Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie sprawy o zachowek

Pół roku temu zakończyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po mojej żonie. Spadkobierczynią testamentową została siostrzenica zmarłej (córka siostry). Szwagierka po rozprawie stwierdziła, że uda się sprawę majątku żony załatwić polubownie i że w przeciągu dziesięciu dni przedstawi swoje warunki. Do tej pory nic od niej nie otrzymałem. Przed rokiem, po śmierci żony w jej mieszkaniu siostra zameldowała swoją córkę. Czy powinienem dalej czekać na ewentualne propozycje ze strony spadkobierczyni i jej matki? Podejrzewam, że zrobią wszystko, abym nie dostał ani grosza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie sprawy o zachowek

Czy mąż pominięty w testamencie ma prawo do zachowku po żonie?

Ma Pan prawo wystąpić do córki siostry Pana żony z żądaniem zapłaty zachowku. Jeżeli córka nie zapłaci dobrowolnie, wówczas będzie Pan musiał wnieść do sądu pozew o zachowek.

Pan, jako uprawniony do zachowku, ma 5 lat od dnia otwarcia testamentu, żeby o niego się ubiegać. Dlatego też radzę nie czekać na propozycję ugodową od strony przeciwnej a samemu pisemnie wezwać do zapłaty zachowku.

Czyli proponowałabym Panu wystosować pisemne wezwanie o zapłatę zachowku w określonym terminie. W piśmie może Pan zaznaczyć, o jaką kwotę tytułem zachowku Pan się ubiega oraz podać termin na wykonanie roszczenia. Może Pan również zaznaczyć, że jak najbardziej jest Pan otwarty na szybkie i ugodowe załatwienie sprawy. To Pan sam musi wyliczyć ten zachowek i wysłać swoje żądania do strony przeciwnej, a nie odwrotnie. Dlatego też zachęcam samemu upomnieć się o zachowek i nie czekać biernie, dopóki strona zobowiązana do zachowku prześle do Pana stosowne informacje w tym temacie.

Złożenie pozwu o zachowek

Jeżeli osoba zobowiązana do zachowku nie odpowie na Pana wezwanie i nie zapłaci Panu należnego zachowku, to wówczas pozostaje Panu droga sądowa – złożenie pozwu o zachowek.

Pozew o zachowek powinien Pan złożyć w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Jako strony postępowania należy wskazać Pana jako powoda i córkę siostry zmarłej jako pozwaną. Należy też wskazać wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę żądanego zachowku. W pozwie musi Pan zażądać, aby sąd zasądził od pozwanej na Pana rzecz wyliczoną kwotę tytułem uzupełnienia należnego Panu zachowku po żonie.

Następnie takie żądanie musi być uzasadnione. W uzasadnieniu należy wskazać, z czego wynika Pana żądanie zapłaty określonej kwoty tytułem zachowku. Należy wskazać wszystkie okoliczności sprawy.

Opłata od pozwu o zachowek i wymagane dokumenty

Pozew powinien być należycie opłacony. Opłata w sprawie o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli nie jest Pan w stanie ponieść opłaty od pozwu, może Pan wystąpić w pozwie o zwolnienie Pana z tej opłaty. Jeżeli sąd uzna, że nie jest Pan w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla swojego koniecznego utrzymania i utrzymania rodziny, to Pana z nich zwolni.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do pozwu, to:

  1. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po żonie,
  2. odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości odziedziczonych po Pana żonie,
  3. wykaz innych przedmiotów spadkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl