Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie w drodze dziedziczenia akcji pracowniczych a obowiązek podatkowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-29 • Aktualizacja: 2021-06-07

Przed dziewięcioma laty zmarła moja mama. Jestem jedyną spadkobierczynią, od nabytego spadku zapłaciłam podatek. Końcem 2008 roku podpisałam umowę o nieodpłatnym nabyciu akcji pracowniczych zakładu pracy, w którym pracowała mama. Przed śmiercią mamy jeszcze ich nie zbywano, dlatego dopiero ja mogłam je nabyć jako jej spadkobierczyni. Nie zapłaciłam od nich podatku od spadku i nie zgłosiłam faktu nabycia tych akcji do urzędu skarbowego, bo nie pomyślałam, że to dalsza część spadku (i nadal nie jestem tego pewna). Gdy podpisywałam umowę o nabyciu akcji dostałam tylko informację, że przy ich sprzedaży (po okresie karencji) muszę zapłacić podatek dochodowy. Teraz chciałam te akcje sprzedać i szukając informacji o wysokości podatku od ich sprzedaży, wyczytałam, że podatek może być pomniejszony o zapłacony podatek od spadku za te akcje. Tymczasem ja w ogóle nie pomyślałam, że mam za nie zapłacić podatek. Czy powinnam teraz z opóźnieniem zgłosić fakt ich nieodpłatnego nabycia w US, czy to już się przedawniło? Czy grozi mi kara za niedopełnienie obowiązku podatkowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie w drodze dziedziczenia akcji pracowniczych a obowiązek podatkowy

Nabycie w spadku prawa do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych

Nabyła Pani w drodze dziedziczenia, w spadku, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych, z którego Pani skorzystała. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał tu z chwilą przyjęcia spadku; jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstał z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu (stwierdzające nabycia spadku), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.

Niezgłoszenie części spadku do opodatkowania

Od dnia 1 stycznia 2007 roku art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Niemniej jednak wcześniejsze brzmienie tego fragmentu przepisu było ograniczone jedynie do nabycia w drodze darowizny, tj. „Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”. Zgodnie z ustawą wprowadzającą tę nowelę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2006.222.1629 ze zm. – art. 3 ust. 1) – do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku. Tym samym restrykcja ta nie ma w Pani przypadku zastosowania.

Przedawnienie zobowiązania z tytułu podatku od spadków i darowizn

W podatku od spadków i darowizn co do zasady zobowiązanie ustalane jest w drodze decyzji. Zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe tego typu nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej jednak, jeżeli podatnik:

  1. nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
  2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
    zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Tym samym, nie doszło do przedawnienia zobowiązania, bowiem zobowiązanie nie powstało. Nie może już moim zdaniem powstać, gdyż minął termin 5 lat (zakładając, że orzeczenie sądu potwierdzające nabycie uprawomocniło się najpóźniej w 2008 roku, lub orzeczenia takiego, a nie notarialnego potwierdzenia nabycia, nie było i nie będzie), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, na doręczenie Pani decyzji.

Opis stanu faktycznego z kwietnia 2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »