Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie spadkowe po bracie

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-23

Niedawno zmarł mój brat. Był osobą samotną, żona zmarła kilka lat temu. Nie pozostawił testamentu. Po zmarłym pozostało mieszkanie własnościowe oraz ziemia uprawna. Zmarły ma żyjące rodzeństwo – troje braci i siostrę oraz dwoje dzieci po nieżyjącym bracie, troje dzieci po nieżyjącej siostrze, mąż po nieżyjącej siostrze. Zmarły prawdopodobnie jest również spadkobiercą ziemi uprawnej po naszych rodzicach (brak postępowania spadkowego). Czy można dokonać najpierw podziału spadku po bracie, a następnie dopiero po rodzicach? Czy wymagana jest wycena wartości spadku przez rzeczoznawcę?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Pana sprawa wymagać będzie przeprowadzenia kilku postępowań po osobach zmarłych.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Będzie Pan musiał ustalić kilka istotnych kwestii w tej sprawie, po pierwsze:

Czy mieszkanie i ziemia uprawna, o której Pan pisze w pytaniu, należały wyłącznie do Pana brata i wchodziły do jego majątku osobistego, czy też ten majątek wchodził do majątku wspólnego małżeńskiego? Czy brat otrzymał ziemię od rodziców w drodze darowizny, testamentu czy dziedziczenia?

Może być bowiem taka sytuacja, że Pana brat nabył mieszkanie w trakcie małżeństwa za wspólne pieniądze małżonków, a więc de facto w skład spadku po bracie wejdzie jedynie 1/2 udziału w nieruchomości. W takiej sytuacji trzeba będzie przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku po Pana bracie, jego żonie i podzielić ich majątek wspólny małżeński. Jeśli mieszkanie i ziemia były majątkiem osobistym Pana brata to w takiej sytuacji nie trzeba będzie przeprowadzać sprawy spadkowej po jego zmarłej żonie. W tym celu proponowałabym Panu sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości, aby ustalić, kto widnieje w niej jako właściciel.

Po drugie:

Ustalić krąg spadkobierców po zmarłych spadkodawcach: Pana bracie, rodzicach i ewentualnie żonie zmarłego.

Poniżej przedstawiam Panu informacje dotyczące kręgu spadkobierców w zależności od kolejności ich powołania do spadku (dziedziczenie ustawowe).

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1) W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2) Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.

3) Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).

4) W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).

5) Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje). Gdy jedno z rodzeństwa mające prawo do spadku nie żyje, w jego miejsce wchodzą zstępni rodzeństwa.

6) Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych).

7) Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8) Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Ustalmy zatem krąg spadkobierców na podstawie informacji przekazanych w Pana pytaniu i w oparciu o powyższe informacje:

1) Po śmierci Pana brata – brat był bezdzietnym wdowcem, rodzice na dzień jego śmierci nie żyli, a więc spadek przypadnie rodzeństwu brata (lub zstępnym rodzeństwa, które zmarło). A więc spadek po zmarłym bracie będą dziedziczyć: czwórka żyjącego rodzeństwa (troje braci i siostra) po 1/6 udziału w spadku, dwoje dzieci po nieżyjącym bracie rozdzielą między sobą 1/6 udziału, który przypadł ich nieżyjącym ojcu, troje dzieci po nieżyjącej siostrze rozdzielą między sobą pozostałą 1/6 część spadku.

2) Po śmierci każdego z Pana rodziców – jeśli rodzice nie pozostawili testamentu to spadek po każdym z nich będą dziedziczyć żyjący małżonek i dzieci.

Jeżeli przy życiu pozostaną same dzieci, bez małżonka, to będą one dziedziczyć cały spadek w częściach równych. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych, czyli np. wnuków i prawnuków.

Jeśli rodzice po swojej śmierci pozostawili testamenty to w pierwszej kolejności zostanie uwzględniona ich ostatnia wola co do tego, kto i w jakiej wysokości dziedziczy.

1) Jeśli się okaże, że mieszkanie i ziemia należała wyłącznie do Pana brata:

– wystarczy przeprowadzenia stwierdzenia nabycia spadku po bracie i dział spadku między jego spadkobiercami ustawowymi.

2) Jeśli mieszkanie należało do majątku wspólnego zmarłego brata i jego żony, a ziemia była majątkiem osobistym brata np. na podstawie umowy darowizny, które brat otrzymał od rodziców:

– musi zostać przeprowadzone stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej żonie, Pana bracie, a następnie dział spadku po bracie połączony z podziałem majątku wspólnego małżeńskiego.

3) Jeśli mieszkanie należało do majątku wspólnego zmarłego brata i jego żony, a ziemie lub jej część Pana brat otrzymał na podstawie dziedziczenia ustawowego lub testamentowego po zmarłych rodzicach:

– w takiej sytuacji musi zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe po rodzicach, po żonie zmarłego i po Pana bracie.

Jak zatem Pan widzi, sprawa jest skomplikowana i jest w niej dużo niejasności, dlatego w pierwszej kolejności powinien Pan dowiedzieć się o aktualny stan prawny nieruchomości (kto jest właścicielem), żeby ustalić jakie dalsze kroki trzeba będzie poczynić, żeby uregulować sprawę spadkową po zmarłym.

Jeśli dojdzie już do działu spadku i do podziału to wystarczy, że spadkobiercy sami ustalą aktualną wartość nieruchomości. Jeśli nie będzie zgody co do wyceny nieruchomości to sąd powoła biegłego rzeczoznawcę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »