Kategoria: Zachowek

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla pominiętego w testamencie małżonka

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-08-30

Zmarła przed 3 laty żona zostawiła testament, w którym do swojego majątku powołała dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Ja zostałem pominięty w spadku, otrzymując tylko dożywotnią służebność w budynku. Małżeństwem byliśmy od ponad trzydziestu lat i razem budowaliśmy dom. Jaka rekompensata mi przysługuje i od kogo mam się jej domagać? Wspólnych dzieci nie mieliśmy.

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Krąg osób uprawnionych do zachowku reguluje art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia”.

Z cytowanego powyżej przepisu wynikają następujące zasady:

  • roszczenie z tytułu zachowku jest zawsze roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej (równowartość w pieniądzu 2/3 – gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni lub 1/2 udziału spadkowego – w pozostałych wypadkach – przysługującego spadkobiercy ustawowemu, który nie został powołany do dziedziczenia z mocy testamentu);
  • roszczenie z tytułu zachowku przysługuje wtedy, gdy dany spadkobierca należy do kręgu spadkobierców ustawowych, a przy dziedziczeniu testamentowym nie został powołany do spadku i nie otrzymał od spadkodawcy darowizny i (lub) zapisu w testamencie. Należy pamiętać, że o zachowek można wystąpić tylko w ściśle określonym okresie czasu.

Roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się w terminie 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) albo od dnia otwarcia spadku (którym jest dzień śmierci spadkodawcy).

Jak z tego wynika, Panu jako małżonkowi zmarłej, który został pominięty w testamencie, należy się zachowek od pozostałych spadkobierców, czyli dzieci zmarłej żony. Na żądanie zapłaty zachowku ma Pan 5 lat od chwili otwarcia i ogłoszenia testamentu zmarłej.

Aby ustalić wysokość należnego Panu zachowku po śmierci żony, należy ustalić wartość aktywów spadku pozostawionego przez żonę – należy zsumować wartość przedmiotów spadkowych pozostawionych przez zmarłą oraz odjąć od tej kwoty pasywa spadku (długi spadkowe, czyli wszelkiego rodzaju kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, które posiadała zmarła). Do tego należy doliczyć wartość poczynionych darowizn (jeżeli takie za swojego życia poczyniła).

Zgodnie z § 3 art. 922 K.c. – „do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”. Czyli koszty pogrzebu, które poniesione w związku z pogrzebem żony, będą zaliczane w takiej wysokości, w jakiej przekroczyły kwotę zasiłku pogrzebowego. Ponadto wartość nieruchomości spadkowej obliczanej na potrzeby wyliczenia zachowku, a co za tym idzie wartość samego zachowku, obniża służebność osobista zapisana w akcie notarialnym nieruchomości.

Proszę mieć również na uwadze, że w skład spadku po Pana żonie weszła połowa Państwa majątku wspólnego małżeńskiego, „druga” połowa jest cały czas Pana własnością. Za to majątek osobisty żony wszedł w skład jej spadku w całości.

Obliczmy zatem, jaki ułamek spadku po żonie należy się Panu w formie zachowku. Proszę mieć również na uwadze, że zachowek jest zawsze wypłacany w pieniądzu.

Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. – w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Gdyby żona nie pozostawiła testamentu, udział Pana w spadku po żonie wynosiłby 1/3. Zakładając, że w chwili śmierci żony był Pan zdolny do pracy, należny Panu zachowek wynosi połowę tego udziału, czyli 1/6 wartości spadku po żonie. Gdyby w chwili śmierci miał Pan stwierdzoną niezdolność do pracy, to należny zachowek staje się automatycznie większy i wynosi 2/3 udziału spadkowego, czyli 2/9 wartości spadku po żonie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »