Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Testament, zapis windykacyjny czy umowa dożywocia, co lepsze?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2018-03-26

Mąż zamierza spisać testament na mnie. Posiada mieszkanie zakupione przed naszym ślubem, ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszą żoną. My dzieci nie mamy. Z całego jego majątku najbardziej zależy mu, żebym to ja otrzymała mieszkanie. Zastanawia się, co byłoby korzystniejsze dla mnie: testament w całości na moją rzecz czy zapis windykacyjny na mieszkanie dla mnie. Z całego majątku zależy mu na oddaniu mi mieszkania. Posiadamy wspólnie jeszcze nowy samochód i na koncie wspólnym 50 tys. euro. Co jest korzystniejsze w tym przypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno przekazanie Pani mieszkania w testamencie, czy w formie całościowej razem z pozostałym majątkiem, czy w formie zapisu windykacyjnego tylko na to mieszkanie, nie uchroni Pani przed koniecznością zapłaty zachowku dzieciom męża, jeżeli te po śmierci męża o zachowek do Pani wystąpią. Oczywiście mieszkanie i tak będzie Pani, tylko w tej sytuacji musi się Pani liczyć z zapłatą zachowku dla dzieci męża. Oczywiście jeżeli ma Pani na to pieniądze, może Pani taki zachowek dzieciom męża wypłacić i wówczas mieszkanie pozostanie Pani własnością. Jeżeli jednak nie chce Pani płacić nikomu zachowku, to najskuteczniejszym sposobem przekazania Pani mieszkania jest zawarcie z mężem umowy dożywocia (dotyczy to jedynie nieruchomości, ze środkami pieniężnymi takiej możliwości nie będzie). Umowa taka polega na przeniesieniu własności nieruchomości albo jej części na nabywcę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Zawiera ją w formie aktu notarialnego zbywca z nabywcą tego prawa. Zapewnienie utrzymania polega na tym, że osobę, która oddała lokal w zamian za dożywocie, przyjmuje się do mieszkania jako domownika, dostarcza się mu wyżywienia, mieszkania, światła, opału, zapewnia się odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie. Natomiast po śmierci osoby uprawnionej sprawia się jej własnym kosztem pogrzeb, odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Jeśli Pani małżonek posiada nieruchomość stanowiącą jego majątek osobisty i zawrze z Panią umowę dożywocia, nastąpi przeniesienie własności nieruchomości na Pani rzecz do Pani majątku osobistego. Mieszkanie to wejdzie do Pani majątku osobistego, natomiast Pani mężowi nie będzie już przysługiwać prawo własności do mieszkania. Zmianę właściciela lokalu należy wpisać do księgi wieczystej nieruchomości. W tej sytuacji po śmierci Pani męża jego spadkobiercy ustawowi (czyli dzieci) nie będą miały prawa do zachowku z tego mieszkania, gdyż nie wejdzie ono do masy spadkowej Pani męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przejęcie mieszkania własnościowego po ojcu

Ostatnio zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem. Czy muszę wystąpić do sądu, aby przejąć po nim mieszkanie własnościowe?

 

Czy gospodarstwo przekazane synowi po jego śmierci przypada bratowej?

Moi rodzice mieli czworo dzieci. W 1987 r. przepisali gospodarstwo za rentę na brata (był to akt notarialny, w którym jest napisane, że to umowa...

 

Ubezwłasnowolniony spadkobierca

Po śmierci rodziców w spadku pozostało mieszkanie spółdzielcze własnościowe dla trójki dzieci. Spadkobiercami jest syn i dwie córki, jedna...

 

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak...

 

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta

W 2012 r. zmarł mój ojciec. Jestem jedynym jego spadkobiercą, co zostało stwierdzone na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedziałem...

 

Sprzedaż mieszkania ze spadku a nieobecność jednego ze spadkobierców

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż, nie zostawił testamentu. Jest mieszkanie własnościowe, które kupiliśmy z mężem. Mamy dwoje dzieci: córkę, która...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »