Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można pozbawić spadku brata alkoholika?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-11-01

Tata nie żyje od 20 lat, a mama zmarła w tym roku, pozostawiając dom. Prócz mnie rodzice mieli jeszcze dwoje dzieci (siostra i brat). Po innym ojcu jest jeszcze najstarszy brat. Mamy wszyscy ogromy problem z tym rodzonym bratem, który jest po prostu alkoholikiem. Obecnie mieszka sam w domu rodzinnym i za nic nie płaci. Ma już odcięty prąd i wodę, i nie zgadza się na sprzedaż. Nie możemy się z nim dogadać. Jeszcze za życia matki znęcał się nad nią; ma własne dzieci, na które nigdy nie łożył i stąd dług w funduszu alimentacyjnym. Co my możemy jako rodzeństwo zrobić? Czy można go jakoś wydziedziczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż wydziedziczenie nie wchodzi w grę, albowiem wydziedziczyć mogli jedynie rodzice. Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wskazanie w testamencie przyczyny wydziedziczenia nie zawsze przesądza o skuteczności wydziedziczenia. Dana przyczyna bowiem musi rzeczywiście istnieć, stąd też spadkobierca bezpodstawnie wydziedziczony może dochodzić zachowku, powołując się na bezzasadność wydziedziczenia. Także spadkobierca wydziedziczony w testamencie, któremu już z innych przyczyn nie służy roszczenie o zachowek, może w celu ochrony innego interesu prawnego żądać ustalenia, że wydziedziczenie jest bezpodstawne (wyr. SN z dnia 9 grudnia 1974 r., I CR 873/74).

Z opisu nie wynika, by rodzice sporządzili testament, w którym brata (swoje dziecko) wydziedziczają. Z uwagi na to brat ma prawo do 1/3 spadku po matce. Skoro bowiem pozostało Was troje, to każdy z Państwa ma prawo do 1/3. Zachodzi jednak pytanie, czy jedynym właścicielem domu była mama, czy też dom objęty był wspólnością majątkową małżeńską z Pana ojcem? Powyższe ma istotne znaczenie dla wielkości udziałów każdego z Państwa, z uwagi na fakt, iż nie wszyscy jesteście Państwo po jednym ojcu.

Po przeprowadzeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku każde z Państwa (jako współwłaściciel) może wystąpić o dział spadku. W toku postępowania o dział spadku możecie wnosić, by nieruchomość przypadła jednemu z Was z obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli, jak też możecie wnosić o sprzedaż nieruchomości w drodze postępowania cywilnego przez komornika. Należy jednak z góry zastrzec, że sprzedaż przez komornika powoduje, że od 25 do 30% wartości domu (w najlepszym wypadku – w razie sprzedaży na pierwszej licytacji) otrzymacie Państwo mniej, albowiem takie są koszta postępowania. Ja w swojej praktyce zakładam, że z każdych 100 000 zł trzeba odjąć 25 000 zł.

Prócz przyznania nieruchomości na rzecz któregoś z Państwa, trzeba będzie także założyć sprawę o eksmisję brata z domu, by go nie dewastował. Sprawa o eksmisję będzie możliwa dopiero po przyznaniu domu któremuś z Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Brak porozumienia między spadkobiercami

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja...

 

Przedawnienie długu osoby zmarłej

W 2009 r. zmarł mój ojciec, a był on razem z mamą współwłaścicielem domu. Jest nas 10-cioro rodzeństwa i mama; nie było jak do tej pory...

 

Postępowanie o dział spadku a wezwanie sądu do podziału majątku

Nie rozumiem polecenia sądu. Ojciec zmarł w 2015 r., po upływie 6 miesięcy mama złożyła wniosek o nabycie spadku. Po uprawomocnieniu się...

 

Spłata kuzyna ze spadku a podatek

W wyniku przeprowadzonej z mojego wniosku sprawy spadkowej po zmarłym bezpotomnie kuzynie zasądzony został podział majątku. Spadkobiercami są trzy osoby:...

 

Nieuregulowane sprawy spadkowe po mamie i problem z ojcem

Mam własną rodzinę, mieszkam w domu rodzinnym razem z ojcem. Drugi brat nie mieszka z nami. Niedawno zmarła mama. Niestety żyjemy z ojcem...

 

Kamienica w spadku po dziadku

W spadku po dziadku została kamienica. Spadkobiercami są: moja mama i jej dwóch braci. Już się odbyła pierwsza sprawa sądowa o przyjęcie spadku,...

 

Dawno sprzedana działka a rozliczenia spadkowe

W 1998 r. teściowie w ramach darowizny przepisali notarialnie na mnie i męża działkę. Okazało się, że nie spełnia ona warunków do zabudowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »