Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po zmarłym synu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-12-11

W ostatnim czasie zmarł mi syn. Był bezdzietnym kawalerem, miał gospodarstwo. Syn nie zostawił testamentu. Jestem na emeryturze wraz z mężem. Co się teraz stanie? Jak mam przeprowadzić spadek po synu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Z treści Pani pytania wynika, że w ostatnim czasie zmarł Pani syn. Syn w chwili śmierci był bezdzietnym kawalerem. Pozostawił po sobie gospodarstwo. Aktualnie wspólnie z mężem jest Pani na emeryturze. Zastanawia się Pani co się teraz stanie.

W chwili obecnej z uwagi na niepozostawienie przez syna testamentu zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W Państwa przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 932 § 3 K.c., zgodnie z którym w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Innymi słowy, z uwagi na fakt, że syn zmarł jako bezdzietny kawaler, spadek nabywa Pani oraz jego ojciec (Pani mąż) każde po 1/2 części.

Każde z Państwa jest uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po synu. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł bez względu na liczbę uczestników postępowania. Do tego doliczyć należy 5 zł opłaty kancelaryjnej.

Na sprawie sądowej wystarczy, że stawi się Pani. Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo Pani i Pani męża jednocześnie. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spadek a obciążona hipoteka

Dwóch braci było właścicielami nieruchomości (50/50). Jeden z nich zmarł, zostawiwszy długi przekraczające wartość spadku. Część tych długów jest...

 

Drugie małżeństwo a dziedziczenie

Jestem rozwódką z dorosłą już córką, posiadam dwa mieszkania. Planuję drugie małżeństwo, partner mieszka u mnie, nie ma żadnego mieszkania;...

 

Czy syn może odrzucić spadek tylko w części?

Mam pytanie dotyczące kwestii spadkowych w razie mojej śmierci. Czy mój syn może odrzucić spadek tylko w części? Mam kredyt w banku, posiadam...

 

Prawo dzieci do domu rodziców po śmierci matki

Moja mam zmarła 3 lata temu. Ojciec poznał dwa miesiące po jej śmierci nową kobietę, a po 5 miesiącach ta kobieta z nim zamieszkała. Jest nas 4...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »