Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testamenty wzajemne między małżonkami

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-10-02

Sprawa dotyczy zabezpieczenia się małżonków w przypadku śmierci poprzez testamenty wzajemne. Moja żona i ja jesteśmy małżeństwem po raz drugi. Oboje mamy dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa. Notarialnie mamy spisaną rozdzielność majątkową. Chcielibyśmy zabezpieczyć się na starość. Nie zamierzamy odbierać dzieciom spadku, tylko doprowadzić do tego, żeby cały nasz majątek był podzielony po równo miedzy nasze wszystkie dzieci, ale dopiero po śmierci nas obojga. Czy jest jakiś sposób, żeby było to zgodne z przepisami prawa spadkowego, żebyśmy oboje nie musieli po śmierci któregoś z nas płaćić zachowku lub – w jeszcze gorszym wypadku – spłacać z należności spadkowych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najlepszym wyjściem w opisanej sytuacji będzie sporządzenie testamentów wzajemnych. Czyli Pan sporządza testament, w którym przekazuje cały swój majątek żonie, a ona robi to samo, ale na rzecz Pana. W tej sytuacji żadne z Państwa dzieci nie nabędzie spadku przed Państwa śmiercią.

Dodatkowo Państwa dzieci muszą zrzec się dziedziczenia, każde po swoim rodzicu. Zgodnie z art. 1048 Kodeksu cywilnego (K.c.) – spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Powinien Pan zatem udać się ze swoimi dziećmi do notariusza (a Pana żona ze swoimi) i spisać stosowne umowy. Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może żądać aktów urodzenia, z których będzie wynikało Państwa pokrewieństwo.

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez Państwa dzieci, nie będą dziedziczyć również ich dzieci, czyli Państwa wnuki, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, ile czasu upłynęło pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

Co ważne, zrzeczenie się dziedziczenia nie przeszkadza w tym, aby taka osoba, która dziedziczenia się zrzekła, została następnie powołana do dziedziczenia w testamencie. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje bowiem wyłącznie dziedziczenie ustawowe, a nie testamentowe.

Jeżeli na przykład Pana żona umrze pierwsza, a sporządziła przed śmiercią testament na Pana rzecz, to po jej śmierci Pan odziedziczy cały spadek. Wówczas może Pan sporządzić nowy testament, w którym powoła Pan do całości spadku swoje dzieci i dzieci żony w częściach równych. Tak samo powinna uczynić Pana żona, kiedy to Pan umrze pierwszy. Tym sposobem unikniecie Państwo i Państwa dzieci kwestii wzajemnych spłat, zachowków, a Pana i żony majątek zostanie przekazany dzieciom dopiero po Państwa śmierci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spłata krewnych z powodu dziedziczenia testamentowego

W zeszłym tygodniu zmarła moja babcia, która w testamencie uczyniła mnie spadkobiercą swojego mieszkania. Babcia miała dwie córki, tj. nieżyjącą już...

 

Poszukiwanie dalekich krewnych mimo testamentu

Przed miesiącem zmarła ciocia mojej babci, mała prawie 100 lat. Zostawiła testament notarialny, w którym uczyniła mnie swoją jedyną spadkobierczynią....

 

Podział mieszkania po śmierci męża

Zmarł mój mąż i zostawił testament z podziałem naszego wspólnego mieszkania po połowie dla mnie i dla jego syna z pierwszego...

 

Wydziedziczenie w testamencie a ubieganie się o zachowek

Mąż został wydziedziczony w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego przez jego rodziców. Powód, jaki podali, to uzyskanie znacznej...

 

Obietnice zmarłego a treść testamentu

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Miał z pierwszego małżeństwa syna. Po rozwodzie ożenił się z moją matką, wówczas matka miała 2 dzieci...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »