Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zachowek dla pominiętego w testamencie małżonka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-08-30

Zmarła przed 3 laty żona zostawiła testament, w którym do swojego majątku powołała dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa. Ja zostałem pominięty w spadku, otrzymując tylko dożywotnią służebność w budynku. Małżeństwem byliśmy od ponad trzydziestu lat i razem budowaliśmy dom. Jaka rekompensata mi przysługuje i od kogo mam się jej domagać? Wspólnych dzieci nie mieliśmy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Krąg osób uprawnionych do zachowku reguluje art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo jego uzupełnienia”.

Z cytowanego powyżej przepisu wynikają następujące zasady:

  • roszczenie z tytułu zachowku jest zawsze roszczeniem o zapłatę określonej sumy pieniężnej (równowartość w pieniądzu 2/3 – gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni lub 1/2 udziału spadkowego – w pozostałych wypadkach – przysługującego spadkobiercy ustawowemu, który nie został powołany do dziedziczenia z mocy testamentu);
  • roszczenie z tytułu zachowku przysługuje wtedy, gdy dany spadkobierca należy do kręgu spadkobierców ustawowych, a przy dziedziczeniu testamentowym nie został powołany do spadku i nie otrzymał od spadkodawcy darowizny i (lub) zapisu w testamencie. Należy pamiętać, że o zachowek można wystąpić tylko w ściśle określonym okresie czasu.

Roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się w terminie 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego) albo od dnia otwarcia spadku (którym jest dzień śmierci spadkodawcy).

Jak z tego wynika, Panu jako małżonkowi zmarłej, który został pominięty w testamencie, należy się zachowek od pozostałych spadkobierców, czyli dzieci zmarłej żony. Na żądanie zapłaty zachowku ma Pan 5 lat od chwili otwarcia i ogłoszenia testamentu zmarłej.

Aby ustalić wysokość należnego Panu zachowku po śmierci żony, należy ustalić wartość aktywów spadku pozostawionego przez żonę – należy zsumować wartość przedmiotów spadkowych pozostawionych przez zmarłą oraz odjąć od tej kwoty pasywa spadku (długi spadkowe, czyli wszelkiego rodzaju kredyty, pożyczki i inne zobowiązania, które posiadała zmarła). Do tego należy doliczyć wartość poczynionych darowizn (jeżeli takie za swojego życia poczyniła).

Zgodnie z § 3 art. 922 K.c. – „do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej”. Czyli koszty pogrzebu, które poniesione w związku z pogrzebem żony, będą zaliczane w takiej wysokości, w jakiej przekroczyły kwotę zasiłku pogrzebowego. Ponadto wartość nieruchomości spadkowej obliczanej na potrzeby wyliczenia zachowku, a co za tym idzie wartość samego zachowku, obniża służebność osobista zapisana w akcie notarialnym nieruchomości.

Proszę mieć również na uwadze, że w skład spadku po Pana żonie weszła połowa Państwa majątku wspólnego małżeńskiego, „druga” połowa jest cały czas Pana własnością. Za to majątek osobisty żony wszedł w skład jej spadku w całości.

Obliczmy zatem, jaki ułamek spadku po żonie należy się Panu w formie zachowku. Proszę mieć również na uwadze, że zachowek jest zawsze wypłacany w pieniądzu.

Zgodnie z art. 931 § 1 K.c. – w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Gdyby żona nie pozostawiła testamentu, udział Pana w spadku po żonie wynosiłby 1/3. Zakładając, że w chwili śmierci żony był Pan zdolny do pracy, należny Panu zachowek wynosi połowę tego udziału, czyli 1/6 wartości spadku po żonie. Gdyby w chwili śmierci miał Pan stwierdzoną niezdolność do pracy, to należny zachowek staje się automatycznie większy i wynosi 2/3 udziału spadkowego, czyli 2/9 wartości spadku po żonie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zachowek a „dalsza” darowizna

Dostałem od matki nieruchomość, na którą mam sporządzony akt darowizny. Jestem żonaty, po kilku latach małżeństwa przepisałem darowaną nieruchomość na...

 

Ubieganie się o zachowek od darowizny

Moja siostra zmarła w 2008 roku, pozostawiając mieszkanie warte 300 000 zł. Odziedziczyłem 1/4 mieszkania ustawowo. Moja mama, tata i siostra darowali...

 

Kiedy można żądać zachowku od obdarowanego?

Przed 6 laty teściowa przepisała żonie aktem notarialnym atrakcyjną działkę. Żona ma jeszcze dwie siostry, które mają też dzieci. Czy szwagierki, jak...

 

Czy obdarowana wnuczka jest zobowiązana do wypłaty zachowku?

Przeszło 7 lat temu moja matka przekazała aktem darowizny swoje mieszkanie wnuczce (mojej córce). Na mocy służebności cały czas mieszka w tym lokalu....

 

Darowizna mieszkania wnukom a zachowek dla córki

W 1999 r.* rodzice w akcie darowizny podarowali dwóm wnukom mieszkanie. Cztery lata temu zmarła mama, rok temu zmarł tata. Miałam dwóch braci, obaj nie...

 

Sprawa w sądzie o zachowek

Cztery lata temu otrzymałam darowiznę (dom) od babci. Babcia miała dwoje dzieci – moją mamę, która już nie żyje i ciocię, która zrzekła się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »