Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

• Data: 2024-05-10 • Autor: Piotr Kowalski

W życiu wielu małżonków mogą pojawić się sytuacje, które rodzą pytania dotyczące majątku wspólnego. Jednym z częstych zagadnień jest kwestia spadku po rodzicach i pytanie, czy współmałżonek ma do niego jakiekolwiek prawa. Artykuł ten ma na celu wyjaśnić, czy spadek po rodzicach wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, czy jest wyłącznie własnością jednego z nich.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Czy dziedziczy się spadek po teściach?

Warto podkreślić, że niezależnie od tego, czy małżonkowie są w trakcie rozwodu, czy też pozostają razem, spadek po rodzicach nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Otrzymany przez jednego z małżonków spadek pozostaje jego własnością i nie podlega zaliczeniu do majątku wspólnego w małżeństwie. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:

Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zobacz również: Spadek po rozwodzie bez podziału majątku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spadek po rodzicach to majątek wspólny czy osobisty?

Na początek należy zastanowić się nad zagadnieniem majątku wspólnego i osobistego. Takie bowiem majątki występują w małżeństwie, a ich składniki są różne.

Zgodnie z Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

"2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;"

Oznacza to, że spadek po rodzicach jest częścią majątku osobistego osoby, która jest spadkobiercą.

Nie ma znaczenia, co dokładnie obejmuje spadek – czy to nieruchomości, pieniądze czy inne składniki majątku rodziców. Istotne jest to, że spadek ten pozostaje wyłącznie w posiadaniu tego jednego małżonka, który jest spadkobiercą. Jednym z wyjątków od tej reguły jest sytuacja, gdy małżonkowie zostali wspólnie wskazani jako spadkobiercy w testamencie, zapisie, poleceniu lub innych formach woli spadkodawcy. W takim przypadku spadek trafiałby do majątku wspólnego.

Zobacz również: Przepisanie mieszkania po śmierci współmałżonka

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady dziedziczenia w małżeństwie

Przykład 1
Załóżmy, że Anna i Marek są małżeństwem i w trakcie ich związku zmarł ojciec Anny, który pozostawił spadek w postaci nieruchomości. Spadek ten przekazano Annie na mocy testamentu ojca. W przypadku rozwodu Anny i Marka spadek ten nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, ponieważ został otrzymany przez Annę na drodze dziedziczenia. Nieruchomość stanowi jej majątek osobisty i nie będzie podlegała podziałowi majątku wspólnego przy ewentualnym rozwodzie.

 

Przykład 2
Ewa i Tomasz są małżeństwem od wielu lat, a w trakcie ich związku zmarła matka Tomasza, która pozostawiła spadek w postaci znaczącej sumy pieniędzy. Spadek ten przypada wyłącznie Tomaszowi jako spadkobiercy, niezależnie od tego, czy Ewa i Tomasz postanowią pozostać małżeństwem, czy też zdecydują się na rozwód. Spadek nie wchodzi w skład ich majątku wspólnego i pozostaje własnością Tomasza.

 

Przykład 3
Katarzyna i Grzegorz zostali wspólnie wskazani jako spadkobiercy w testamencie przez ciotkę Katarzyny. Testament ten przewiduje podział spadku w równych częściach między oboje małżonków. W tej sytuacji, spadek po ciotce Katarzyny będzie wchodzić w skład ich majątku wspólnego, i to nawet jeśli w przyszłości zdecydują się na rozwód. Wspólnie wskazani spadkobiercy mają prawo do dziedziczenia majątku, który stanowi współwłasność obojga małżonków.

Podsumowanie

Podsumowując, spadek po rodzicach lub innych krewnych wchodzi w skład majątku osobistego jednego z małżonków, jeśli został otrzymany na drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Niezależnie od tego, czy małżonkowie pozostają razem lub rozważają rozwód, spadek ten nie jest częścią majątku wspólnego i nie podlega podziałowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oboje małżonkowie zostali wspólnie wskazani jako spadkobiercy w testamencie.

Zrozumienie tych zasad może pomóc w zachowaniu klarowności w kwestiach majątkowych w trakcie małżeństwa oraz w przypadku ewentualnego rozwodu.

Oferta porad prawnych on-line

Oferujemy profesjonalne porady prawne online w zakresie spraw majątkowych i dziedziczenia. Nasz doświadczony zespół prawników pomoże Ci w zrozumieniu kwestii związanych z majątkiem małżonków i spadkiem. Zapewniamy elastyczne konsultacje, analizę dokumentów, przygotowanie aktów prawnych i reprezentację przed sądem. Jeżeli chcesz skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne online - eporady24.pl

prawo budowlane

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »