Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie

Autor: Marek Gola

Zmarła moja ciotka i pozostawiła tylko dług. Spadek odrzuciłam w zachowanym terminie 6 miesięcy. Wszyscy z mojej rodziny również odrzucili spadek w terminie. Mam małoletniego syna i jestem jego prawnym opiekunem. Złożyłam wniosek do sądu w 5 miesiącach po odrzuceniu spadku przeze mnie. Postanowienie sądu zezwalające na odrzucenie spadku w imieniu mojego syna otrzymałam, ale notariusz twierdzi, że termin 6 miesięcy na odrzucenie spadku w imieniu mojego syna już minął. Czy jest jeszcze szansa na pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy, chociaż według notariusza termin minął? Czy powinnam jeszcze raz wystąpić z wnioskiem do sądu o pozwolenie na odrzucenie spadku w imieniu mojego syna i wniosku o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia takiego oświadczenia w terminie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku po terminie

Daty związane ze spadkiem

Dla potrzeb niniejszej sprawy musi Pani ustalić kilka dat i okresów występujących między nimi. Najważniejsze są dla Pani następujące kwestie:

  1. Data odrzucenia spadku przez Panią.
  2. Data wniesienia do sądu pisma z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku.
  3. Data wydania postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody.
  4. Data uprawomocnienia się wskazanego w pkt 3 postanowienia.

Następnie znając te daty, trzeba ustalić okres między pkt 1 i 2, a następnie 4 do dnia złożenia oświadczenia przed notariuszem. Łącznie okres ten nie może trwać dłużej aniżeli 180 dni – 6 miesięcy, gdzie 1 miesiąc w Kodeksie cywilnym to 30 dni.

Okres trwania postępowania nie może być wliczany do ww. 6 miesięcy.

Zawieszenie biegu terminu na odrzucenie spadku

Od momentu wniesienia wniosku czas na odrzucenie spadku ulega zawieszeniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I CSK 329/13 w którego tezie wskazano, że „złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c.”

Proszę zatem dokładnie wyliczyć, ile dni minęło od dnia odrzucenia spadku przez Panią do dnia złożenia wniosku do sądu, a następnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia np. jutrzejszego kiedy byłaby Pani u notariusza. Jeżeli tych dni wyjdzie mniej aniżeli 180 (1 miesiąc liczony jako 30 dni), wówczas może Pani odrzucić spadek w imieniu małoletniego, gdyż jest Pani w terminie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl