Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie zadłużonego spadku przed konsulem

Marek Gola • Opublikowane: 2016-05-10

Miesiąc temu zmarł mój brat, miał zadłużone mieszkanie i firmę, i nie wiem jeszcze, jakie inne długi. Chciałabym się dowiedzieć, co powinniśmy zrobić, żeby nie musieć spłacać jego długów: ani moja mama, ani babcia, ani jego żona z dziećmi, ani ja. Obawiam się, że nie uda mi się dotrzymać terminów, bo mieszkam w Hiszpanii i bardzo mi trudno obecnie odbywać w tej sprawie podróże do kraju ze względu na realizację bardzo ważnego projektu.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej „ustawą”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż najpierw oświadczenie o odrzuceniu spadku musiałaby złożyć żona brata i jej dzieci. W przypadku dzieci konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po ojcu. W momencie kiedy sąd wyda taką zgodę w formie orzeczenia, wówczas do spadku zostanie powołana Pani i matka.

„W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

„W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy są jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Dopiero z chwilą odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci przez matkę dzieci (żonę zmarłego brata) Pani i matka będziecie miały 6 miesięcy na odrzucenie spadku.

Na dzień dzisiejszy bratowa winna iść do notariusza i złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku, a w imieniu dzieci powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku po zmarłym ojcu. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania dzieci brata. Jeżeli synowi są pełnoletni, oświadczenie o odrzuceniu spadku składają w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci ojca, albowiem mniemam, że wówczas dowiedzieli się o niej.

Po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata, będzie Pani miała 6 miesięcy na odrzucenie spadku. Odrzucić spadek może Pani przed konsulem w Hiszpanii.

Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

1) sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów;

2) poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;

3) poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby;

4) przyjmuje oświadczenia.

Takie złożone przed konsulem oświadczenie należy wówczas przesłać do Polski. Pani mama może natomiast złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed notariuszem w Polsce. Zarówno Pani, jak i matka oświadczenie możecie złożyć po odrzuceniu spadku przez żonę i dzieci brata.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »