Nowy składnik spadku po złożeniu deklaracji SD-Z2, jak go zgłosić?

• Data: 2023-06-16 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Mój teść zmarł w 2008 r. i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Rok temu zmarł mój mąż, po którym przeprowadziłam postępowanie spadkowe i złożyłam zeznanie SD-Z2 w urzędzie skarbowym. Okazało się niedawno, że po śmierci mojego męża teściowa przeprowadziła jednak postępowanie spadkowe po teściu, a ja otrzymałam zawiadomienie o zmianie w księgach wieczystych dotyczące własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wynika z niego, że ja i mój syn otrzymaliśmy po 1/12 udziału (część, która należała się mojemu mężowi, gdyby żył). Nie wiem teraz, co zrobić. Jak zgłosić do urzędu skarbowego ten udział w mieszkaniu po teściu? Czy uda się w tym wypadku uniknąć podatku od spadku? Ile mam czasu na załatwienie tej sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nowy składnik spadku po złożeniu deklaracji SD-Z2, jak go zgłosić?

Moment nabycia spadku a decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zgodnie z tym, co Pani pisze, mąż zmarł w 2022 r., a teść w 2008 r. Po teściu, do 2020 r. nie było prowadzone postępowanie spadkowe. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.) – spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy mogą w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania zdecydować, czy przyjmują spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, czy chcą spadek odrzucić. Brak podjęcia działań w ustawowym terminie powoduje, że spadek nabywa się z mocy ustawy.

Inne przepisy co do „starych” spadków

W 2008 r. obowiązywała treść art. 1015 § 2 K.c., zgodnie z którą brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, a w przypadku gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np. małoletni) – z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W chwili śmierci teścia Pani mąż jeszcze żył. Zatem to on jest spadkobiercą po zmarłym teściu, a nie Pani i syn. Pani i syn nabyli udział w prawie własności lokalu z tego względu, że są Państwo spadkobiercami (jak mniemam, jedynymi) zmarłego męża.

Dziedziczenie ustawowe – udziały w nieruchomości

Jak wynika z analizy treści zupełnej księgi wieczystej po Pani zmarłym teściu, oprócz Pani męża, spadek nabyła żona i drugi syn. Z treści księgi wieczystej domniemać można, że każdy z nich nabył spadek po 1/3. Ponieważ dziedziczeniu podlegał udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, spadkobiercy nabyli udział w lokalu po 1/6 (1/2 udziału w prawie własności x 1/3 części spadku). Ponieważ Pani mąż zmarł, a Pani i syn nabyli po nim spadek, to nabyli Państwo również udział ułamkowy w prawie własności wymienionego lokalu, który przypadał mężowi. Jego udział wynosił 1/6, udział ten dzieli się na dwoje spadkobierców (Panią i syna) i dlatego Państwo mają obecnie udział po 1/12 w prawie własności tej nieruchomości. Wynika to jednak nie ze spadkobrania po teściu, ale po Pani mężu. Teściowa, jako spadkobierczyni i współwłaściciel, mogła złożyć stosowny wniosek do sądu wieczystoksięgowego obejmujący również Panią i syna. Z tego też względu nie ma potrzeby składania zeznania do urzędu skarbowego nabycia spadku po teściu, bo prawnie nie nabyła ani Pani, ani syn spadku po nim.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie nowego składnika spadku i ponowne złożenie deklaracji do US

Jednakże, jak mniemam, składając druk SD-Z2 nie wskazała w nim Pani nabytego prawa własności i nie wykazała jego wartości. Tę kwestię trzeba uregulować. Zgodnie z art. 81 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, a skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Jednakże w myśl interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2019 r., nr 0111-KDIB4.4015.21.2019.2.ASZ, musi Pani złożyć nie deklarację – korektę, a nową deklarację SD-Z2:

„Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, wskazać należy, że korekta zgłoszenia o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2) może dotyczyć jedynie wskazania błędnych informacji w złożonym zgłoszeniu, np. dotyczących wielkości nabytego udziału w rzeczy lub prawie majątkowym, miejsca ich położenia lub ich wartości rynkowej. Natomiast nabycie innych niż wykazane w zgłoszeniu SD-Z2 rzeczy i praw majątkowych należących do spadku, o których spadkobierca dowiedział się po złożeniu ww. zgłoszenia, nie może być przedmiotem korekty dokonanego zgłoszenia. Ustawodawca nie przewidział w takim przypadku korekty złożonego wcześniej zgłoszenia o nabyciu, lecz nakazał obowiązek ponownego złożenia zgłoszenia.”

Druga deklaracja SD-Z2 a zwolnienie z podatku od spadku

Nowa (druga) deklaracja SD-Z2 dotyczyć ma tylko składnika majątku, o którym się spadkobierca dowiedział w późniejszym czasie. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, złożenie nowej deklaracji SD-Z2 w opisanym przypadku musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o nowych składnikach majątku wchodzącego w skład spadku. Jak wynika z treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie sześciomiesięcznego terminu (chodzi tu o termin liczony od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), zwolnienie podatkowe stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Składając nową deklarację, musi Pani uprawdopodobnić termin oraz okoliczności, w jakich doszło do późniejszego powzięcia wiadomości o innych składnikach masy spadkowej.

Wskazuję jednak, że jako współwłaścicielka mieszkania może Pani przeglądać zbiór dokumentów wieczystoksięgowych w sądzie. Wystarczy złożyć wniosek i po uzyskaniu zgody – umówić się. Tam będą wszelkie dokumenty będące postawą wpisu. Warto zweryfikować te kwestie, jeśli nie ma Pani informacji od rodziny męża.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »