Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-04-27

W 2011 roku zmarł mój ojciec, pozostawiając w spadku jedynie długi. Nie odrzuciłem spadku w ustawowym terminie, bo o długach nie wiedziałem. Zostałem jednym z 4 spadkobierców – z mamą (zmarła w 2013) i dwiema siostrami. Po negocjacjach z wierzycielami spłaciłem kilkadziesiąt tysięcy złotych tego długu. Dowiedziałem się przypadkowo, że niedawno na adres moich sióstr przyszło pismo od innej firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty kolejnego starego długu ojca, tym razem jest to ok. 21 tysięcy zł, w tym ok. 10 tysięcy. Chodzi o jakąś pożyczkę z 2007 r. Ja od roku mieszkam gdzie indziej i sądzę, że na mój stary adres przyszło podobne wezwanie. Co powinienem w takiej sytuacji zrobić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z Pana relacji wynika, że w 2011 zmarł Pana ojciec i niestety przyjął Pan spadek wprost, nie wiedząc o istniejących długach, czyli bez ograniczenia za długi spadkowe. Podobnie zrobiło Pana rodzeństwo i zmarła matka.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Obecnie jest już Pan na etapie zaspokajania wierzycieli. Niestety, przyjmując spadek wprost musi się Pan liczyć z tym, że nieznani Panu wcześniej wierzyciele mogą zgłaszać swoje należności wobec Pana i reszty rodzeństwa.

Realna odpowiedzialność za długi spadkowe powstaje dopiero z chwilą przyjęcia spadku przez spadkodawcę, czy to bezpośrednio w drodze złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku, czy też w wyniku braku oświadczenia woli w kwestii przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Od momentu przyjęcia spadku odpowiedzialność spadkobiercy przybiera postać odpowiedzialności nieograniczonej w tym sensie, że spadkobierca ponosi ją całym swoim majątkiem, a więc nie tylko majątkiem uzyskanym w drodze spadkobrania, ale i majątkiem osobistym.

Tak więc jeżeli spadkobierca zdecyduje się na przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie spadku wprost), będzie on w zasadzie ponosił odpowiedzialność nieograniczoną, do momentu zaspokojenia wszelkich wierzycieli spadkodawcy.

Na marginesie dodać, że w przypadku wielości spadkobierców (a taka sytuacja ma miejsce w Pana przypadku), do momentu działu spadku odpowiedzialność ich przybiera formę odpowiedzialności solidarnej. Tak więc jako spadkobierca, który spełnił świadczenie, może Pan żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu świadczenia w częściach odpowiadających wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku, odpowiedzialność solidarna ustaje, a spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe stosunkowo do wielkości udziałów.

Abstrahując od powyższego, Pana siostry otrzymały wezwanie do zapłaty określonej kwoty w związku z umową pożyczki zawartą przez spadkodawcę w 2007 roku.

Wprawdzie nie znam treści przedmiotowych wezwań, jednak jedynym sposobem obrony w takiej sprawie będzie powołanie się na przedawnienie dochodzonego roszczenia.

Stosownie do artykułu 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Należy zaznaczyć, że roszczenie z umowy pożyczki nie ma charakteru okresowego, mimo iż pożyczka miała być spłacana w ratach. Raty składają się bowiem na poczet całej, z góry określonej wierzytelności.

Nie wiem także, kto udzielił pożyczki Pana ojcu. Jeżeli był to bank lub inny podmiot zawodowo zajmujący się udzielaniem pożyczek, to jego roszczenie – jako związane z działalnością gospodarczą – przedawni się z upływem 3 lat od dnia wymagalności.

Okres przedawnienia liczy się od dnia wymagalności, czyli terminu, od którego wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia. Najczęściej w przypadku umów pożyczek czy kredytów termin wymagalności całego roszczenia następuje po wypowiedzeniu takiej umowy przez wierzyciela i od tego terminu należy liczyć termin przedawnienia. Umowa pożyczki została zawarta w 2007 r., a więc upłynęło już 8 lat, co może uzasadniać zarzut przedawnienia. Wszystko będzie zależało od tego, kiedy doszło do wypowiedzenie umowy i jej natychmiastowej wymagalności.

Co do zasady śmierć dłużnika nie wpływa na przedawnienie. Nie przerywa biegu przedawnienia, ani nie powoduje zawieszenia. Roszczenie przedawnia się dokładnie tak samo, jak by się przedawniło, gdyby spadkodawca żył.

Wprawdzie wskutek przedawnienia, zobowiązanie nie wygasa, a staje się zobowiązaniem naturalnym, które może być dochodzone przed sądem, ale wskutek zarzutu przedawnienia, zostanie oddalone.

Tak więc, jeżeli wezwanie zostanie skierowane także do Pana, proszę wierzycielowi odpisać, że powołuje się Pan na przedawnienie roszczeń oraz w razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego skorzysta Pan z zarzutu przedawnienia, co spowoduje oddalenie powództwa o poniesienie przez wierzyciela dodatkowych kosztów.

Zaznaczam, że sąd rozpoznający sprawę bierze pod uwagę przedawnienie jedynie na zarzut zgłoszony przez pozwanego. Najlepiej zarzut przedawnienia złożyć od razu w odpowiedzi na pozew czy też we sprzeciwie od nakazu zapłaty. W razie braku zarzutu podniesienia sąd zasądzi roszczenie.

Nigdy nie doradzam w takich sprawach bierności, gdyż potem mogą wyniknąć z tego faktu kłopoty. Powinien Pan więc ustalić, czy pismo zostało skierowane na stary adres lub wziąć adres od Pana sióstr i również skierować pismo (jest Pan odpowiedzialny w takim samym stopniu jak one).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieodrzucenie spadku i spłata wysokich długów

W 2007 r. zmarł mój ojciec, z którym od lat 80. nie miałam kontaktu, bo zostawił mnie i mamę. Ponieważ nie otrzymałam żadnego spadku, nie...

Zadłużony spadek

Dzisiaj dowiedziałem się od bratowej, że trwa postępowanie spadkowe po zmarłym bracie. Miał on dwoje dzieci, które zrzekły się spadku. Bratowa podaje...

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników

Rodzice mają duże zadłużenie za mieszkanie. Czy jest możliwość zrzeczenia się spadku (długów) po nich?

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Zmarł nasz syn (nie miał dzieci). Zapewne pozostawił długi. My (rodzice) i nasz drugi syn odrzuciliśmy spadek. Syn i synowa starają się też...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »