Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Śmierć konkubenta i dziedziczenie po nim

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2020-10-16

Teściowa żyła w konkubinacie i niestety jej partner nagle zmarł. Byli razem od 17 lat i razem mieszkali w jego mieszkaniu. Od 10 lat teściowa była pod tym adresem zameldowana na stałe. Nie wiemy, czy zmarły konkubent zostawił jakiś testament i jak to można ustalić. Czy teściowa może w jakiś sposób uczestniczyć w dziedziczeniu po nim majątku? Chodzi głównie o to mieszkanie, w którym tyle lat szczęśliwie żyli.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć konkubenta i dziedziczenie po nim

Konkubenci nie dziedziczą z ustawy

Niestety, nie ma tu korzystnej dla Pana teściowej odpowiedzi. Konkubenci nie dziedziczą po sobie z ustawy, nawet jeśli pozostawali w długoletnim pożyciu. Kodeks cywilny (K.c.), w którym uregulowano zagadnienia dziedziczenia, nie przewiduje, by konkubenci dziedziczyli majątek w jakiejkolwiek grupie spadkowej, w którejkolwiek kolejności. W świetle prawa są to osoby obce. W tej sytuacji, jeśli konkubenci mieli jakiś wspólny majątek, to pozostaje on we współwłasności spadkobierców i konkubenta. Oczywiście trzeba wykazać, że dane elementy majątku stanowiły współwłasność, czyli zostały zakupione zarówno z pieniędzy spadkodawcy, jak i konkubenta. W przypadku majątku należącego wyłącznie do jednego z konkubentów, drugi może co najwyżej starać się o zwrot nakładów na ten majątek, jakie poczynił kosztem własnego majątku (np. remont, na który pieniądze wyłożył żyjący konkubent). Roszczenie o zwrot nakładów przysługuje do spadkobierców.

Dziedziczenie po konkubencie tylko na mocy testamentu

Jedyną możliwością dziedziczenia po spadkodawcy przez jego konkubenta jest spisanie testamentu. Rzeczywiście trudno czasem ustalić, czy taki testament sporządzono. Zwłaszcza, jeśli jest to odręczny testament spadkodawcy. Oczywiście ten najłatwiej odnaleźć w domowych dokumentach po zmarłym. Warto rozpytać wśród bliskich znajomych, czy zmarły przed śmiercią nie informował ich o fakcie sporządzenia testamentu. Trzeba pamiętać, że osoba, u której zdeponowano testament, ma prawny obowiązek go ujawnić. Jeśli przechowawca testamentu nie ujawni go po śmierci testatora, to grozi mu za to kara, w tym kara grzywny.

Rejestr testamentów

Stosunkowo najłatwiej ustalić, czy sporządzono testament notarialny. Można o śmierci testatora zawiadomić kancelarie notarialne w miejscu zamieszkania testatora i w okolicy, oraz o konieczności ujawnienia testamentu. Dotyczy to jednak starszych testamentów. Testamenty sporządzane od 2011 r. mogą być ujawniane w rejestrze testamentów. Działający od 5 października 2011 r. rejestr pozwala potwierdzić istnienie i łatwiej dotrzeć do poszukiwanego dokumentu. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Na wniosek testatora dokonuje go notariusz. Rejestr nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu, zwłaszcza danych osobowych spadkobierców. Potwierdza on jedynie, że określony spadkodawca w ogóle jakiś testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej kancelarii (kancelariach) można te dokumenty lub ich wypisy otrzymać. Wskazuje także kancelarię, w której testament został złożony.

Informację o zarejestrowaniu testamentu może uzyskać każdy

Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy, a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. Dopiero dostęp do treści testamentu i możliwość stwierdzenia dziedziczenia na jego podstawie wymaga wykazania interesu prawnego na ogólnych zasadach prawa spadkowego. Dzięki temu, po okazaniu aktu zgonu spadkobiercy, jak również wierzyciele oraz sądy spadku, mogą sprawdzić istnienie dokumentu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki