Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się spadku szybko i bez problemów?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-20

Chodzi o spadek po ojcu. Nie mam pewności, czy istnieją długi. Majątek to małe mieszkanie „gdzieś na końcu świata” (wartość ok. 30 tys. zł) i samochód niskiej wartości (ok. 1500 zł). Mieszkanie zamieszkują lokatorzy (najprawdopodobniej umowa ustna ze spadkodawcą). Spadkobiercy to troje rodzeństwa. Spodziewam się maksymalnego utrudniania życia ze strony pozostałej dwójki spadkobierców. W przypadku odrzucenia spadku dziedziczy mój małoletni syn i wychodzi sprawa w sądzie rodzinnym. Jak pozbyć się spadku szybko i bez problemów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nie chce Pani odziedziczyć długów spadkodawcy oraz nie mieć do czynienia z innymi spadkobiercami, to powinna Pani (oraz Pani zstępni) spadek odrzucić w odpowiednim terminie. To jest jedyne najlepsze wyjście w Pani sprawie.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem. Zatem ma Pani 6 miesięcy na odrzucenie spadku od dnia, w którym dowiedziała się Pani o powołaniu do spadku.

U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza) powinna Pani pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej.  Jeśli odrzuci Pani spadek, a ma Pani dzieci, to również w imieniu dzieci powinna Pani odrzucić spadek. Dorosłe dzieci odrzucają spadek tak samo jak Pani.

Co się zaś tyczy odrzucenia spadku przez nieletnie dzieci, to wskazać należy, że odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Z wnioskiem może wystąpić jedno z rodziców.

Sąd, rozpatrując sprawę, ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość, to znaczy, czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dzieci nie będzie korzystne jego przyjęcie. Jeśli długów spadkodawca nie pozostawił, to będzie trudno uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku.

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. Musi Pani zatem dowiedzieć się, czy faktycznie spadek jest zadłużony i w jakim stopniu.

Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez Panią złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to wówczas bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

Jeżeli okazałoby się, że spadkodawca nie miał długów lub wartość spadku jest dużo większa niż ewentualne długi spadkowe, to warto, aby przyjęła Pani spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub też zbyła swój udział w spadku na rzecz rodzeństwa (może to być umowa darowizny lub kupna–sprzedaży, jeżeli któreś z rodzeństwa wyraziłoby chęć nabycia Pani udziału). Może Pani np. porozmawiać z rodzeństwem, że nie jest Pani zainteresowana spadkiem i jeśli oni pokryją koszty sporządzenia stosownej umowy w celu wyzbycia się nieruchomości, to Pani przeniesie na ich rzecz swój udział w tej nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie pieniędzy na konto a spadek

Matka przed śmiercią przekazała mi pieniądze przelewem (z konta na konto). Czy te pieniądze liczą się do masy spadkowej?

 

Czy doszło do przywłaszczenia majątku spadkowego?

Dwa miesiące temu zmarł mój mąż. Mieliśmy ustawową wspólność majątkową, ale odrębne konta osobiste. Pozostało troje spadkobierców: ja, nasz syn...

 

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka w Niemczech

Odrzuciłam spadek aktem notarialnym po moim ojcu. Mam małoletnie dziecko i mieszkam w Niemczech. Mam obywatelstwo polskie, zameldowana jestem...

 

Sprzedaż domu na krótko przed śmiercią

Krótko przed śmiercią męża sprzedaliśmy wspólny dom za 300 tys. zł. Od 2005 r. mieliśmy rozdzielność majątkową. Mąż nie zdążył mi przekazać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »