Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-04-21

Rodzice mają duże zadłużenie za mieszkanie. Czy jest możliwość zrzeczenia się spadku (długów) po nich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się spadku za życia dłużników

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi rodziców po ich śmierci?

Po śmierci każdego z rodziców będzie Pani miała możliwość uniknięcia odpowiedzialności za ich zobowiązania.

Stosownie do art. 1012 Kodeksu cywilnego, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po rodzicach

Jeżeli więc złoży Pani oświadczenie o odrzuceniu spadku po mamie i ojcu, to wówczas nie będzie Pani odpowiadała za ich długi spadkowe. Jednocześnie też nie nabędzie Pani aktywów spadku (jeżeli rodzice, prócz długów, pozostawią jakieś przedmioty majątkowe).

Według art. 1020 K.c., spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jeżeli będzie Pani miała dzieci, to wówczas, w przypadku odrzucenia przez Panią spadku po każdym z rodziców, to Pani dzieci staną się ich spadkobiercami ustawowymi. Jednakże one również mogą odrzucić spadek po każdym z dziadków – jeżeli będą małoletnie – stosowne oświadczenia w ich imieniu może złożyć Pani, jako ich przedstawiciel ustawowy, za wcześniejszą zgodą sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia. Zgoda sądu rodzinnego jest niezbędna, ponieważ złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dzieci jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd interesami i majątkiem dziecka. Jeżeli Pani rodzice pozostawią wyłącznie długi, to nie powinna mieć Pani problemu z uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na złożenie takiego oświadczenia.

Termin w jakim należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1015 § 1 K.c., oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej jest to chwila dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).

Skutki niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza natomiast, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe, nie całym swoim majątkiem (jak przy przyjęciu spadku wprost), ale tylko do wysokości uzyskanych w spadku korzyści majątkowych (do wysokości masy czynnej spadku). Jeżeli np. spadkodawca pozostawi po sobie majątek o wartości 10 000 zł i jednocześnie długi spadkowe w wysokości 50 000 zł, to spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi, ale tylko do wysokości 10 000 zł.

Jeszcze za życia rodziców może Pani doprowadzić do sytuacji, w której po ich śmierci nie będzie Pani odpowiadała za ich długi spadkowe.

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

Stosownie do art. 1048 K.c., spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej (art. 1049 § 1).

Według art. 1049 § 2 K.c., zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.

Oczywiście zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia uzależnione jest od woli zawarcia takiej umowy przez obie strony – przyszłego spadkodawcę i przyszłego spadkobiercę. Jeżeli np. Pani mama nie będzie chciała zawrzeć takiej umowy, wówczas nie będzie Pani mogła zrzec się dziedziczenia po jej śmierci. Pozostanie Pani odrzucenie spadku po śmierci mamy (taty również) lub przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uwolnienie się od odpowiedzialności za długi

Co zrobić, aby w razie mojej śmierci rodzina (żona, dzieci) mogła uwolnić się od odpowiedzialności za moje długi?

 

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego

Moja teściowa ma duży kredyt, który stara się spłacać, ale ostatnio przerasta jej możliwości, bo kwota emerytury pomniejszona o wydatki na mieszkanie,...

 

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Cztery miesiące temu zmarła nasza matka, pozostawiając po sobie kilka niespłaconych kredytów i żadnego majątku. Zobowiązania były już windykowane,...

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Kolejność dziedziczenia długów po zmarłym

Zmarł nasz syn (nie miał dzieci). Zapewne pozostawił długi. My (rodzice) i nasz drugi syn odrzuciliśmy spadek. Syn i synowa starają się też...

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

Wezwanie do zapłaty starego długu po zmarłym

W 2011 roku zmarł mój ojciec, pozostawiając w spadku jedynie długi. Nie odrzuciłem spadku w ustawowym terminie, bo o długach nie wiedziałem....

Dziedziczenie długów po wujku

Dziedziczenie długów po wujku

Kilka miesięcy temu zmarł syn mojego wujka (brata ojca) Jan, pozostawiając po sobie długi. Nie miał żony ani dzieci. Jego siostra odrzuciła spadek. Rodzice...

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Odrzucenie po terminie spadku w imieniu małoletniego

Zmarł mój ojciec, zostawiając dług w wysokości około 30 tys. zł, wszyscy z mojej rodziny złożyli wniosek o odrzucenie spadku, łącznie ze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »