Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek i podział jednej posesji na dwie

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-08-08

Mój tata zmarł rok temu i razem z moją mamą otrzymaliśmy spadek po nim, który został podzielony u notariusza pół na pół. Ten spadek to nasza posesja, na której są dwa domy – w jednym mieszkam jam a w drugim moja mama. Czy można jakoś podzielić tą posesje tak, że jedna część jest moja, a druga mamy; tj. zrobić z niej dwie oddzielne posesje? Po tacie posiadamy też samochód, który przed śmiercią taty był zarejestrowany na niego, a mama była współwłaścicielem. Obecnie mama jest głównym właścicielem, a ja współwłaścicielem. Auto jest warte 20 tys., chcę spłacić mamie połowę i stać się jedynym właścicielem – jakie procedury nas obowiązują? Czy takie postępowanie zabezpieczy mnie przed ewentualnymi długami mamy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od sprawy samochodu, bo ta kwestia jest prostsza do wyjaśnienia. Według mnie powinniście Państwo sporządzić umowę kupna sprzedaży udziałów mamy w samochodzie. Wówczas dokona Pan zmian w dowodzie rejestracyjnym i auto będzie Pana własnością. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie umowy cywlnoprawne objęte są podatkiem od tych czynności. W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych podatek ten wynosi 2% ceny sprzedaży.

Jeśli zaś chodzi o nieruchomość, to możecie Państwo spokojnie znieść współwłasność nieruchomości przez podział. Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego „każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności”. Artykuł 211 stanowi, że „każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”. Z brzmienia art. 211 wyraźnie wynika pierwszeństwo fizycznego podziału rzeczy wspólnej między współwłaścicieli. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej części wspólnej rzeczy. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności.

Pisze Pan, że w Pana przypadku na jednej działce posadowione są dwa domy, które zamieszkiwane są przez dwie osoby. W takim przypadku nie powinno być problemu z podziałem, o ile nie przeszkodzą temu przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, przepisy dotyczące podziałów nieruchomości. Generalnie działki mieszkalne powinny mieć dostęp do drogi publicznej. Oznacza to, że podział powinien zostać dokonany w taki sposób, aby z każdej wydzielonej działki można było dotrzeć do drogi publicznej. Nie jest jednak niemożliwy podział bez tego dostępu, jeśli właściciel działki, która dostęp do drogi publicznej ma, wyrazi zgodę na ustanowienie na niej służebności przejazdu, dzięki czemu właściciel działki dalszej uzyska dostęp do drogi publicznej.

Podziału takiego można dokonać zarówno w drodze umowy, jak i w drodze postępowania sądowego. Ponieważ chodzi o podział nieruchomości, umowa w tej sprawie musi zostać sporządzona przez notariusza. Wcześniej jednak należy u geodety sporządzić plan podziału nieruchomości a następnie uzyskać ostateczną decyzję o zatwierdzeniu planu podziału. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Na podstawie tej decyzji notariusz przygotuje właściwy akt notarialny i zgłosi podział do ksiąg wieczystych.

Podziału można także dokonać sądownie. Tutaj jednak także należy przedstawić plan podziału. Koszt takiego zniesienia współwłasności przez sad to kwota 1000 zł. Do tego należy doliczyć koszt geodety.

Pana propozycje doskonale zabezpieczają Pana majątek przed odpowiedzialnością za ewentualne zadłużenie mamy. Właściwie jest to jedyna słuszna decyzja.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odwołanie darowizny przez spadkobiercę darczyńcy

Dostałem od ojca ziemię w darowiźnie niedługo przed jego śmiercią. Ojciec powiedział mamie, że ta ziemia ma należeć do mnie. Teraz, pół roku od...

 

Opiekun prawny a dziedziczenie

Czy brat mógł wystąpić o ubezwłasnowolnienie naszego taty, nie informując o tym fakcie ani mnie, ani mamy? Tata jest od 5 miesięcy w stanie...

 

Plusy i minusy przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie lub u notariusza

Nagle zmarła moja żona, nie zostawiła testamentu. Mamy dwoje dorosłych dzieci, chciałbym przeprowadzić sprawę spadkową po nieboszczce. Czy lepiej...

 

Prawdziwa wartość masy spadkowej

Siedem lat temu zmarł mój ojciec, nie pozostawił testamentu. Spadek po tacie dziedziczyliśmy wspólnie z matką; rodzice nie mieli rozdzielności...

 

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »