Długi zmarłej teściowej

• Autor: Marek Gola

Niedawno zmarła matka mojego męża. Zmarła nie pozostawiła żadnego majątku, nie miała żadnych nieruchomości, miała za to długi o niewiadomej wysokości. Czy w takiej sytuacji również trzeba udać się do notariusza i przeprowadzić odrzucenie „spadku”? Oprócz męża jest też jego siostra, która ma dziecko. Czy one również muszą to zrobić? Ja jako małżonka nie jestem spadkobiercą i nie dotyczą mnie długi zmarłej teściowej, prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Długi zmarłej teściowej

Odrzucenie spadku przez spadkobierców pełnoletnich i niepełnoletnich

Jak wynika z treści art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego spadek to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Zgodnie z tym przepisem prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Jeżeli teściowa pozostawiła po sobie zadłużenie, to należałoby spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku

W celu odrzucenia spadku Pani mąż i jego siostra winni udać się do notariusza celem złożenia stosowanego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Następnie jeżeli dziecko siostry męża jest pełnoletnie winno uczynić to samo w terminie kolejnych 6 miesięcy. Jeżeli jest małoletnie, wówczas siostra winna wystąpić do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Po odrzuceniu spadku przez szwagierkę winna ona wystąpić do sądu opiekuńczego (sądu rejonowego wydziału rodzinnego i opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. Nadto do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu babci i wypis z aktu notarialnego o odrzuceniu spadku. O ile posiadacie Państwo dowody na długi to one także winne być załączone do wniosku. Jeżeli ojciec dziecka żyje, on także winien się pod wnioskiem podpisać.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie - na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Co istotne, po uzyskaniu zgody przez sąd po 21 dniach szwagierka kieruje do sądu wniosek o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności i z tym postanowieniem natychmiast udaje się do notariusza celem odrzucenia spadku po babci  w imieniu dziecka.

Zobacz również: Dziedziczenie po teściowej

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »