Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-05-10 • Aktualizacja: 2021-06-14

Miesiąc temu zmarł mój brat, miał zadłużone mieszkanie i firmę, i nie wiem jeszcze, jakie inne długi. Chciałabym się dowiedzieć, co powinniśmy zrobić, żeby nie musieć spłacać jego długów: ani moja mama, ani babcia, ani jego żona z dziećmi, ani ja. Obawiam się, że nie uda mi się dotrzymać terminów, bo mieszkam w Hiszpanii i bardzo mi trudno obecnie odbywać w tej sprawie podróże do kraju ze względu na realizację bardzo ważnego projektu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Kolejność odrzucenia spadku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej „ustawą”.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż najpierw oświadczenie o odrzuceniu spadku musiałaby złożyć żona brata i jej dzieci. W przypadku dzieci konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu. W momencie kiedy sąd wyda taką zgodę w formie orzeczenia, wówczas do spadku zostanie powołana Pani i matka.

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

„W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Odrzucenie spadku po bracie

Dopiero z chwilą odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci przez matkę dzieci (żonę zmarłego brata) Pani i matka będziecie miały 6 miesięcy na odrzucenie spadku.

Na dzień dzisiejszy bratowa winna iść do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, a w imieniu dzieci powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku po zmarłym ojcu. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dzieci brata. Jeżeli synowi są pełnoletni, oświadczenie o odrzuceniu spadku składają w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci ojca, albowiem mniemam, że wówczas dowiedzieli się o niej.

Czy można odrzucić spadek przed konsulem przebywając poza granicami Polski?

Po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata, będzie Pani miała 6 miesięcy na odrzucenie spadku. Odrzucić spadek może Pani przed konsulem w Hiszpanii.

Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

1) sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów;

2) poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;

3) poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby;

4) przyjmuje oświadczenia.

Takie złożone przed konsulem oświadczenie należy wówczas przesłać do Polski. Pani mama może natomiast złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem w Polsce. Zarówno Pani, jak i matka oświadczenie możecie złożyć po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »