Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-02-12

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych długów. Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki? Jak sytuacja wygląda teraz, a jak będzie wyglądać po śmierci mojej matki? Jak uniknąć spłaty długów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani: „Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?”. W niniejszej odpowiedzi wyjaśniam Pani wątpliwości w tym zakresie.

Po pierwsze, należy wskazać, iż za życia mamy nie ponosi Pani odpowiedzialności za jej długi.

Wyjątek stanowiłaby sytuacja, w której byłaby Pani współkredytobiorcą lub poręczycielem albo udzieliłaby Pani innego zabezpieczenia kredytu wziętego przez mamę.

Po śmierci długi, jakie posiadałaby mama w dniu zgonu, weszłyby w skład spadku po niej i odpowiedzialność za nie przechodzi na spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

Aby ograniczyć swoją odpowiedzialność lub jej zapobiec, możliwe jest:

  1. Zawarcie obecnie z mamą umowy o zrzeczeniu się spadkobrania po niej. Umowa taka w świetle prawa powoduje, że Pani jako strona zrzekająca się dziedziczenia uznawana jest za „zmarłą wcześniej” niż mama i nie dziedziczy po niej (w ogóle nie odpowiada Pani za długi matki, ale też nie ma prawa do jakiegokolwiek składnika spadku po mamie). Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej; zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
  1. Odrzucenie spadku po śmierci mamy. Musi to być dokonane w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o podstawie swego powołania. Poprzez odrzucenie spadku unika Pani całkowicie odpowiedzialności za długi matki. Spadek oraz odpowiedzialność za długi mamy przeszłyby w zakresie, w jakim Pani mogła być spadkobiercą (np. w 1/4), na Pani dzieci i wnuki. One także powinny spadek odrzucić, chcąc uniknąć całkowicie odpowiedzialności za długi babci (prababci). Jeżeli Pani dzieci byłyby małoletnie, konieczne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.

  2. Przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Powoduje to przejęcie odpowiedzialności za długi mamy, ale tylko do stanu czynnego spadku. Wtedy zwraca się Pani do sądu o sporządzenie spisu inwentarza oraz ustalenie stanu czynnego spadku. Na mocy postanowienia sądu robi to wskazany przez sąd komornik. Ustala on aktywa i pasywa spadku, a różnica stanowi stan czynny spadku. Kwota ta stanowi granice Pani odpowiedzialności za długi matki. Odpowiada Pani swoim majątkiem oraz majątkiem spadkowym, ale tylko do ustalonej kwoty stanu czynnego spadku. Odpowiada Pani za dług, ale jest spadkobiercą. W tym przypadku od dnia śmierci odpowiada Pani za wszystkie długi swoim majątkiem i spadkiem razem z innymi spadkobiercami. Od dnia dokonania działu spadku odpowiada Pani tylko za długi w takim zakresie, w jakim jest Pani spadkobiercą.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak odrzucić spadek z długami?

Moja mama zmarła ponad rok temu, zaś tata – 5 tygodni temu. Wiem, że rodzice byli zadłużeni w paru bankach. Jak odrzucić spadek z...

 

Odwołanie oświadczenia o odrzuceniu spadku

Po śmierci mojego brata szwagierka poprosiła mnie, żebym zrezygnowała ze spadku, ponieważ musi płacić wysokie odsetki w banku związane z lokatą. Zgodziłam...

 

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do...

 

Czy jako spadkobierca odpowiadam za dług po ojcu?

Rok temu zmarł mój ojciec. Przyjąłem spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wartość majątku wynosi „0”). Dowiedziałem się, że ojciec nie...

 

Kredyt po zmarłym

Mój mąż zmarł 2 lata temu. Ja i dzieci przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza (wspólny dom na działce). Zrezygnowaliśmy...

 

Uwolnienie się od odpowiedzialności za długi

Co zrobić, aby w razie mojej śmierci rodzina (żona, dzieci) mogła uwolnić się od odpowiedzialności za moje długi?

 

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel...

 

Dziedziczenie długów po wujku

Dziedziczenie długów po wujku

Kilka miesięcy temu zmarł syn mojego wujka (brata ojca) Jan, pozostawiając po sobie długi. Nie miał żony ani dzieci. Jego siostra odrzuciła spadek. Rodzice...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »