniądze?

Wspólność powstała między spadkobiercami mieszkania spadkowego

W opisanym przez Pana przypadku spadek przypadł kilku osobom, tzn. Panu i Pańskiemu bratu. Mieszkanie spadkowe obecnie jest zajmowane. Jeżeli z orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie spadku nie wynika nic nadzwyczajnego, to pomiędzy spadkobiercami powstała wspólność praw i obowiązków spadkowych. Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy współwłasności w częściach ułamkowych. Na ten moment nie mam wiedzy, czy widnieje Pan w księdze wieczystej nieruchomości jako jej współwłaściciel, czy w księdze dalej widnieje tylko i wyłącznie spadkodawca. Jednakże samo stwierdzenie nabycia spadku nie określa, w jaki sposób tym spadkiem należy władać. Bowiem do czasu przeprowadzenia działu spadku każdy ze spadkobierców ma prawo do współposiadania przedmiotów należących do spadku, chyba że spadkodawca powołał w testamencie wykonawcę testamentu, ale myślę, że nie miało to miejsca w niniejszym przypadku. Pański brat wobec tego nie ma prawa do ograniczania Pańskich możliwości w rozporządzaniu tym majątkiem, który wchodził w skład spadku.

Dział spadku - umowny lub sądowny

Aby przyznać każdemu ze spadkobierców określone przedmioty wchodzące w skład spadku i znieść wspólność praw i obowiązków, należy dokonać działu spadku. Wobec tego, mając na uwadze art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, wydanego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Dział spadku w sądzie - w przypadku braku zgody między spadkobiercami

Jak Pan zapewne zdaje sobie sprawę, z umownym działem spadku mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy Panem a Pana bratem istniała nić porozumienia co do sposobu sprawowania władzy nad tym majątkiem (mieszkaniem spadkowym). Mając jednak na uwadze zachowanie brata, uważam, że na takie rozwiązanie nie bardzo jest miejsce i możliwość. Wobec tego pozostaje Panu tylko wniosek do sądu o dział spadku i stosowne zarządzenia sądu w tym zakresie. Wobec tego należy zwrócić się do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie działu spadku. Samo postępowanie będzie toczyło się w trybie nieprocesowym, w sądzie właściwym dla spadku, tzn. zapewne w tym samym, który orzekał o nabyciu przez Pana spadku. Wniosek o dział spadku powinien dotyczyć całego spadku. Wszystkie rzeczy, które wchodziły w skład spadku, musi Pan wykazać w tym wniosku. W Pana sytuacji będzie to przede wszystkim nieruchomość – należy ją dokładnie określić i opisać. Jeśli chodzi o pozostałe formalności, to taki wniosek koniecznie składa się na piśmie, jako uczestników musi Pan wskazać innych spadkobierców. Do celów dowodowych wystarczy akt własności nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej i odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy pamiętać również o dokonaniu opłaty wpisowej od wniosku — wynosi ona 500 zł – lecz można wnosić o zwolnienie od tej opłaty w części lub w całości.

Ustalenie składu i wartości spadku

Dokonanie działu spadku wymaga ustalenia składu i wartości spadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego wartość i skład spadku ustala sąd. We wniosku należy również wskazać wartość nieruchomości, wedle Pańskiej najlepszej wiedzy. Stan spadku, czyli to, co wchodziło w jego skład, ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku, czyli cen aktualnie obowiązujących. Jeżeli uczestnicy zgodnie określą wartość przedmiotów wchodzących w skład spadku sąd nie będzie ustalał wartości przedmiotów spadkowych. W przypadku sporu pomiędzy uczestnikami co do wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych sąd powoła biegłego.

Sposoby podziału spadku, w tym zajmowanego mieszkania spadkowego

Należy mieć również na uwadze sposoby, wedle których sąd może dokonać działu spadku. Pierwszym z nich jest fizyczny podział fizyczny rzeczy, oczywiście o ile to możliwe. W mojej ocenie w Państwa przypadku można stwierdzić od razu, że taki podział jest niemożliwy. Nieruchomość, czyli mieszkanie spadkowe, musi być podzielona w taki sposób, że wszystkie części powstałe po podziale będą od siebie niezależne, w przypadku mieszkania jest to oczywiście prawie niemożliwe. Kolejnym sposobem, zapewne takim, który może mieć miejsce w niniejszym przypadku, jest taki podział majątku (nieruchomości), w którym to Sąd przyzna nieruchomość na własność np. Pana bratu, z obowiązkiem spłaty na Pana rzecz. Kwota spłaty oczywiście zależy od wysokości Pańskiego udziału oraz wyceny nieruchomości. Sąd może również rozłożyć spłatę na raty. No i trzecim sposobem dokonania podziału jest zarządzenie sprzedaży majątku wchodzącego w skład spadku za pośrednictwem komornika, w trybie licytacji nieruchomości. Wtedy po uzyskaniu należności ze sprzedaży oraz pokryciu kosztów, biegłego, sądowych i komornika — należność zostanie podzielona na Pana i brata wedle udziałów.

Musi Pan pamiętać, że na dzień dzisiejszy ma Pan takie same prawa do nieruchomości jak i Pański brat — o ile nie ma innych orzeczeń sądowych. Nikt nie zabroni Panu nawet wejścia do tego mieszkania, po przyjeździe np. policji może Pan udowodnić swoje prawo, okazując postanowienie sądu. Należy jednak w sprawie interweniować w miarę szybko, brat bowiem może zwlekać z podziałem celem ewentualnego skierowania do sądu wniosku o zasiedzenie nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Trudny podział gospodarstwa rolnego po rodzicach

Rok temu przeprowadziliśmy z rodzeństwem sprawę spadkową po zmarłych rodzicach. Każde z nas dostało swoją część. Zaproponowaliśmy dwóm...

 

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

 

Wycofanie się z ustaleń odnośnie spadku

W umowie ustnej ustaliłem z bratem, iż zrzeknie się praw do spadku, a ja w rekompensacie w akcie darowizny przekażę mu moje mieszkanie...

 

Rozwód przed laty bez podziału majątku, co z dziedziczeniem?

Rodzice są od 20 lat po rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z nich. Nigdy nie dokonali podziału majątku wspólnego. Mama się wyprowadziła...

 

Dziedziczenie po mężu gdy nie mamy dzieci

Mój mąż ze swoją siostrą posiadają wspólnie mieszkanie, które otrzymali w darowiźnie od matki. Było to jeszcze przed naszym ślubem. Teściowa żyje...

 

Od czego zacząć przeprowadzenie spraw spadkowych?

Zmarła moja mama, która była wdową, pozostawiła po sobie mieszkanie. Uzgodniliśmy z rodzeństwem, że mieszkanie odziedziczę ja, a rodzeństwo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »