Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-06-21

Moja babcia zmarła 15 lat temu. Dzieci przeprowadziły sprawę spadkową, teraz dwoje z nich już nie żyje. Chciałabym kupić odziedziczoną nieruchomość od spadkobierców. Jak to zrobić szybko? Czy możemy spisać umowę z jednym spadkobiercą, a ja każdemu zapłacę odpowiednią część?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno nieruchomości od spadkobierców

Mając na uwadze fakt, iż nieruchomość, którą chce Pani nabyć, było przedmiotem spadku, to co do zasady właścicielami są spadkobiercy zmarłego, którzy byli powołani do dziedziczenia. Zatem są oni współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości. Do przeniesienia własności wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli. Zgodnie z zasadą nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet własność może przenieść tylko osoba uprawniona, tj. w wypadku nieruchomości jej właściciel. Zgodnie z art. 1035 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. Zatem współspadkobiercy mogą znieść współwłasność, dokonując działu spadku w drodze umowy lub w postępowaniu przed sądem. Dokonanie podziału majątku spadkowego w drodze zawarcia umowy możliwe jest, jeżeli istnieje zgodna wola wszystkich współspadkobierców zarówno co do formy podziału, jak i sposobu jego dokonania. Artykuł 1037 § 1 wymaga, aby umowa została zawarta między wszystkimi spadkobiercami (w tym przypadku również dzieci zmarłych spadkobierców, którzy odziedziczyli część przedmiotowego mieszania). Zastrzec należy, iż umowę o dział spadku mogą zawrzeć jedynie spadkobiercy mający pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego ( art. 101 § 3, art. 156 oraz art. 178 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) za osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi.

Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 1037 § 2 Kodeksu cywilnego).

Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby podziału przedmiotów spadkowych: podział w naturze, przyznanie przedmiotu w całości jednemu spadkobiercy lub kilku spadkobiercom na współwłasność oraz podział cywilny. Podział w naturze polega na przyznaniu pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom, zostają oni z reguły obciążeni obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych. W przypadku przedmiotu niepodzielnego konieczne może okazać się jego przyznanie w całości jednemu spadkobiercy lub kilku spadkobiercom na współwłasność, jednocześnie ustalając obowiązek dokonania spłat pieniężnych na rzecz pozostałych spadkobierców. Natomiast podział cywilny polega na tym, iż przedmioty należące do spadku w tym przypadku mieszkanie może zostać sprzedane, a uzyskana kwota ulec podziałowi między współspadkobierców w stosunku do przysługujących im udziałów.

Reasumując, sprawy spadkowe winne być uregulowane, a dopiero wówczas możliwe będzie sprzedanie/kupno nieruchomości. Bez określenia, komu i w jakim udziale przypada prawo do nieruchomości, żaden sąd, względnie notariusz nie przeprowadzi czynności działu spadku, zniesienia współwłasności itd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podziału majątku z pierwszą żoną a prawa majątkowe drugiej

Wyszłam za mąż za człowieka po rozwodzie. Zamieszkaliśmy na terenie działki budowlanej (adaptując stojącą tam szopę), zakupionej wspólnie przez mojego...

 

Wprowadzenie zmian do księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości

Postanowieniem sądu z 2013 r. nastąpiło nabycie spadku po rodzicach. W trakcie zbierania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości okazało się, że...

 

Majątek osobisty męża a dziedziczenie

Czy tylko ja i syn dziedziczymy po mężu jego majątek osobisty (w jego skład wchodzi darowizna od jego rodziców, tj. dom, działka, sklep, działka)....

 

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać...

 

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Siostra nie chce podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży majątku matki - co zrobić?

Moja mama jeszcze żyje, ale jest w podeszłym wieku i schorowana. Ok. 10 lat temu przepisała cały majątek na rzecz mojej siostry, ale pieniądze ze...

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Problem z ustaleniem majątku zmarłego

Zmarł mój ociec. Jestem jedynym jego dzieckiem. Oprócz mnie spadkobierczynią jest tylko jego ostatnia żona. Mam problem z ustaleniem majątku ojca...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »