Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie długów po bratanku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-02-12

Przed rokiem zmarł mój bratanek – syn mojego brata. Pozostawił ogromne długi. Właśnie się dowiedziałem, że wszyscy jego bliżsi, czyli żona, dzieci, rodzice, brat i jego dzieci, odrzucili spadek, aby uchronić się przed długami spadkowymi. Czy ja, jako wuj zmarłego, mogę stać się spadkobiercą mojego bratanka i, co za tym idzie, będę odpowiadał za te długi? Jeśli tak, to jakie mam podjąć kroki, aby tego uniknąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie długów po bratanku

Kiedy do dziedziczenia dochodzi wujostwo?

Oczywiście, jeżeli najbliższa rodzina, a więc spadkodawcy ustawowi, odrzucili spadek, może dojść do sytuacji, iż do dziedziczenia dojdzie Pan jako wujek. Zgodnie bowiem z treścią art. 934 Kodeksu cywilnego (K.c.): „§ 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. § 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. § 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.”

Dziadkowie dziedziczą po spadkodawcy w częściach równych w czwartej klasie wówczas, gdy brak jest zarówno zstępnych oraz małżonka, jak i rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy. Jest to niezależne od faktu, czy spadkodawcę przeżyli dziadkowie tylko po jednym z rodziców spadkodawcy, czy też oboje dziadkowie po jednym z rodziców i jeden z dziadków będący rodzicem drugiego z rodziców. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Zatem jeżeli wszystkie wyżej wymienione osoby odrzuciły spadek, to przypadnie on dziadkom zmarłego. Jeżeli dziadkowie nie żyli w chwili śmierci spadkodawcy, to dziedziczą jego zstępni, a więc Pan i pozostałe rodzeństwo Pana i brata.

Oświadczenie o odrzuceniu zadłużonego spadku po bratanku

Wobec tego, jeżeli nie chce Pan przyjąć zadłużenia, powinien Pan odrzucić spadek. Zgodnie z treścią art. 1015 K.c.: „§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Zatem powinien Pan złożyć oświadczenie przed sądem lub notariuszem w zakresie odrzucenia spadku – w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku – a więc dowiedzenia się od pozostałej rodziny o odrzuceniu spadku. Najszybszą metodą jest udanie się do notariusza i złożenie oświadczenia – koniecznym dokumentami jest akt zgonu zmarłego oraz Pana skrócony odpis aktu urodzenia. Proszę także w przypadku Pana odrzucenia spadku poinformować Pana zstępnych o konieczności dalszego odrzucenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki