Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2019-09-09

Mój dom rodzinny po babci był własnością Skarbu Państwa. Mama go odzyskała, ale możliwe było tylko uczynienie właścicielem mojego brata, ponieważ tylko on w tym czasie był pełnoletni. Czy teraz ja wraz z moim drugim bratem możemy domagać się spłaty od starszego brata? Czy mamy jakieś prawo do domu rodzinnego? Dodam, że jesteśmy tam zameldowani i działka jest wspólna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny

Co do Państwa praw do domu rodzinnego stwierdzić muszę, że jeżeli właścicielem domu jest zgodnie z aktem notarialnym (księgą wieczystą) brat, to nie mają Państwo do niego praw.

Fakt, iż jest to Wasz dom rodzinny, nie ma wpływu na to, kto jest właścicielem nieruchomości i komu należą się w nim udziały. Aby mogli Państwo dochodzić rozliczenia udziału w domu, to musiałaby zachodzić jedna z dwóch możliwości.

Pierwsza to współwłasność. Jeśli faktycznie jesteście Państwo współwłaścicielami gruntu, to i dom podlega współwłasności, bowiem zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego (K.c.) – własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową. Zgodnie z art. 206-208 K.c. – każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

I druga możliwość – to rozliczenie udziałów w spadku po zmarłym właścicielu nieruchomości. W tym celu prowadzi się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i następnie o dział spadku, zmierzający do przyznania każdemu ze spadkobierców należnych ich udziałów. Jeżeli właściciel nieruchomości pozostawia testament, w którym wskazuje jako spadkobiercę osobę (lub osoby) inne niż powołane ustawowo do dziedziczenia, to osoby pominięte mają prawo dochodzić wypłaty tzw. zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 9991 K.c.)

Przy tak lakonicznym opisie sprawy, wygląda na to, że mogą Państwo zagrozić bratu postępowaniem o zniesienie współwłasność lub też powołać się na „rodzinną uczciwość”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »

oryginalne poduszki