Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-09 • Aktualizacja: 2021-06-23

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie jako spadkobierca oznaczony został ich syn, który na sprawę się nie stawił. Postępowanie zostało zawieszone. Minęły 3 lata, nie został złożony wniosek o ponowne podjęcie postępowania, a w 2003 r. postępowanie umorzono. W gminie szwagier widnieje jako właściciel, aczkolwiek nie ma na to prawomocnego tytułu prawnego. My bez postanowienia sądowego nie możemy podjąć żadnych kroków dotyczących nieruchomości i gruntów. Czy można złożyć wniosek o podjęcie na nowo tego postępowania spadkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Zawieszenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 182. § 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sąd także umorzy postępowanie w razie śmierci strony po upływie lat pięciu od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.

§ 2. Umorzenie postępowania zawieszonego w pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia powództwa, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

§ 3. Umorzenie zawieszonego postępowania przez sąd wyższej instancji powoduje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód oraz o ustalenie nieistnienia małżeństwa, w których postępowanie umarza się wówczas w całości.

Umorzenie postępowania spadkowego zawieszonego w I instancji

Umorzenie postępowania zawieszonego w I instancji powoduje, że wniesiony pozew nie wywołuje już żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, np. nie powoduje przerwania biegu przedawnienia, a więc przerwa przedawnienia wywołana jego wniesieniem zostaje uchylona wskutek umorzenia zawieszonego postępowania.

Uchylenie wszelkich skutków związanych z wytoczeniem powództwa wywołuje bezskuteczność nieprawomocnych orzeczeń wydanych w umorzonym postępowaniu, a więc nakazów zapłaty i wyroków zaocznych (por. post. SN z 23 września 1969 r., II CZ 94/69, Biul. SN 1970, nr 1, poz. 5).

Oczywiście można złożyć ponowny wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »