Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi zmarłej teściowej

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-30

Niedawno zmarła matka mojego męża. Zmarła nie pozostawiła żadnego majątku, nie miała żadnych nieruchomości, miała za to długi o niewiadomej wysokości. Czy w takiej sytuacji również trzeba udać się do notariusza i przeprowadzić odrzucenie „spadku”? Oprócz męża jest też jego siostra, która ma dziecko. Czy one również muszą to zrobić? Ja jako małżonka nie jestem spadkobiercą i nie dotyczą mnie długi zmarłej teściowej, prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego spadek to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Zgodnie z tym przepisem prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Jeżeli teściowa pozostawiła po sobie zadłużenie, to należałoby spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym powyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W celu odrzucenia spadku Pani mąż i jego siostra winni udać się do notariusza celem złożenia stosowanego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Następnie jeżeli dziecko siostry męża jest pełnoletnie winno uczynić to samo w terminie kolejnych 6 miesięcy. Jeżeli jest małoletnie, wówczas siostra winna wystąpić do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Po odrzuceniu spadku przez szwagierkę winna ona wystąpić do sądu opiekuńczego (sądu rejonowego wydziału rodzinnego i opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd. Nadto do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu babci i wypis z aktu notarialnego o odrzuceniu spadku. O ile posiadacie Państwo dowody na długi to one także winne być załączone do wniosku. Jeżeli ociec dziecka żyje, on także winien się pod wnioskiem podpisać.

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie - na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Co istotne, po uzyskaniu zgody przez sąd po 21 dniach szwagierka kieruje do sądu wniosek o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności i z tym postanowieniem natychmiast udaje się do notariusza celem odrzucenia spadku po babci  w imieniu dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – termin, formalności

Po śmierci rodziców oraz braci pozostało mieszkanie (znajdujące się w budynku mieszkalnym) na parterze, natomiast pierwsze piętro zamieszkuje nadal...

 

Brak informacji o odrzuceniu spadku przez najbliższych

Mój ojciec, z którym relacje są nie najlepsze, otrzymał z sądu informację o otrzymaniu spadku wraz z długami po swoim siostrzeńcu,...

 

Zadłużona część nieruchomości ze spadku

Spadek jak dotąd nie został podzielony między spadkobierców. Konkretnie jest to udział w nieruchomości, a spadkobierców jest czterech, każdy...

 

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu

Mój ojciec zmarł w 5 miesięcy temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu. Nie wiem, czy coś po sobie zostawił, nie wiem też, czy miał jakieś długi. Obawiam...

 

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu

Mama zmarła miesiąc temu. Ze względu na to, że zadłużenie mojej mamy było wyższe niż jej majątek, chciałbym odrzucić spadek. Moja rodzina to ja, żona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »