Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-05-10

Miesiąc temu zmarł mój brat, miał zadłużone mieszkanie i firmę, i nie wiem jeszcze, jakie inne długi. Chciałabym się dowiedzieć, co powinniśmy zrobić, żeby nie musieć spłacać jego długów: ani moja mama, ani babcia, ani jego żona z dziećmi, ani ja. Obawiam się, że nie uda mi się dotrzymać terminów, bo mieszkam w Hiszpanii i bardzo mi trudno obecnie odbywać w tej sprawie podróże do kraju ze względu na realizację bardzo ważnego projektu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej „ustawą”.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż najpierw oświadczenie o odrzuceniu spadku musiałaby złożyć żona brata i jej dzieci. W przypadku dzieci konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu. W momencie kiedy sąd wyda taką zgodę w formie orzeczenia, wówczas do spadku zostanie powołana Pani i matka.

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

„W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Dopiero z chwilą odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci przez matkę dzieci (żonę zmarłego brata) Pani i matka będziecie miały 6 miesięcy na odrzucenie spadku.

Na dzień dzisiejszy bratowa winna iść do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, a w imieniu dzieci powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku po zmarłym ojcu. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dzieci brata. Jeżeli synowi są pełnoletni, oświadczenie o odrzuceniu spadku składają w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci ojca, albowiem mniemam, że wówczas dowiedzieli się o niej.

Po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata, będzie Pani miała 6 miesięcy na odrzucenie spadku. Odrzucić spadek może Pani przed konsulem w Hiszpanii.

Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

1) sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów;

2) poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;

3) poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby;

4) przyjmuje oświadczenia.

Takie złożone przed konsulem oświadczenie należy wówczas przesłać do Polski. Pani mama może natomiast złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem w Polsce. Zarówno Pani, jak i matka oświadczenie możecie złożyć po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odrzucenie spadku po dalekim krewnym

Przed dwoma miesiącami zmarł mój mąż. Aby móc dostać pieniądze za śmierć męża, muszę zrobić notarialne poświadczenie dziedziczenia. Niestety wczoraj...

 

Nie zdążymy odrzucić spadku w imieniu dzieci, co robić?

Za miesiąc mija 6-miesięczny termin, w którym ja i mój mąż musimy odrzucić spadek w imieniu naszych małoletnich dzieci. Wnieśliśmy sprawę...

 

Jak odpisać siebie i dzieci z niepewnego spadku?

Cztery miesiące temu zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałam kontaktu. Ojciec był drugi raz żonaty. Nie mam możliwości uzyskania jakichkolwiek...

 

Różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku

Czy możliwe jest zrzeczenie się dziedziczenia po jednym z rodziców? Dodam, że rodzice pozostają we wspólności ustawowej.

 

Początek biegu terminu do przyjęcia lub odrzucenia spadku dla danego spadkobiercy

Niecałe sześć miesięcy temu zmarł mój żonaty brat. Właśnie otrzymałam z sądu zawiadomienie, że jego żona złożyła oświadczenie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »