Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie w drodze dziedziczenia akcji pracowniczych a obowiązek podatkowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-29

Przed dziewięcioma laty zmarła moja mama. Jestem jedyną spadkobierczynią, od nabytego spadku zapłaciłam podatek. Końcem 2008 roku podpisałam umowę o nieodpłatnym nabyciu akcji pracowniczych zakładu pracy, w którym pracowała mama. Przed śmiercią mamy jeszcze ich nie zbywano, dlatego dopiero ja mogłam je nabyć jako jej spadkobierczyni. Nie zapłaciłam od nich podatku od spadku i nie zgłosiłam faktu nabycia tych akcji do urzędu skarbowego, bo nie pomyślałam, że to dalsza część spadku (i nadal nie jestem tego pewna). Gdy podpisywałam umowę o nabyciu akcji dostałam tylko informację, że przy ich sprzedaży (po okresie karencji) muszę zapłacić podatek dochodowy. Teraz chciałam te akcje sprzedać i szukając informacji o wysokości podatku od ich sprzedaży, wyczytałam, że podatek może być pomniejszony o zapłacony podatek od spadku za te akcje. Tymczasem ja w ogóle nie pomyślałam, że mam za nie zapłacić podatek. Czy powinnam teraz z opóźnieniem zgłosić fakt ich nieodpłatnego nabycia w US, czy to już się przedawniło? Czy grozi mi kara za niedopełnienie obowiązku podatkowego?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Nabyła Pani w drodze dziedziczenia, w spadku, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych, z którego Pani skorzystała. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstał tu z chwilą przyjęcia spadku; jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstał z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu (stwierdzające nabycia spadku), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Od dnia 1 stycznia 2007 roku art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Niemniej jednak wcześniejsze brzmienie tego fragmentu przepisu było ograniczone jedynie do nabycia w drodze darowizny, tj. „Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”. Zgodnie z ustawą wprowadzającą tę nowelę z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2006.222.1629 ze zm. – art. 3 ust. 1) – do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 roku. Tym samym restrykcja ta nie ma w Pani przypadku zastosowania.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W podatku od spadków i darowizn co do zasady zobowiązanie ustalane jest w drodze decyzji. Zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe tego typu nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej jednak, jeżeli podatnik:

  1. nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,
  2. w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
    zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Tym samym, nie doszło do przedawnienia zobowiązania, bowiem zobowiązanie nie powstało. Nie może już moim zdaniem powstać, gdyż minął termin 5 lat (zakładając, że orzeczenie sądu potwierdzające nabycie uprawomocniło się najpóźniej w 2008 roku, lub orzeczenia takiego, a nie notarialnego potwierdzenia nabycia, nie było i nie będzie), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, na doręczenie Pani decyzji.

Opis stanu faktycznego z kwietnia 2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od spadku po ojcu

W 2000 r. zmarł mój ojciec, w 2011 r. mama. Oboje zostawili testamenty czyniące mnie jedyną spadkobierczynią. Postanowienie sądu uprawomocniło się 2...

Ograniczenie w zbyciu nieruchomości

W maju 2008 r. spółdzielcze mieszkanie mamy zostało przekształcone w lokal o wyodrębnionej księdze wieczystej. W lipcu 2012 r. moja mama...

Obowiązki podatnika-spadkobiercy

Odziedziczyłem 1/3 spadku po zmarłej siostrze taty – mamy postanowienie sądu. Jakie są moje obowiązki jako podatnika–spadkobiercy? Które ustawy...

Ulga mieszkaniowa a podatek od spadku

Małżonka zmarłego nie złożyła w terminie 6 miesięcy zeznania SD-Z2 uprawniającego do zwolnienia z podatku od spadków. Dziedziczy udział...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »