Jak postępować po śmierci brata, by nie dziedziczyć długów?

• Autor: Eliza Rumowska

Niedawno zmarł mój brat, z którym miałem sporadyczny kontakt. Organizacją i kosztami pogrzebu zajmowałem się ja. Po śmierci znalazłem umowy z bankami, z których wynika, iż brat jest zadłużony na około 50 tys. zł. Brat nie posiadał żadnego majątku – mieszkał w wynajętej kawalerce. Miał żonę i córkę, które wiele lat temu opuściły Polskę. Nie wiem, czy mieli rozwód (chyba nie), ani gdzie one przebywają. Jak mam postępować po śmierci brata, bym nie dziedziczył (ani moi bliscy) długów brata?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak odrzucić spadek z długami?

Jeżeli Pana brat w chwili śmierci miał żonę i dzieci, to nawet, gdyby:

nie miał orzeczonego rozwodu – to z mocy ustawy jako jego spadkobiercy w pierwszej linii  do dziedziczenia przystąpiliby: żona i dzieci,

miał orzeczony rozwód – to z mocy ustawy jako jego spadkobiercy w pierwszej linii  do dziedziczenia przystąpiłyby dzieci.

Nie należy więc Pan jako brat do pierwszej grupy osób dziedziczących ustawowo po zmarłym. Na tą chwile nie ma Pan więc potrzeby i konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Jeżeli jednak żona i dzieci odrzuciliby spadek, to otworzyłaby się w ten sposób droga także do dziedziczenia przez Pana. Jednak w taki przypadku poniższy termin 6-miesięczny liczony byłby od daty odrzucenia spadku przez żonę i dzieci zmarłego. Kodeks cywilny stanowi:

„Art. 1015. [Termin do złożenia oświadczenia]

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadkudobrodziejstwem inwentarza.

Art. 1016. (uchylony).

Art. 1017. [Transmisja]

Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy.

Art. 1018. [Sposób złożenia i forma oświadczenia]

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.

§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 1019. [Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia]

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Art. 1020. [Skutki odrzucenia spadku]

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”.

Jeżeli jednak majątek, który Pan po bracie miałby odziedziczyć przewyższałby długi – to warto przyjąć  go z dobrodziejstwem inwentarza (następuje to automatycznie po upływie pół roku). Warto też sprawdzić w umowie kredytowej – czy kredyt nie był ubezpieczony na wypadek śmierci kredytobiorcy. Jeśli byłoby takie o ubezpieczenie – należy zwrócić się do firmy ubezpieczeniowej która w umowie wskazano – czy należne jest objęcie tego wykupioną polisą. W razie potwierdzenia – dostarcza Pan te dokumenty do banku i kończy sprawę. Wszystko więc zależy od okoliczności, które opisałam.

Zobacz również: Podział majątku po śmierci brata

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »