Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie sprawy majątku po babci

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-10

W 2008 roku zmarła moja babcia. Testamentu nie zostawiła. Rodzina nie zrobiła postepowania spadkowego. Babcia miała dzieci i była wdową od 1989 roku. Po śmierci dziadka wszystkie dzieci zrzekły się spadku na rzecz babci. Dziadkowie mieli gospodarstwo. Do dzisiaj mieszka tam moja ciocia z mężem. Dziadkowie z powodu konfliktu rodzinnego zamieszkali z drugą córką. Babcia do końca była zameldowana w domu dziadków. Jesteśmy zgodną rodziną, chciałabym spłacić spadkobierców. Jakie kroki powinnam poczynić, by szybko rozwiązać sprawę majątku po babci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności musi Pani przeprowadzić postępowanie spadkowe po babci, tj. albo wnieść do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, albo pójść z resztą spadkobierców do notariusza celem sporządzenia poświadczenia dziedziczenia.

To jest pierwszy i podstawowy zaraz krok, bo należy ustalić krąg spadkobierców, aby było wiadomo, kogo i w jakim udziale należy spłacić.

Akurat z uwagi na datę śmierci babci, tj. 2008 rok, nie będzie miał już zastosowania przepis art. 1059 Kodeksu cywilnego, który brzmi: spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

  • stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
  • mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo
  • są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo
  • są trwale niezdolni do pracy.

Obecnie przepis ten wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. został uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych od dnia 14 lutego 2001 r.

Tym samym do spadków otwartych przed dniem 14 lutego 2001 roku przepis ten nadal obowiązuje w tym brzmieniu i nadal dziedziczą gospodarstwo rolne ci spadkobiercy.

W opisanym przypadku już wszyscy spadkobiercy dziedziczą gospodarstwo rolne na tych samych zasadach co spadek, czyli dzieci w częściach równych.

Tym niemniej takie stwierdzenie nabycia spadku jest potrzebne do tego aby spadek ten podzielić czyli np. przyznać na własność tylko jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych – Pani do tego zmierza.

To również można zrobić w dwójnasób albo poprzez postępowanie sądowe – jeśli nie ma zgody pomiędzy spadkobiercami albo poprzez umowę notarialną – jeśli się Państwo porozumiecie. Poniżej cytuję art. 1037 Kodeksu cywilnego, który o tym mówi:

„Art. 1037. § 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

§ 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Jeśli Państwo zdecydują się na sądowy dział spadku, to wyjaśnię jeszcze, że można w ramach postępowania o dział spadku żądać stwierdzenia nabycia spadku przez babcię, to pozwoli Państwu skrócić czas załatwienia tej sprawy.

Notariusza możecie Państwo wybrać dowolnego, zaś sądem będzie sąd rejonowy właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania Pani babci.

Dodam jeszcze, że opcja notarialna jest droższa, ale zdecydowanie szybsza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dział spadku a sfałszowana darowizna

Dwa miesiące temu zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłej babci. Przysługiwało jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z postanowieniem sądowym...

 

Konkubinat, dzieci z poprzedniego małżeństwa – dziedziczenie

Żyjemy od 5 lat w konkubinacie. Mamy wspólną córkę (2-letnią) oraz każde z nas ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Mój partner kupuje...

 

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Pełnomocnictwo do sprawy spadkowej

Syn oddziedziczył spadek po zmarłym dziadku na podstawie testamentu sporządzonego przed notariuszem. Żona zmarłego (babcia syna) złożyła wniosek do sądu...

Jakie dokumenty złożyć z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczę spadek po zmarłym mężu na podstawie testamentu w całości. Nie mieliśmy dzieci. Spadkobiercami ustawowymi byłyby: matka męża...

 

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Syn z pierwszego małżeństwa a majątek po ojcu

Po śmierci mojego taty, który nie zostawił żadnego testamentu, uprawnionymi do dziedziczenia są moja mama, ja oraz syn z pierwszego małżeństwa mojego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »