Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament a potencjalni spadkobiercy ustawowi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2013-11-08 • Aktualizacja: 2021-06-13

Zmarła siostra mojego dziadka, która nie miała dzieci ani męża. Jej rodzeństwo i rodzice nie żyją. Zmarła uczyniła mnie spadkobiercą testamentowym. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku muszę wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców ustawowych (dzieci zmarłego rodzeństwa)? Jak mam zdobyć ich akty urodzenia lub małżeństwa, skoro są rozrzuceni po całej Polsce, a niektórych nawet nie znam? Czy mogą się oni domagać ode mnie zachowku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Testament a potencjalni spadkobiercy ustawowi

Dziedziczenie testamentowe

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego (K.c.) powołanie do spadku wynika z ustawy (dziedziczenie ustawowe) albo z testamentu (dziedziczenie testamentowe).

Najpierw należy ustalić, czy zmarła rozrządziła całym swoim majątkiem. Jeśli tak, wówczas dziedziczenie ustawowe w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli zaś rozrządziła tylko jego częścią, pozostała część podlegała będzie regułom dziedziczenia ustawowego.

Nie znam dokładnej treści testamentu, więc na podstawie przesłanych przez Pana informacji zakładam, że został Pan jedynym spadkobiercą testamentową po śmierci siostry Pana dziadka.

W celu przyznania spadkobiercy prawa do spadku po spadkodawcy konieczne jest na wstępie przeprowadzenie postępowania spadkowego ustalającego prawa do spadku.

Postępowanie przed sądem mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku

Postępowanie mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku w sądzie wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (czyli zmarłej) wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może wnieść nie tylko spadkobierca, lecz także każda osoba, która ma w tym interes prawny. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy podać:

 • oznaczenie właściwego wydziału cywilnego sądu rejonowego, do którego wniosek jest kierowany;
 • imię i nazwisko oraz dokładny adres wnioskodawcy;
 • wykaz uczestników postępowania, przez których rozumiemy wszystkie osoby powołane do dziedziczenia na mocy testamentu i ustawy, wraz z ich dokładnymi adresami zamieszkania;
 • tytuł: „Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po [imię i nazwisko zmarłej]”;
 • w głównej części wniosku – dane spadkodawcy (imię i nazwisko, data śmierci, ostatnie miejsce zamieszkania, stan cywilny) oraz informację o tym, czy istnieje testament, wymienić spadkobierców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane);
 • testament.

Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

We wniosku musi Pan wskazać wszystkich potencjalnych spadkobierców (osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi).

Wskazanie potencjalnych spadkobierców ustawowych

Jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych spadkobierców ustawowych, powinni to być: małżonek spadkodawcy, dzieci spadkodawcy; w razie gdy nie ma dzieci – wnukowie; w razie gdy nie ma dzieci ani wnuków – rodzice i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni), dziadkowie (ich zstępni).

Jeśli nie zna Pan wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, nie należy się tym martwić. Sąd odbierze bowiem od każdego z tych, których Pan wskaże, tzw. zapewnienie spadkowe. Powinni oni wymienić w nim wszystkie inne osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy.

Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku powinny być przedłożone akty bądź odpisy aktów urodzenia wszystkich osób wchodzących w rachubę jako spadkobiercy ustawowi, ewentualnie akty małżeństwa.

Jeżeli urząd stanu cywilnego nie będzie chciał wydać aktów, to wówczas wniosek należy złożyć bez nich. Sąd wezwie Pana do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez dołączenie aktu urodzenia (małżeństwa) spadkobierców. Jeżeli przedłoży Pan w urzędzie stanu cywilnego takie wezwanie z sądu, wówczas wyda on Pan żądany przez sąd akt.

W czasie postępowania sądowego sąd również ma uprawnienie, by zwrócić się do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego o taki akt urodzenia czy małżeństwa.

Jeżeli któraś z osób nie chce udostępnić adresu zamieszkania, sąd być może uzyska dane o adresie tej osoby od pozostałych uczestników, których przesłucha na rozprawie. Następnie może rozprawę odroczyć, by wezwać tego uczestnika, którego adres został podany sądowi.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostaje ustalone, kto dziedziczy spadek i na jakiej podstawie.

Nie musi Pan obawiać się żadnych roszczeń majątkowych (tzw. zachowku) ze strony spadkobierców ustawowych zmarłej. O zachowek mogą wystąpić jedynie zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy. Ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – osoby uprawnione do zachowku nie żyją, to dalsza rodzina (w tym również zstępni rodzeństwa) nie jest uprawiona do takiego żądania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »