Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-08-17

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej i w rezultacie nadal właścicielem pola jest dziadek (zmarły w 1970 r.). Gmina upomniała się o uregulowanie stanu własności. Jednak nasze dokumenty kilkanaście lat temu uległy zniszczeniu w czasie powodzi. Przypuszczam, że oryginalne akta sprawy powinny być w sądowym archiwum, ale nie znam sygnatury akt tylko rok. Czy jest możliwe udostępnienie akt sprawy sądowej do wglądu (jeśli się zna numer sygnatury lub nie zna) i zrobienie kopii? Jeśli tak, to gdzie obecnie gromadzone są akta sądowe z dawnych lat? Jakie są warunki ich udostępnienia?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Co do zasady oczywiście jest możliwe udostępnienie akt sprawy bez ograniczenia stronom postępowania, czyli np. Pana mamie, gdyby żyła, i ich pełnomocnikom. Pan powinien wykazać interes prawny, aby uzyskać do nich dostęp, czyli okazać się chociażby aktem zgonu mamy. Podobnie można zrobić ksero, a najlepiej zdjęcia dokumentów znajdujących się w aktach sądowych.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Podstawę do tego stanowi art. 9 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), który stanowi, że rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism.

W Pana przypadku problemem jest tylko to, że brak jest sygnatury akt. W tym celu trzeba się skontaktować z sądem, który prowadził postępowanie spadkowe, i poprosić o ustalenie sygnatury akt postępowanie spadkowego, które toczyło się w 1977 r. po zmarłym dziadku.

Sąd prowadzi repertoria i ma możliwość ustalenia, czy postępowanie spadkowe po Pana dziadku się toczyło, czy też nie, a co się z tym wiąże, może ustalić sygnaturę akt. Najpewniej będzie trzeba wystąpić na piśmie o ustalenie sygnatury sprawy. Jeśli już ta zostanie ustalona, będzie możliwe zamówienie akt sprawy do czytelni i tam zapoznanie się z nimi i zrobienie ewentualnych fotokopii.

Akta te nie powinny były zostać zniszczone, bo istnieje obowiązek przechowywania ich przez 50 lat, a więc jeszcze przez lat 10.

Przepis § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia z dnia 5 marca 2004 r. stanowi bowiem, że przez okres 50 lat przechowuje się akta spraw z zakresu prawa spadkowego, z tym że o dział spadku tylko gdy obejmował nieruchomość. Podobnie brzmiał § 13 poprzednio obowiązującego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1989 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym. Również nakazywał on przechowywanie tego rodzaju akt przez lat 50, prawdopodobnie są one przekazane do archiwum państwowego, ale powinny być jak najbardziej dostępne.

Reasumując, Pan powinien zwrócić się do sądu, który rozpoznawał sprawę, w przypadku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest to sąd rejonowy. Ten sąd będzie władny ustalić sygnaturę i w tym sądzie będzie Pan mógł przejrzeć akta.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »