Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-02-12 • Aktualizacja: 2022-05-05

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych długów. Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki? Jak sytuacja wygląda teraz, a jak będzie wyglądać po śmierci mojej matki? Jak uniknąć spłaty długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Czy dorosłe dzieci odpowiadają za długi rodzica?

Pyta Pani: „Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?”. W niniejszej odpowiedzi wyjaśniam Pani wątpliwości w tym zakresie.

Po pierwsze, należy wskazać, iż za życia mamy nie ponosi Pani odpowiedzialności za jej długi.

Wyjątek stanowiłaby sytuacja, w której byłaby Pani współkredytobiorcą lub poręczycielem albo udzieliłaby Pani innego zabezpieczenia kredytu wziętego przez mamę.

Po śmierci długi, jakie posiadałaby mama w dniu zgonu, weszłyby w skład spadku po niej i odpowiedzialność za nie przechodzi na spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Aby ograniczyć swoją odpowiedzialność lub jej zapobiec, możliwe jest:

  1. Zawarcie obecnie z mamą umowy o zrzeczeniu się spadkobrania po niej. Umowa taka w świetle prawa powoduje, że Pani jako strona zrzekająca się dziedziczenia uznawana jest za „zmarłą wcześniej” niż mama i nie dziedziczy po niej (w ogóle nie odpowiada Pani za długi matki, ale też nie ma prawa do jakiegokolwiek składnika spadku po mamie). Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej; zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
  1. Odrzucenie spadku po śmierci mamy. Musi to być dokonane w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o podstawie swego powołania. Poprzez odrzucenie spadku unika Pani całkowicie odpowiedzialności za długi matki. Spadek oraz odpowiedzialność za długi mamy przeszłyby w zakresie, w jakim Pani mogła być spadkobiercą (np. w 1/4), na Pani dzieci i wnuki. One także powinny spadek odrzucić, chcąc uniknąć całkowicie odpowiedzialności za długi babci (prababci). Jeżeli Pani dzieci byłyby małoletnie, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.

  2. Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Powoduje to przejęcie odpowiedzialności za długi mamy, ale tylko do stanu czynnego spadku. Wtedy zwraca się Pani do sądu o sporządzenie spisu inwentarza oraz ustalenie stanu czynnego spadku. Na mocy postanowienia sądu robi to wskazany przez sąd komornik. Ustala on aktywa i pasywa spadku, a różnica stanowi stan czynny spadku. Kwota ta stanowi granice Pani odpowiedzialności za długi matki. Odpowiada Pani swoim majątkiem oraz majątkiem spadkowym, ale tylko do ustalonej kwoty stanu czynnego spadku. Odpowiada Pani za dług, ale jest spadkobiercą. W tym przypadku od dnia śmierci odpowiada Pani za wszystkie długi swoim majątkiem i spadkiem razem z innymi spadkobiercami. Od dnia dokonania działu spadku odpowiada Pani tylko za długi w takim zakresie, w jakim jest Pani spadkobiercą.

Zobacz również: Długi po zmarłej matce

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »