Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-06-01

Mama zmarła miesiąc temu. Ze względu na to, że zadłużenie mojej mamy było wyższe niż jej majątek, chciałbym odrzucić spadek. Moja rodzina to ja, żona oraz 4-letni syn. Moja mama miała na kocie bankowym 1520 zł, nikt nie był upoważniony do rachunku. Otrzymałem z banku informację, że mogę zlikwidować rachunek, przedstawiając koszty pogrzebu. Czy mogę pobrać pieniądze z tego konta, czy nie będzie to kolidowało z odrzuceniem spadku? Mama była właścicielką mieszkania spółdzielczego, ja z żoną jesteśmy tam zameldowani. Czy mieszkanie spółdzielcze wchodzi w skład spadku i czy powinienem podjąć jakieś dodatkowe kroki, by zabezpieczyć miejsce zameldowania mojej rodziny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata z konta zmarłego na potrzeby pokrycia kosztów pogrzebu

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż podjęcia środków z rachunku bankowego na cele związane z pogrzebem nie należy traktować jak przyjęcia spadku, co powoduje, że może Pan, oczywiście po spełnieniu przesłanek prawem przewidzianych, zażądać wypłaty zgromadzonych na rachunku środków celem pokrycia kosztów pogrzebu.

Po drugi musi Pan ustalić, jaki status ma mieszkanie w spółdzielni, w którym wspólnie z żoną jest Pan zameldowany, czy mamy do czynienia z odrębną własnością lokalu, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, najmem, spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu? Co prawda wskazuje Pan, że aktywa po mamie są mniejsze aniżeli pasywa, aczkolwiek może się Pan „miło zaskoczyć” wartością mieszkania w zasobach spółdzielni, o ile było to mieszkanie, do którego prawo (prócz najmu bądź lokatorskiego prawa) miała Pana mama.

Odrzucenie spadku z długami

Odrzucić spadek po mamie może Pan przez 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o śmierci mamy – dnia śmierci nie wlicza się do dnia pierwszego. Jeżeli ma Pan dziecko, wówczas po odrzuceniu spadku przez Pana wspólnie z żoną winien Pan wystąpić do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Po uzyskaniu takiej zgody, dysponując odpisem postanowienia, winien Pan jak najszybciej udać się do notariusz i odrzucić spadek w imieniu dziecka po babci. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające chęć odrzucenia spadku.

Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie - na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Reasumując, może Pan pobrać środki z rachunku bankowego mamy, jeżeli przedstawi Pan rachunki za pogrzeb, i jednocześnie odrzucić spadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki