Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-01-29 • Aktualizacja: 2022-05-16

Odziedziczyłem udział, 1/4 małego mieszkania nadającego się do kapitalnego remontu. Dziedziczenie jest już uznane sądownie. Mój problem polega na tym, że współwłaściciel oznajmił, że nie sprzeda mi swojej części, ponieważ chce odziedziczony udział w mieszkaniu trzymać dla swoich dzieci, a za mój udział może zapłacić mi maksymalnie 10 000 zł. Jest to według mnie zbyt mało, ponieważ wartość rynkowa mojego udziału w odziedziczonym mieszkaniu to 40 000 zł. Jest jakaś możliwość, aby podnieść cenę, którą chce mi zapłacić, lub sprzedać swój udział w mieszkaniu miastu bądź jakiejś firmie deweloperskiej, jeśli zaoferują więcej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż udziału w odziedziczonym mieszkaniu

Zniesienie współwłasności mieszkania

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zniesienia współwłasności podział fizyczny rzeczy wspólnej, czyli podział w naturze, jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności. Taki sąd bierze pod uwagę w pierwszej kolejności. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub postępowania sądowego.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują umownego zniesienia współwłasności. Oznacza to, że sposób zniesienia pozostawiony jest samym stronom, które mogą – z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych – uregulować likwidację współwłasności w sposób dowolny.

Zasada autonomii woli stron ma zastosowanie dopóty, dopóki wszyscy współwłaściciele są zgodni co do sposobu zniesienia współwłasności; gdy zgody brak, zniesienie współwłasności może nastąpić w trybie sądowym. Każdy ze współwłaścicieli może żądać sądowego zniesienia współwłasności, wskazując jeden z możliwych sposobów, a mianowicie:

  1. podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  2. przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  3. licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

Możliwe jest także kumulowanie tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części.

Zobacz również: Zbycie udziału w spadku na rzecz innego spadkobiercy

Spłata współwłaściciela z części mieszkania

Zgodnie z treścią art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie zatem z przytoczonymi wyżej regulacjami Kodeksu cywilnego zniesienie współwłasności może nastąpić przez:

  1. podział rzeczy w naturze (tzw. podział fizyczny), z ewentualnym wyrównaniem wartości poszczególnych udziałów dopłatami pieniężnymi;
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli;
  3. licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Zawsze wartością spłaty określa się kwotę odpowiadającą wartości rynkowej udziałów. Wycenia to biegły sądowy. Jeśli chce Pan otrzymać spłatę z wartości rynkowej, proszę skierować sprawę do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »