Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nie chcę dziedziczyć po babci, jak odrzucić spadek?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-07-12 • Aktualizacja: 2022-05-27

Mój dziadek zmarł w 2011 r., babcia w styczniu 2017 r. Niedawno odbyła się pierwsza rozprawa, która ma na celu ustalenie spadkobierców. Mój ojciec przez notariusza złożył oświadczenie, w którym się zrzekł prawa do spadku po babci. Kolejna rozprawa będzie w sierpniu – czyli po upływie 6 miesięcy. Czy w takiej sytuacji dziedziczę spadek po babci i dziadku? Kiedy i jak mogę złożyć oświadczenie, aby się zrzec spadku? Majątek był zapisany na babcię i dziadka. Po śmierci dziadka nie było sprawy spadkowej. Czy w takiej sytuacji ojciec odziedziczył po dziadku spadek wprost? Ojciec ma siostrę i brata.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie chcę dziedziczyć po babci, jak odrzucić spadek?

Kiedy wnuczek powinien złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Zatem prześledźmy dziedziczenie osobno po Pana dziadku i babci.

1. Pański dziadek zmarł w 2011 r.

Po jego śmierci, jak rozumiem, nikt spadku nie odrzucił, dlatego zgodnie art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), spadek po dziadku odziedziczyła jego żona i trójka dzieci – każdy po 1/4 spadku. Zatem sprawa spadku po dziadku jest jasna, został on odziedziczony przez dzieci zmarłego i jego żonę.

2. Babcia zmarła w lutym 2017 r.

Jeżeli nie pozostawiła ona testamentu, to spadek po niej przypadł jej dzieciom, czyli Pana ojcu i jego rodzeństwu – każdemu po 1/3 udziału. Pana ojciec odrzucił spadek po babci, a więc przysługujący mu udział przeszedł na jego zstępnych, czyli Pana i Pana rodzeństwo, jeżeli takowe Pan posiada. Jeżeli nie, udział ten przeszedł w całości na Pana. Chodzi oczywiście o udział w spadku wyłącznie po babci. Udział w spadku po dziadku, jak już pisałam, został już przez Pana ojca przyjęty i aktualnie ojciec nie może już go w żaden sposób odrzucić.

Nawet jeżeli nie przeprowadzono sprawy spadkowej po dziadku, to Pana ojciec odziedziczył udział w spadku po nim wprost, z uwagi na to, że, jak domniemywam, nie złożył on żadnego oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku w ciągu 6 miesięcy od śmierci ojca. Tak więc obecnie, na skutek odrzucenia spadku po babci, przeszedł na Pana udział należący w tym spadku do Pana ojca, tylko co do majątku pozostawionego po śmierci przez babcię.

Zobacz również: Darowizna spadku na rzecz matki

Termin na skuteczne odrzucenie spadku

Co zatem powinien Pan teraz zrobić? Jeżeli tak jak Pański ojciec nie chce Pan dziedziczyć tej części spadku po babci, to powinien Pan również spadek odrzucić. Ma Pan na to 6 miesięcy od dnia odrzucenia spadku przez Pańskiego ojca. Z uwagi na to, że sprawa spadkowa wyznaczona jest na sierpień, to zalecałabym odrzucenie spadku jeszcze przed tym terminem. Nie jest to procedura skomplikowana. Wymogi formalne dla oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku wskazuje art. 1018 § 3 K.c., który stanowi:

„Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym”. Do oświadczenia należy dołączyć odpis aktu zgonu osoby zmarłej i odpis swojego aktu urodzenia lub małżeństwa. Zatem wystarczy, że uda się Pan z aktem zgonu osoby zmarłej i kopią odrzucenia spadku przez Pana ojca do dowolnego notariusza i spadek odrzuci.

Odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Proszę jednakże pamiętać, że gdy pozbędzie się Pan w ten sposób kłopotliwego spadku, to Pana udział przejdzie na Pana dzieci, jeżeli takowe Pan posiada lub będzie posiadał w chwili śmierci ojca. Aby nie musiały one spłacać długów, również muszą spadek odrzucić. Jeżeli są małoletnie, zgodę na odrzucenie spadku musi wydać sąd opiekuńczy, który zdecyduje, czy w imieniu dziecka będzie Pan mógł złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

To w Pana najlepiej pojętym interesie powinno leżeć to, aby do rozprawy spadek odrzucić. Wystarczy, że uda się Pan z aktem zgonu osoby zmarłej i kopią odrzucenia spadku przez Pana ojca do dowolnego notariusza i spadek odrzuci. Może Pan również wysłać oświadczenie o odrzuceniu spadku (załączając te same dokumenty) do sądu spadku. Załatwi Pan to w ciągu jednego dnia i będzie miał Pan spokojną głowę. Jednakże gdyby mimo tego nie udało się Panu odrzucić spadku, to dalsze postępowanie zależy od sądu. Najprawdopodobniej sąd, nie dysponując oświadczeniem o odrzuceniu spadku od Pana, albo zakończy sprawę i wskaże Pana jako dziedziczącego spadek w miejsce Pana ojca, albo odroczy sprawę w oczekiwaniu na Pana oświadczenie. Sugerowałabym jednakże odrzucić spadek jeszcze przed rozprawą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »