Czy po śmierci rodziców muszę spłacić rodzeństwo?

• Data: 2024-03-18 • Autor: Monika Cieszyńska

16 lat temu rodzice podarowali mi dom w zamian za dożywotnią służebność. W domu od lat z mężem dokonujemy remontów i modernizacji. Mam brata, któremu rodzice pomogli finansowo przy budowie jego nieruchomości. Czy bratu należy się zachowek? W jakiej kwocie i kiedy? Czy mogę się uchronić przed takim roszczeniem, przepisując dom na moją córkę? Proszę o informacje czy po śmierci rodziców muszę spłacić brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy po śmierci rodziców muszę spłacić rodzeństwo?

Kiedy dzieciom spadkobiercy należy się zachowek?

Dzieciom spadkodawcy jako spadkobiercom ustawowym należy się zachowek, po pierwsze wtedy, kiedy nic od zmarłego rodzica nie otrzymali – czy to w drodze dziedziczenia, zapisu, czy darowizny; po drugie – to, co od niego otrzymali, nie pokrywa należnego im zachowku (w tym ostatnim wypadku chodzi o uzupełnienie brakującego zachowku).

Powyższe potwierdzają następujące przepisy. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek)”. Natomiast w myśl art. 991 § 2 „jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Zobacz również: Kiedy przysługuje zachowek po rodzicach?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podstawa ustalenia zachowku

Przykładowo – jeśli spadkodawca pozostawił dwoje dorosłych i zdolnych do pracy dzieci (czyli Panią i brata), to zachowek każdego z Państwa wynosi 1/4 tzw. czystej wartości spadku. Należy bowiem pamiętać, że nie tylko Pani bratu, ale również Pani należy się zachowek w wysokości 1/4 czystej wartości spadku.

Podstawą ustalenia zachowku stanowi czysta wartość spadku (czyli korzyści spadkowe), po odjęciu długów spadkowych. Przykładowo do długów spadkowych zalicza się koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy i nagrobka, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, oraz wypłaty z tytułu zachowku. Powyższe wyliczenie nie jest wyliczeniem wyczerpującym. Do długów spadkowych można zaliczyć inne pieniężne roszczenia cywilnoprawne związane z przedmiotem spadku.

Przeczytaj też: Spłata rodzeństwa z darowizny

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy darowizny dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku?

Natomiast do wartości spadku dla potrzeb ustalenia zachowku dolicza się wartość uczynionych przez spadkodawcę za życia darowizn, z wyjątkiem darowizn zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych (chodzi tu o drobne darowizny, np. prezenty z powodu świąt, urodzin, imienin itp.) i dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Tym samym „poważniejsze” darowizny uczynione przez rodziców na rzecz swoich dzieci zawsze będą wliczane do wartości spadku, także wtedy jeżeli darowizna została uczyniona na więcej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. Dlatego zatem zarówno darowizny uczynione na rzecz Pani, jak i darowizny uczynione na rzecz Pani brata będą wliczane do wartości spadku dla potrzeb ustalenia, czy komukolwiek przysługuje roszczenie o uzupełnienie zachowku.

Za zachowek odpowiada w pierwszej kolejności spadkobierca, w drugiej – osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny. Niekiedy może być jednak tak, że spadkodawca nie pozostawił żadnego spadku ani nie uczynił zapisu windykacyjnego (bo np. darował cały swój majątek jeszcze za swojego życia). Wówczas osobą odpowiedzialną za zachowek może być spadkobierca, a podstawą ustalenia zachowku będzie tylko wartość darowizny.

Podsumowując, ewentualne roszczenie brata o zachowek zależy od tego, czy to co uzyskał on od rodziców, nie pokrywa należnego mu zachowku, a także od tego, czy wartość korzyści uzyskanych przez Panią w wyniku tej darowizny przekracza należny Pani zachowek. Pani bowiem jako córka również jest uprawniona do zachowku po rodzicach, stąd odpowiada Pani tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej Pani własny zachowek.

Nie ma bowiem wątpliwości, iż pomoc finansowa, którą brat otrzymał od rodziców przy budowie domu, zalicza się na należny zachowek brata. Dlatego warto by było – na wypadek sporu – zebrać jakieś dowody, by móc udokumentować, co i ile brat otrzymał od rodziców.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek?

Darowizna na rzecz córki mogłaby wyłączyć Pani ewentualną odpowiedzialność za zachowek. Odpowiedzialność obdarowanego za zachowek jest bowiem – co do zasady – ograniczona wartością wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Ocena wystąpienia wzbogacenia następuje z chwilą wystąpienia uprawnionego do zachowku z żądaniem jego zapłaty. Jeżeli więc w chwili zgłoszenia żądania zapłaty zachowku obdarowany nie jest już wzbogacony np. z tego powodu, że wyzbył się przedmiotu darowizny, może uniknąć zapłaty zachowku. Przyjmuje się, że odpowiedzialności zapłaty zachowku nie uniknie ten obdarowany, który wyzbył się przedmiotu darowizny w złej wierze, czyli w celu uniknięcia zapłaty zachowku.

Tym samym może Pani zaryzykować dokonanie przedmiotowej darowizny na córkę, jednak należy wówczas liczyć się z tym, iż Pani brat, jeśli okaże się, że przysługuje mu roszczenie o uzupełnienie zachowku, będzie próbował wykazać, że wyzbyła się Pani korzyści, aby uniknąć zapłaty zachowku.

Z roszczeniem o zachowek należy wystąpić w ciągu 5 lat od śmierci spadkodawcy. Po upływie tego terminu roszczenie ulega przedawnieniu, a zobowiązany do jego wypłaty może uchylić się od jego spełnienia.

Przykłady

 

Przypadek Anny i jej brata Tomasza Anna odziedziczyła od rodziców dom, w którym mieszkała razem z mężem. W zamian za to, rodzice otrzymali od niej zapewnienie dożywotniej opieki. Anna i jej mąż z własnych środków przeprowadzili liczne remonty i modernizacje, zwiększając wartość nieruchomości. Jej brat Tomasz, w międzyczasie, otrzymał od rodziców wsparcie finansowe na zakup działki i budowę własnego domu. Po śmierci rodziców, Tomasz dowiedział się o wartości dokonanych przez Annę inwestycji i postanowił domagać się dodatkowego zachowku, twierdząc, że wartość darowizn, jakie otrzymał od rodziców, nie pokrywa należnego mu udziału.

 

Sytuacja Katarzyny i jej siostry Ewy Katarzyna była jedyną osobą, która pozostała blisko rodziców w ich starości i w zamian za to, rodzice przekazali jej swoje mieszkanie. Ewa, jej siostra, od lat mieszkała za granicą i miała ograniczony kontakt z rodziną. Po latach, kiedy rodzice zmarli, Ewa wróciła do kraju i dowiedziała się o przekazaniu mieszkania Katarzynie. Ewa, czując się pominięta, postanowiła dochodzić swoich praw do zachowku, argumentując, że nie otrzymała nic z majątku rodziców.

 

Historia Michała i jego półbrata Jakuba Michał i Jakub dzielili tego samego ojca, ale mieli różne matki. Ich ojciec, będąc wdowcem, poślubił matkę Michała i przekazał mu w testamencie większość swojego majątku, w tym rodzinny dom, uznając, że Michał był mu bliski i opiekował się nim w chorobie. Jakub, który od wielu lat nie utrzymywał bliskich relacji z ojcem, postanowił po jego śmierci ubiegać się o zachowek, twierdząc, że jako syn, również ma prawo do części spadku, pomimo że przez lata nie interesował się losem ojca ani jego majątkiem.

Podsumowanie

 

Zachowek stanowi mechanizm prawny mający na celu ochronę interesów bliskich spadkodawcy, którzy mogliby zostać pominięci przy podziale spadku. W artykule przedstawiono kluczowe aspekty związane z roszczeniem o zachowek, wskazując, kiedy i komu przysługuje, oraz jakie są możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Przytoczone przykłady z życia podkreślają różnorodność sytuacji, w których może pojawić się potrzeba dochodzenia praw do zachowku, podkreślając zarazem złożoność i indywidualny charakter każdej sprawy spadkowej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady w sprawach spadkowych lub pomocy w sporządzeniu pism dotyczących roszczeń o zachowek? Skontaktuj się z naszymi ekspertami online i uzyskaj szybką oraz skuteczną pomoc prawną, dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Monika Cieszyńska

O autorze: Monika Cieszyńska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »