Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy ojciec może mnie wydziedziczyć?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2013-09-11 • Aktualizacja: 2021-06-24

Moja mama nie żyje od kilku lat. Nie rozumiem mojego ojca. Nie zgadzamy się w kilku sprawach, a on chce mnie wydziedziczyć. Tak naprawdę nie ma żadnego powodu, aby to uczynić. Czy faktycznie może mnie wydziedziczyć? Czy może pozbawić mnie prawa do zachowku? Jak może to uzasadnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy ojciec może mnie wydziedziczyć?

Pozbawienie praw do spadku w testamencie

Wydziedziczenie jest instytucją polegającą na pozbawieniu zstępnych (dzieci, wnuki), rodziców i małżonka prawa do żądania zachowku oraz zdolności do dziedziczenia po osobie wydziedziczającej. Oznacza to, że wydziedziczony zostaje potraktowany tak samo jak osoba, która nie dożyła chwili otwarcia spadku.

Jeśli wydziedziczenie jest skuteczne, osoba wydziedziczona zostaje pozbawiona zarówno prawa do zachowku, jak i prawa do spadku.

Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie.

Zgodnie z art. 1008 Kodeksu cywilnego (K.c.) spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (chodzi tu np. o alkoholizm, narkomanię, wykraczanie przeciwko porządkowi prawnemu);
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. brak pomocy w chorobie, nieudzielenie opieki, zerwanie kontaktów i więzi uczuciowej).

Trzy przyczyny wydziedziczenia

Art. 1008 K.c. wymienia więc trzy przyczyny wydziedziczenia. Wydziedziczenie nie może nastąpić z innych przyczyn. Dla skuteczności wydziedziczenia wystarczy, że zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów.

Niemniej proszę pamiętać, że przyczyna wydziedziczenia musi być prawdziwa. Jeśli ojciec wydziedziczyłby Panią z powodów, które w rzeczywistości nie istniały, to może Pani na drodze sądowej domagać się ustalenia, iż wydziedziczenie jest bezpodstawne.

„Spadkobierca wydziedziczony w testamencie, któremu już z innych przyczyn nie służy roszczenie o zachowek, może w celu ochrony innego interesu prawnego – żądać ustalenia, że wydziedziczenie jest bezpodstawne” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9.12.1974 r., sygn. akt I CR 873/74).

W ewentualnym postępowaniu sądowym będzie musiała Pani udowodnić za pomocą stosownych dowodów (np. zeznań świadków, dokumentów), iż przyczyna wydziedziczenia jest nieprawdziwa.

Ponadto warto pamiętać, iż spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie może nastąpić w dowolnej formie, zarówno przed wydziedziczeniem, jak i po. Przebaczenie to akt woli spadkodawcy o charakterze uczuciowym. Tym samym żądanie ustalenia bezpodstawności wydziedziczenia można oprzeć także na tej podstawie, że spadkodawca wydziedziczonemu przebaczył.

Warto także mieć na uwadze, że ewentualne wydziedziczenie Pani przez ojca nie rozciąga się na Pani dzieci, które były już przynajmniej poczęte w chwili śmierci ojca. Oznacza to, że gdyby ojciec nie zostawił testamentu powołującego określoną osobę do spadku, to Pani dzieci byłyby spadkobiercami ustawowymi. Natomiast gdyby taki spadek zostawił, wówczas Pani dzieci byłyby uprawnione do zachowku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »