Dział spadku bez jednego spadkobiercy

• Autor: Marek Gola

Jestem jednym z trzech spadkobierców mieszkania po zmarłym ojcu. Spadek został orzeczeniem sądu podzielony na równe części bez udziału jednego ze spadkobierców, z którym nie ma kontaktu. W jego imieniu występował kurator sądowy. Ja i drugi spadkobierca chcemy sprzedać to mieszkanie, ale jest problem z tym nieobecnym spadkobiercą, z którym nie można się skontaktować. Jak załatwić tę sprawę przy minimum kosztów i formalności, i czy jest to możliwe, nie kontaktując się z osobą, z którą kontakt na tę chwilę jest niemożliwy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dział spadku bez jednego spadkobiercy

Podział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie postępowanie winno składać się z dwóch etapów. Pierwszy etap to dział spadku ze zniesieniem współwłasności – w ten sposób, że cała nieruchomość przypadnie jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych osób, bądź zniesienie współwłasności w ten sposób, że udział współwłaściciela, z którym nie macie Państwo kontaktu zostanie rozdzielony na pozostałych z obowiązkiem spłaty tegoż. Bez obowiązku spłaty na rzecz tegoż współwłaściciela niestety, ale sprawa może się nie zakończyć. Konieczne byłoby zatem wykazanie, jaką wartość przedstawia nieruchomość z podziałem na udział. Jeżeli ze współwłaścicielem nie macie Państwo kontaktu i być może nawet nie wie, że jest współwłaścicielem nieruchomości, podział taki jest korzystny, albowiem osoba ta nie będzie dochodziła od Państwa spłaty, która tylko teoretycznie będzie widniała na orzeczeniu sądowym. Jeżeli już uprzednio osoba była reprezentowana przez kuratora, nie należy spodziewać się, że teraz będzie inaczej.

Zobacz również: Dział spadku - koszty

Spłata jednego ze spadkobierców który jest nieznany z miejsca pobytu

Orzeczenie, na mocy którego zobowiązani Państwo będą do spłaty współwłaściciela, będzie mogło być wykonane przez 10 lat od uprawomocnienia się. Zgodnie z art. 125 § 1 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Obawiam się, że opłaty związane ze sprawę obejmować będą opłatę sądową w kwocie 1000 zł, honorarium biegłego od 2000 do 3000 zł oraz koszty ewentualnego kuratora. Wydatki te należy jednak wliczyć w koszt spłaty nieobecnego współwłaściciela. Być może spłata nigdy nie nastąpi, co z kolei powoduje, że i tak będziecie Państwo na plusie, albowiem, jak mniemam, spłata tegoż współwłaściciela byłaby większa, aniżeli wspomniane koszty. Jeżeli od razu wskażecie Państwo spłatę na rzecz współwłaściciela i będzie ona realna, to zaoszczędzić możecie Państwo honorarium na biegłego oraz koszty kuratora. Samemu udało mi się przeprowadzić kilka takich postępowań, powołując się przy tym na treść art. 230 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. Przepis ten ma zastosowanie także do trybu nieprocesowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marek Gola

O autorze: Marek Gola
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »