Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie nabyte przez męża przed ślubem - prawo żony do mieszkania w przypadku śmierci

• Autor: Tomasz Krupiński

7 lat temu po raz drugi zawarłam związek małżeński (po rozwodzie). Obecny mąż jest również po rozwodzie. Oboje posiadamy dzieci z poprzednich związków. Dzieci obecnie są już pełnoletnie. Posiadamy z mężem wspólnotę majątkową. Mieszkamy w mieszkaniu nabytym przez męża w okresie, kiedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem. Jedynym prawnym właścicielem tego mieszkania jest mój mąż. Chciałabym wiedzieć, jak wyglądałaby moja sytuacja mieszkaniowa w przypadku śmierci mojego męża? Czy miałabym jakiekolwiek prawo do tej nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie nabyte przez męża przed ślubem - prawo żony do mieszkania w przypadku śmierci

Mieszkanie męża sprzed małżeństwa

W małżeństwie ze wspólnością majątkowa istnieją masy majątkowe: wspólna oraz należące do każdego z małżonków (majątek osobisty). Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”.

Skoro małżonek nabył mieszkanie przez zawarciem związku małżeńskiego, mieszkanie jest jego majątkiem osobistym.

W razie śmierci danej osoby w skład spadku wchodzi wszystko, co ta osoba posiadała w dniu śmierci.

Dziedziczenie po małżonku

Przy związku małżeńskim ze wspólnością majątkową jest to udział 1/2 w majątku wspólnym (co do zasady) oraz cały majątek osobisty.

Małżonek ma prawo ustalić krąg spadkobierców, sporządzając testament. W takim przypadku może pominąć spadkobierców ustawowych, wskazując swoich spadkobierców według własnej woli.

Przy braku testamentu spadkobiercami według ustawy po małżonku są: jego dzieci, państwa wspólne dzieci oraz Pani jako żona. Według Kodeksu cywilnego:

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Dziedziczenie ustawowe

Brak testamentu oznacza spadkobranie ustawowe. W jego wyniku Pani dziedziczyłaby razem z dziećmi małżonka. Każde miałoby tyle samo. Lecz w przypadku, gdyby dzieci było więcej niż troje – Pani miałaby prawo do udziału w spadku w 1/4.

Stałaby się Pani współwłaścicielem mieszkania w części, jaka przypadłaby Pani wskutek spadkobrania po małżonku. Np: Pani i dwoje dzieci – w 1/3, Pani i troje dzieci – w 1/4,Pani i czworo dzieci – w 1/4.

Przy współwłasności mieszkania – od uzgodnień między spadkobiercami zależałoby, kto i na jakich zasadach korzysta z mieszkania. Robi się to z reguły w drodze działu spadku oraz zniesienia współwłasności. Ale te zagadnienia nie były przedmiotem pytania.

Masz podobny problem prawny i potrzebujesz porady prawnej, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl